لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ تهران ۱۹:۰۱

گزارش اقتصادي روز: مهاجرت روستاييان به شهرها


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): بر پايه داده هاي انتشار يافته از سوي مرکز آمار ايران، در پي مهاجرت اوجگيرنده روستاييان به شهر ها، شصت و دو هزار روستاي ايران طي چهار دهه گذشته خالي از سکنه شده اند. نگاهي به همين آمار در گزارشي از فريدون خاوند. مهاجرت جمعيت روستايي به شهر ها و گسترش شهر نشيني در همه کشور هاي جهان، توسعه يافته يا توسعه نيافته، کم و بيش ديده شده و ميشود. با اين حال اين مهاجرت، اگر به گونه اي مهار ناشده انجام بگيرد، تعادل هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي را بر هم ميزند و واپس ماندگي را شدت مي بخشد. بررسي هاي تازه در باره جمعيت روستايي ايران، که از سوي مرکز آمار انجام گرفته و چکيده آن يکشنبه نوزدهم امرداد ماه در روزنامه همشهري، چاپ تهران انتشار يافته، نشان ميدهد که ايران، همچون بسياري ديگر از کشور هاي معروف به جهان سوم، مهاجرت روستاييان را به شهر ها در شکل از کنترل خارج شده و تنش آلود آن تجربه کرده است. بر پايه اين امار سهم جمعيت روستايي به کل جمعيت ايران از 68 در صد در سال1335خورشيدي به 38 در صد در حال حاضر کاهش يافته که مهم ترين عامل آن مهاجرت روستاييان به شهر ها و ادغام روستا ها در شهر ها بوده است. همان امار نشان ميدهد که هر سال به طور متوسط 283 هزار روستايي به شهر ها مهاجرت ميکنند و چون اغلب انها جوانند، روستا هاي ايران از نيروي کار مورد نياز خود محروم مي شوند. در پي اين مهاجرت انبوه، شصت و دو هزار آبادي ايران طي چهار دهه گذشته خالي از سکنه شده اند. عامل اصلي مهاجرت روستاييان ايران به شهر ها بيکاري گسترده ي در ميان آنها، پايين بودن سطح رفاه اجتماعي در روستا ها و نبود امکانات لازم براي تحصيل است. مرکز امار ايران ميگويد که سي و هشت در صد روستا هاي ايران فقير و دوازده در صد آنها خيلي فقير طبقه بندي شده اند. بررسي هاي تازه در باره جمعيت روستايي ايران، که از سوي مرکز آمار انجام گرفته و چکيده آن يکشنبه نوزدهم امرداد ماه در روزنامه همشهري، چاپ تهران انتشار يافته، نشان ميدهد که ايران، همچون بسياري ديگر از کشور هاي معروف به جهان سوم، مهاجرت روستاييان را به شهر ها در شکل از کنترل خارج شده و تنش آلود آن تجربه کرده است. بر پايه اين امار سهم جمعيت روستايي به کل جمعيت ايران از 68 در صد در سال 1335 خورشيدي به 38 در صد در حال حاضر کاهش يافته که مهم ترين عامل آن مهاجرت روستاييان به شهر ها و ادغام روستا ها در شهر ها بوده است. همان امار نشان ميدهد که هر سال به طور متوسط 283 هزار روستايي به شهر ها مهاجرت ميکنند و چون اغلب انها جوانند، روستا هاي ايران از نيروي کار مورد نياز خود محروم مي شوند.

انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG