لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۱:۴۹

سايت اينترنتي گفتگو ميان دانشجويان آمريكايي و ايراني مولف «قرائت لوليتا در تهران»


(rm) صدا |
شهران طبري: دکتر آذر نفيسي استاد فرهنگ و ادبيات در دانشگاه جان هاپکينز واشنگتن، اخيرا وب سايتي داير کرده است که در آن با شاگردان پيشينش مرتبا گفتگو مي کند. تازه ترين کتاب او با نام قرائت لوليتا در تهران که در آمريکا و لندن چاپ شده، در حال ترجمه به زبانهاي ايتاليايي، اسپانيايي و فرانسه است. بسياري از دانشجويان او که قهرمانان کتابش هستند، در اين وب سايت با او گفتگو مي کنند. در صحبتي که با او داشتم خواستم پيش از هر چيز در مورد تشکيل اين وب سايت برايمان توضيح دهد. آذر نفيسي: دليل پيدايش اين وب سايت يک جور خلائي بود که من حس مي کردم. خصوصا در در ارتباط با جوانان ايران و کشورهاي ديگر که تحت سلطه يک ايدئولوژي هستند، در بيان مسائلي که دارند، در بيان آزادي خودشان، فکر کردم از طريق اين وب سايت بتوانيم به مسائلي بپردازيم که نوعي تربيت و فرهنگ دموکراسي را از طريق مسائل فرهنگي، ادبيات، شعر و غيره بوجود مي آورد. شهران طبري: آيا شاگردان آمريکايي شما هم با شاگردهاي ايراني مکاتبه مي کنند؟ آذر نفيسي: بله يکي از نکات خيلي جالب اين وب سايت اين است که ايجاد ارتباط شده بين جوانها بخصوص شاگردهاي دانشگاه من و شاگردهايي که در کلاس من فعالتر هستند، ولي در دانشگاههاي ديگر جاهاي ديگر نه فقط درآمريکا، بلکه در اروپا هم به يک نوعي اين گفتگو بوجود آمده. دانشجويان من در دانشگاه هاروارد شروع کردند به نوشتن تجربيات خودشان. يکي دو تا از دانشجويان که سفر کرده بودند به ايران، در مورد سفر خودشان به ايران صحبت کردند. ما شعرهايي را در اين وب سايت گذاشتيم که از ايران براي من رسيده، از دانشجويان سابقم. و گفتگويي را ايجاد کرديم تا دانشجويان من با دانشجويان در ايران در رابطه با رمانها و کتابهايي که خوانده مي شود، صحبت کنند. و اميدواريم که اين گفتگو خيلي بيشتر از اين گسترش پيدا کند. شهران طبري: يکي از موضوعهايي که در گفتگوهاي شما با شاگردانتان جلب توجه مي کند اين است که به نظر مي رسد که شما در جايي که از همه نوع حقوق اجتماعي و فرهنگي برخورداريد، به جاي گفتن از سينما و تئاتر و کنسرت، مرتبا دغدغه مسائل سياسي ايران را داريد. در حالي که انها که امکاناتشان فوق العاده محدودهست تشنه حرف و گفتگو راجع به مسائلي هستند که غير از مسائل سياسي است، تا بتواند انها را با دنياي بيرون ارتباط بدهد، با دنياي غرب که از آن محروم هستند. آيا ايندرست است؟ آذر نفيسي: حرف شما خيلي درست است به خاطر اين که ما در ايران از يک سري مسائل اساسي فردي و احتماعي و فرهنگي محروم هستيم، توجهمان بيشتر روي آن مي رود و حساسيتمان هم بيشتر مي شود. در خيلي از موارد جواناني که در ايرانند، ديد تازه تري نسبت به مسائل فرهنگي که در غرب مي گذرد، نشان مي دهند. و همينطور که ما مي بينيم اين تبادل دو جانبه هست. يعني اين حوانان ايران نيستند که نياز دارند به دانستن مسائلي که در غرب مي گذرد، يا