لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۴۸

مخالفت روسيه با حاكميت ناب كشورهاي كرانه درياي خزر بر بخشي از اين دريا


(rm) صدا |
شهران طبري (راديو فردا): ويکتور کاليوژني، معاون نخست و زير و نماينده ويژه روسيه در امور درياي خزر در يک تحول تازه از علاقه بيش از 70 شهر در کرانه رود ولگا به نظام حقوقي خزر خبر داده است. آقاي کاليوژني با پيش کشيدن اين علاقه، کوشيده است تا موضع مسکو را در برابر کشورهاي کرانه خزر، به خصوص در برابر جمهوري اسلامي تقويت کند. اين در حالي است که در ايران، جمهوري اسلامي به پرده پوشي در مسايل خزر متهم است. آقاي کاليوژني مي افزايد: روسيه به مرزبندي خزر معتقد است، اما به حاکميتهاي ناب و 100 درصد در اين دريا اعتقادي ندارد. راديوفردا در آغاز گفتگويي با دکتر بهمن آقايي ديبا، کارشناس امور حقوقي درياي خزر از او پرسيده است منظور آقاي کاليوژني از حاکميت ناب چيست؟ دکتر بهمن آقايي ديبا (کارشناس امورحقوقي درياي خزر، ويرجينيا): در واقع ايشان همان فرمولي را که مدتهاست که فدراسيون روسيه براي تقسيم منابع درياي خزر پيشنهاد مي کند با استفاده از الفاظ ديگري بيان کرده است. مغز مطلب بر مي گردد به همان روش خط منصف اصلاح شده که فدراسيون روسيه خودش با کشور قزاقستان و آذربايجان و همين طور قزاقستان و آذربايجان دوتايي و اخيرا قزاقستان و ترکمنستان تماسهايي در سطح مقدماتي داشته اند که همه اينها بر اساس فرمول مطلوب روسها است که همين خط منصف اصلاح شده استو بر اساس اين روش، منابع کف درياي خزر بر حسب طول سواحلشان تقسيم مي شود و آبهاي سطح آن در واقع براي استفاده کشتيراني و حتي پرواز هواپيماها در بالاي آن آبها آزاد باقي مي ماند که اين فرمول کاملا به نفع خود روسها است. عليرضا طاهري (راديو فردا): از طرف ديگر آقاي دکتر ديبا، نکته تازه اي که من در گفته هاي آقاي کاليوژني، معاون وزارت خارجه روسيه مي بينم کشيده شدن پاي 90 شهر روس در کناره ولگا است که به گفته آقاي کاليوژني ناگهان اين 90 شهر هم علاقه مند شدند که مسئله نظام حقوقي خزر حل بشود. به ميان کشيده شدن پاي اين 90 شهر چه تغييري در اوضاع خواهد داد؟ دکتر بهمن آقايي ديبا: مسئله تنها راه يا کانالي که به هر حال درياي خزر را به آبهاي آزاد وصل مي کند از طريق کانالهاي رودخانه ولگا، به هر حال هميشه مطرح بوده و کشورهاي حوزه درياي خزر يکي از موضوعاتي که در جلسات متعدد گذشته روي آن بحث کرده اند، نحوه امکان استفاده اشان از اين آبراه بوده و اين که اگر کشورهاي اين حوزه نتوانند از اين آبراه استفاده بکنند من جمله براي وارد کردن شناورهاي مورد نيازشان، آن وقت بايستي که خودشان هر کدام تأسيسات عظمي را در کنار دريا تأسيس کنند براي توليد شناورهايي که لازم دارند. ع.ر.ط: در اين شرايط چقدر احتمال دارد که اين مسير کبير ولگا به گفته روسها، در اختيار از جمله جمهوري اسلامي و ديگر کشورهاي کرانه خزر قرار بگيرد؟ دکتر بهمن آقايي ديبا: بدون شک اين يک اهرمي است در دست فدراسيون روسيه براي پيشبرد نظارت خودش در مورد مسئله تقسيم منابع درياي خزر و از اين اهرم مؤثر در مراحل مختلفي استفاده خواهد شد. در واقع اين شايد شروع اولين نشانه هايي است از به رخ کشيدن جدي اهميت اين کانال در وضعيت آتي درياي خزر. ع.ر.ط: و در اين گير ودار آقاي دکتر آقايي ديبا، بسياري دولت جمهور اسلامي و حکومت جمهوري اسلامي را متهم مي کنند به پرده پوشي درباره گفتگوهايي که بر سر خزر جريان دارد. اصولا اگر اين گفته و اين انتقاد درست باشد، چرا جمهوري اسلامي پرده پوشي مي کند، مردم را در جريان نمي گذارد، و مجلس را مطلع نمي کند؟ دکتر بهمن آقايي ديبا: مسائل درياي خزر در حال حاضر تبديل شده به يک مظهري از ناکارآمدي سياستهاي خارجي جمهوري اسلامي ايران و بي اعتبار بودن اين سياستها در سطح منطقه اي و جهاني و در عين حال به نظر من سوء استفاده کشورهاي حوزه درياي خزر به خصوص فدراسيون روسيه از اين بي اعتباري منطقه اي و جهاني ايران براي تحميل نظرات خودشان در شرايط فعلي ايران، مجموعه اينها باعث شده که به نظر من مقامات ايراني از مدتي پيش رفتار غير آشکار را در پيش گرفته اند به اميد اين که بعد از کسب وضعيت بهتري آنها را بتوانند اعلام کنند. ويکتور کاليوژني، معاون نخست و زير و نماينده ويژه روسيه در امور درياي خزر اعلام كرد كه روسيه با حاكميت ناب كشورهاي درياي خزر بر بخشي از اين دريا مخالفت است. وي در يک تحول تازه از علاقه بيش از 90 شهر در کرانه رود ولگا به نظام حقوقي خزر خبر داده است. دکتر بهمن آقايي ديبا (کارشناس امورحقوقي درياي خزر، ويرجينيا) در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اظهارات كاليوژني، شايد شروع اولين نشانه هايي است از به رخ کشيدن جدي اهميت کانال ولگا در وضعيت آتي درياي خزر است و همچجنين تائيد موضع اين كشور مبني بر تقسيم كف دريا و اشتراك استفاده از سطح و هواي بالاي دريا. وي مي افزايد مسائل درياي خزر در حال حاضر تبديل شده به مظهري از ناکارآمدي بي اعتباري سياستهاي جمهوري اسلامي در سطح منطقه اي و جهاني و در عين حال، سوء استفاده کشورهاي حوزه درياي خزر به خصوص فدراسيون روسيه از انرواي ايران. وي مي افزايد علت پرده پوشي مقامات جمهوري اسلامي آن است كه منتظرند در صورتي كه نتيجه مثبتي در مذاكرات داشتند، آن را اعلام كنند.
XS
SM
MD
LG