لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۱۵:۰۸

به چالش در آمدن قدرت سياسي محافظه کاران با پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، از ديد يک استاد دانشگاه


(rm) صدا |
اردوان نيکنام (راديوفردا): تصويب پيوستن ايران به کنوانسيون رفع اشکال گوناگون تبعيض از زنان، بي درنگ با اعتراض هاي گاه خشونت بار و تهديد آميز جناح هاي تندرو و قشري مذهبي حکومت اسلامي ايران روبرو شده است. در حالي که مراجع روحاني متعلق به اين جناح ها، دليل مخالفت خود با اين مصوبه را غير اسلامي بودن آن ذکر مي کنند، کارشناسان و وکيلان و روحانيان ميانه رو، آن را مغاير با موازين اسلام نمي شناسند. نازي عظيما (راديوفردا): در حال حاضر حکومت ايران يک حکومت اسلامي است. يعني اينکه اسلام به صورت ايدئولوژي در خدمت حاکميت و قدرت سياسي است. آيا مي شود اين امر را يک دليل ديگر مخالفت اين آقايان با پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان دانست؟ يعني در واقع اصل اين امر يک دليل سياسي است که در برابر اين قانون جبهه گيري مي کنند، نه صرفا درد اسلام و درد شرع؟ نيره توحيدي (جامعه شناس و استاد دانشگاه، کاليفرنيا): بله، من کاملا با اين برداشت شما موافق هستم، يعني درد اين آقايان، درد سياسي است و درد قدرت. يعني هم قدرت سياسي اينها به چالش در مي آيد و هم قدرت سلطه طلبي پدرسالارانه شان به زير سوال کشيده مي شود. ن.ع.: پيوستن به اين کنوانسيون، چرا سبب مي شود که اينها اين احساس خطر را از لحاظ سياسي بکنند؟ نيره توحيدي: براي اينکه قدرت سياسي اين آقايان بر مبناي قوانين عقب مانده اي است که گذاشته اند. يعني در آن چهارچوب حکومت اسلامي هست که اين آقايان اين قدرتشان را مي توانند ادامه دهند. حکومتي که در آن زنها بايد شهروند درجه دوم باشند. و شرع و اسلام با همان تعابيري که اينها مي خواهند بايد تعبير شود. اصلا اگر غير از آن تعبير بشود، ما حکومت اسلامي نخواهيم داشت. چون اگر اسلام به شکل امروزي و به شکل دمکراتيک تعبير و تفسير شود، ديگر دولت اسلامي و دولت ديني معني ندارد. بنابراين اساس اين نظام يعني تداخل دين در دولت يا دولتي کردن دين يا ديني کردن دولت، همه اينها زير سوال است. تصويب پيوستن ايران به کنوانسيون رفع اشکال گوناگون تبعيض از زنان، بي درنگ با اعتراض هاي گاه خشونت بار و تهديد آميز جناح هاي تندرو و قشري مذهبي حکومت اسلامي ايران روبرو شده است. در حالي که مراجع روحاني متعلق به اين جناح ها، دليل مخالفت خود با اين مصوبه را غير اسلامي بودن آن ذکر مي کنند، کارشناسان و وکيلان و روحانيان ميانه رو، آن را مغاير با موازين اسلام نمي شناسند. نيره توحيدي، جامعه شناس و استاد دانشگاه در کاليفرنيا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قدرت سياسي مخالفين اين امر بر مبناي قوانين عقب مانده اي است که گذاشته اند، يعني در آن چهارچوب حکومت اسلامي هست که اين آقايان اين قدرتشان را مي توانند ادامه دهند و حکومتي که در آن زنها بايد شهروند درجه دوم باشند. وي مي گويد که شرع و اسلام با همان تعابيري که اينها مي خواهند بايد تعبير شود و اصلا اگر غير از آن تعبير بشود، ما حکومت اسلامي نخواهيم داشت، چون اگر اسلام به شکل امروزي و به شکل دمکراتيک تعبير و تفسير شود، ديگر دولت اسلامي و دولت ديني معني ندارد.
XS
SM
MD
LG