لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۰۷:۰۵

به هم ريختن نظم جلسه انتخابات هيئت رئيسه انجمن صنفي روزنامه نگاران توسط عده اي از اعضاي وابسته به روزنامه هاي تندرو


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران وارد ششمين سال کار خود شد، به همين مناسبت روز گذشته جلسه انتخابات هيئت رئيسه، در محل اين انجمن برگزار شد، اما به گزارش خبرگزاري ايسنا، عده اي از اعضاي اين انجمن به چگونگي انتخابات اعتراض کردند و در نتيجه نظم جلسه به هم ريخت. فرامرز قره باغي (روزنامه نگار و عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران، تهران): در جريان انتخابات هيئت رئيسه انجمن صنفي روزنامه نگاران و بازرسان آن، يک بار مجمع عمومي تشکيل شد که به حد نصاب نرسيد و در آخرين بار، طبق اساسنامه، با هر تعداد ممکن راي گيري امکان پذير بود براي انتخاب هيئت رئيسه. حول و حوش 550 نفر شرکت کردند در اين انتخابات، که وقتي همکاران مطبوعاتي ما، به ويژه يک روزنامه تندرو عصر، متوجه شدند که حائز اکثريت آراء نخواهند بود، سعي کردند با برهم زدن فضاي جلسه، کار انتخابات را مختل بکنند. اول ادعا کردند که نماينده وزارت کار حضور ندارد. اما حضور داشت. بعد گفتند که حکم مي خواهد، در حالي که حکم هم در دسترس بود. به هر حال سعي کردند که انتخابات را ناموجه و غير رسمي جلوه دهند. تعداد محدودي بودند، و اين باعث تاسف است، چون روزنامه نگار به هر حال با قلم اش مي تواند عقايد خودش را بيان بکند، نيازي به بر هم زدن جلسه نبود. نشان دادند که در واقع بيش از آنکه دوستان عزيز من دغدغه حفظ حقوق صنفي خودشان را داشته باشند، دغدغه حفظ منافع سياسي کارفرمايان خودشان را دارند. ماه منير رحيمي (راديوفردا): آقاي قره باغي، اتفاقا خيلي ها همين نقد را بر انجمن صنفي وارد مي کنند که اين انجمن در اصل نام اش صنفي است، اما گرايش هاي شديد سياسي دارد. آيا اينطور است؟ فرامرز قره باغي: ببينيد به هر حال کار روزنامه نگاري بدون گرايش ها و نگرش هاي سياسي نمي تواند باشد. من به عنوان يک روزنامه نگار مستقل، ممکن است که چنين نگرشي را داشته باشم. اما تنها از راه انتخابات و به روش دمکراتيک مي شود هيئت مديره انجمن صنفي را تغيير داد يا بر آنها اثر گذاشت. توجه داشته باشيد که اگر کسي مايل بوده که کانديداتوري خودش را اعلام بکند، در فاصله چند ماهه اي که انجمن اعلام کرده بود، مي توانست و حق داشت که شرکت بکند. انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران وارد ششمين سال کار خود شد، به همين مناسبت روز گذشته جلسه انتخابات هيئت رئيسه، در محل اين انجمن برگزار شد، اما به گزارش خبرگزاري ايسنا، عده اي از اعضاي اين انجمن به چگونگي انتخابات اعتراض کردند و در نتيجه نظم جلسه به هم ريخت. فرامرز قره باغي، روزنامه نگار و عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين اعضاء وابسته به يک روزنامه تندرو عصر بودند که وقتي متوجه شدند که اکثريت آراء را به دست نمي آورند، با بهانه تراشي سعي در به هم زدن فضاي جلسه کردند. وي مي گويد که تنها راه انتخاب و يا تاثير گذاري بر هيئت رئيسه، انتخابات به شيوه دمکراتيک است.
XS
SM
MD
LG