لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۱:۴۸

انتقاد نماينده ويژه سازمان ملل در عراق ازسياست آمريكا: خطر مقاومت مسلحانه مخالفان سابق صدام حسين در برابر آمريكا


(rm) صدا |
يک مقام ارشد سازمان ملل متحد درانتقاد ازسياست آمريکا در دوران پس ازجنگ درعراق، گفت اگر زندگي درعراق تحت اشغال سريعا بهبود نيابد، عراقي هاي برجسته که ازصدام حسين نفرت داشتند، دست به اسلحه خواهند برد. غسان سلامه مشاور سرجيو ويه را دميو نماينده ويژه سازمان ملل متحد درعراق درمصاحبه اي با هفته نامه فرانسوي له نوول ابزرواتور که روزچهارشنبه منتشرشد، گفت آمريکا پيروزي خود را از زمان سقوط صدام حسين ضايع کرده است. وي افزود بسياري ازعراقي هاي با نفوذ که براي مدتي احساس کردند ازيک رژيم منفور رهائي يافته اند، به وي اطمينان داده اند اگرنيروهاي ائتلاف نتيجه اي به بارنياورند، آن ها دست به اسلحه خواهند برد. غسان سلامه توضيح نداد کدام يک ازشهروندان برجسته عراق هشدارداده اند عليه ائتلاف تحت رهبري آمريکا وبريتانيا قيام خواهند کرد. اما گفت نمايندگي سازمان ملل متحد پس از ديداربا شخصيت هاي بلند پايه عراقي، ازمديرآمريکائي اداره امورعراق خواست به اعضاي شوراي حکومتي جديد عراق اختيارات اجرائي بدهد. غسان سلامه گفت تظاهرات مردم به خاطرکمبود انرژي درشهربصره درجنوب عراق، نشان مي دهد متحدان بريتانيائي واشنگتن که ازآن ها انتظارمي رفت درمورد به کارگيري عراقي ها دراموراجرائي درمنطقه خود فعال تر باشند، نيز با مشکلاتي مواجه شده اند. به گزارش خبرگزاري رويتر، جنوب عراق که ساکنان آن را شيعياني که دير زماني تحت سرکوب قرار داشته اند تشکيل مي دهند، تا اين لحظه نسبتا آرام بوده است. با اين حال روحانيون شيعه گفته اند با بي صبري درانتظارآن هستند که هرچه زودتربه حال خود گذارده شوند تا امورخود را اداره کنند. غسان سلامه هشدار داد مردم عادي که ازفقدان خدمات اساسي شهري چهارماه پس ازسقوط صدام حسين به خشم آمده اند، ممکن است با رقباي عقيدتي نيروهاي اشغالگرمتحد شوند. وي افزود واقعيت اين است که مردم بسيارشگفت زده هستند. آن ها نمي دانند چگونه سطح بالائي ازکارآئي وکفايت در دوران جنگ، تبديل به چنين سطحي ازفقدان کفايت در دوران صلح شده است. غسان سلامه دولت آمريکا را متهم به اعمال نظرات خود واشتباه درقضاوت کرد وگفت يکي ازاين اشتباهات، پاکسازي اعضاي حزب منحله بعث است که هزاران تن ازافراد شايسته ومتخصص را شامل شده است که اندکي ارتباط عقيدتي با صدام حسين داشته اند و يا اصلا چنين ارتباطي نداشته اند. به جاي اين افراد، اکنون دست نشاندگان جناح هاي محلي را روي کارآورده اند. پال برمر، مديرآمريکائي اداره امورعراق روز سه شنبه ازاقدامات نيروهاي ائتلاف دفاع کرد وگفت يکي ازنتايج پيروزي نظامي درعراق اين است که هرمرد وزن عراقي اکنون مي تواند مسير زندگي خود را تعيين کند. وي افزود 25 ميليون عراقي پس ازعمليات عمده نظامي که تنها سه هفته به طول انجاميد، آزاد شدند. يک مقام ارشد سازمان ملل متحد درانتقاد ازسياست آمريکا در دوران پس ازجنگ درعراق، گفت اگر زندگي درعراق تحت اشغال سريعا بهبود نيابد، عراقي هاي برجسته که ازصدام حسين نفرت داشتند، دست به اسلحه خواهند برد. غسان سلامه مشاور سرجيو ويه را دميو، نماينده ويژه سازمان ملل متحد درعراق، درمصاحبه اي با هفته نامه فرانسوي له نوول ابزرواتور که روزچهارشنبه منتشرشد، گفت آمريکا پيروزي خود را از زمان سقوط صدام حسين ضايع کرده است. غسان سلامه دولت آمريکا را متهم به اعمال نظرات خود و اشتباه درقضاوت کرد وگفت يکي ازاين اشتباهات، پاکسازي اعضاي حزب منحله بعث است که هزاران تن ازافراد شايسته ومتخصص را شامل شده است.
XS
SM
MD
LG