تشنه فرهنگ هستند. بلکه از طريق اين تبادل فرهنگي کساني که در غرب هستند، متوجه بي توجهي خودشان مي شوند نسبت به اين مسئله و يا مسائل فرهنگي خودشان را از ديد تازه تري نگاه مي کنند و به نظر من اين ارتباط فرهنگي بين ايران و بقيه دنيا نه تنها به نفع کساني است که در ايران زندگي مي کنند؛ بلکه به نفع کساني هم هست که در اين طرف زندگي مي کنند. شهران طبري: شما در يکي از يادداشتهايتان به جوانها مي گوييد: بنويسيد، بگوييد، صداي شما مهم است. نگذاريد خبرنگارهاي غربي از زبان شما حرف بزنند. از اين صدا بگوييد. اين صدا به نظرتان چي هست؟ آذر نفيسي: من فکر مي کنم اين مهمترين مسئله است که ما در ايران با آن مواجه هستيم. در حقيقت يک نوع به دست آوردن و کنترل زندگي خود از طريق صدا، يعني اين که هر فردي در جامعه بتواند از منظر خودش دنيا را دوباره تفسير بکند. و در سيستم خودکامه اين بيان از افراد گرفته مي شود. به همين طريق از طريق صدا و از طريق بازبيني و بازنگري خلاق به واقعيت اطراف خودش است که ما دوباره مي توانيم قدرت بر آن واقعيت را به دست آوريم. شهران طبري: از سويي باز در سايت شما به نظر مي رسد که عوامل افسردگي جوانهاي شما بيشتر محدوديتهاي اجتماعي باشد تا سياسي. يک استيصال مدام اجتماعي. اين درست است؟ آذر نفيسي: بله مساله خيلي درست است. من فکر مي کنم هر دولت خودکامه اي در اينجا، جمهوري اسلامي کاري که با ملت ما کرده، با سلب آزاديهاي فردي و مدني ملت، باعث شده که هر مسئله اي حتي خصوصي ترين و فردي ترين مسائل ما مبدل بشه به يک مسئله سياسي. يعني نوع راه رفتن در خيابان و ارتباطات ما حتي تحت سلطه دولت قرار مي گيرد. به همين جهت است که جوانان ما در ايران، بيشتر از هر جاي ديگر در دنيا، آگاه هستند به اهميت آزاديهاي فردي و اجتماعي و آگاهي هستند بر اين که شعار براي آزادي سياسي، يک شعار پوچ و بي معناييست بدون داشتن آزاديهاي فردي و آزاديهاي فرهنگي و اجتماعي. دکتر آذر نفيسي استاد فرهنگ و ادبيات در دانشگاه جان هاپکينز واشنگتن، اخيرا وب سايتي داير کرده است که در آن با شاگردان پيشينش مرتبا گفتگو مي کند. آذر نفيسي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: دليل پيدايش اين وب سايت يک جور خلائي بود که من حس مي کردم. خصوصا در در ارتباط با جوانان ايران و کشورهاي ديگر که تحت سلطه يک ايدئولوژي هستند، فکر کردم از طريق اين وب سايت بتوانيم به مسائلي بپردازيم که نوعي تربيت و فرهنگ دموکراسي را از طريق مسائل فرهنگي، ادبيات، شعر و غيره بوجود مي آورد. وي مي گويد: يکي از نکات جالب اين سايت اينست که ايجاد ارتباط شده بين جوانها و نوعي گفتگو بوجود آمده. من فکر مي کنم مهمترين مساله که ما در ايران با آن مواجه هستيم يک نوع به دست آوردن و کنترل زندگي خود از طريق صدا، يعني اين که هر فردي در جامعه از منظر خودش بتواند دنيا را دوباره تفسير بکند كه در سيستم خودکامه اين بيان از افراد گرفته مي شود. وي معتقد است جوانان ما در ايران، بيشتر از هر جاي ديگر در دنيا، به اهميت آزاديهاي فردي و اجتماعي آگاه هستند .
XS
SM
MD
LG