لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۱۳

امتناع جمهوري اسلامي از افشاي هويت عناصر بازداشت شده شبکه القاعده


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): ايران روز دوشنبه اعلام کرد به علل امنيتي حاضر نيست هويت اعضاي شبکه القاعده را که دربازداشت خود دارد فاش سازد. ايران همچنين مبادله اعضاي القاعده با اعضاي سازمان مجاهدين را تکذيب کرد. عباس ملک زاده (راديوفردا): عبد الله رمضان زاده سخنگوي دولت ايران دريک کنفرانس مطبوعاتي درتهران اعلام کرد جمهوري اسلامي ايران عده اي ازاعضاي مهم وغيرمهم شبکه تروريستي القاعده را دربازداشت دارد. اما به علل امنيتي، اکنون زمان مناسبي براي افشاي هويت آنان نيست. آقاي رمضان زاده گزارش هاي مطبوعات آمريکا را درمورد اين که ايران خواستارمبادله بازداشتي هاي القاعده با اعضاي ارشد سازمان مجاهدين خلق شده است، تکذيب کرد. وي دراين زمينه گفت: دولت ايران هرگز درباره چنين مسائلي صحبت نکرده است. ما دراقدامات خود عليه تروريسم به شيوه اي انتخابي رفتارنمي کنيم و زد وبند نداريم. سخنگوي دولت ايران همچنين گفت هيچ يک ازاعضاي القاعده پايگاهي درايران برقرارنکرده اند. ما به محض آن که اين افراد را شناسائي کرديم و يا دستگاه هاي اطلاعاتي کشورهاي دوست اطلاعاتي درباره آن ها به ما دادند، فورا وارد عمل شده وآن ها را بازداشت کرديم. سخنگوي دولت ايران درادامه اظهارات خود گفت: اگربازداشت شدگان شهروندان کشورهاي دوست باشند وايران قرارداد استرداد مجرمين با آن ها داشته باشد، ما آن ها را تحويل کشورهاي اصلي خود خواهيم داد. اما اگر آن ها مرتکب جرايمي درايران شده باشند ويا اقدامي عليه منافع ملي ايران به عمل آورده باشند، سيستم قضائي ما درباره سرنوشت آن ها تصميم خواهد گرفت. روزنامه نيويورک تايمز درشماره روزشنبه گزارش داده بود ايران فردي موسوم به سيف العادل را که سومين شخص شبکه القاعده است، دربازداشت خود دارد ولي حاضربه تحويل وي به آمريکا نشده است. به نوشته اين روزنامه، ايران تنها درصورتي حاضربه تحويل اعضاي القاعده است که آن ها را با اعضاي سازمان مجاهدين خلق که بيشترآن ها هم اکنون دراردوگاهي درعراق زيرنظرآمريکا به سرمي برند، مبادله کند. به گفته مقامات آمريکا وبه نوشته مطبوعات کشورهاي عربي، سليمان ابوغيث متولد کويت وسخنگوي القاعده، سعد پسراسامه بن لادن رهبرالقاعده وشهروند اردني ابو مصعب الزروقي که يک دستيار نزديک بن لادن تلقي مي شود، جزو کساني هستند که درايران بازداشت شده اند. يک مقام آمريکا گفت: ما اطمينان داريم اين افراد دراختيار ايران هستند. عبد الله رمضان زاده سخنگوي دولت جمهوري اسلامي اعلام کرد که جمهوري اسلامي ايران عده اي ازاعضاي مهم وغيرمهم شبکه تروريستي القاعده را دربازداشت دارد. اما به علل امنيتي، اکنون زمان مناسبي براي افشاي هويت آنان نيست. آقاي رمضان زاده گزارش هاي مطبوعات آمريکا را درمورد اين که حکومت ايران خواستارمبادله بازداشتي هاي القاعده با اعضاي ارشد سازمان مجاهدين خلق شده است، تکذيب کرد. سخنگوي دولت ايران همچنين گفت که اگربازداشت شدگان شهروندان کشورهاي دوست باشند وايران قرارداد استرداد مجرمين با آن ها داشته باشد، ما آن ها را تحويل کشورهاي اصلي خود خواهيم داد. اما اگر آن ها مرتکب جرايمي درايران شده باشند ويا اقدامي عليه منافع ملي ايران به عمل آورده باشند، سيستم قضائي ما درباره سرنوشت آن ها تصميم خواهد گرفت.
XS
SM
MD
LG