لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۱۶

بررسي روزنامه هاي روز شنبه آمريكا: اختلاف حزبي بر سرعلت خاموشي برق 50 ميليون نفر، و مشكل پيشرفت سياسي آسيائي تباران


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا): نيويورک تايمز، که بيشتر صفحات شماره امروز خود را به خاموشي سراسري ديروز نيويورک وده ها شهرديگر شمال شرقي آمريکا اختصاص داده است، مينويسد دو حزب حاکم در آمريکا بر سر اينکه تقصير خاموشي با حزب رقيب است، با هم توافق دارند. دهها ميليون آمريکائي بدون برق ماندند ولي حزب دمکرات فرصت سياسي بزرگي را که در پي آن بود بدست آورد و سياستمداران دمکرات در بهره برداري از اين فرصت براي حمله به رئيس جمهوري و حزب جمهوريخواه درنگ نکردند. اميدواران پيروزي در مسابقه احراز نامزدي حزب دمکرات براي مقام رياست جمهوري آمريکا، به پرزيدنت بوش حمله کردند که سرگرم يافتن منابع نفتي جديد است به جاي آنکه شبکه برقي که آنها را کهنه و ناتوان خواندند، تعمير کند. در کنگره نيز دمکرات ها جمهوريخواه ها را متهم کردند که يک لايحه کلينتون در سال 2001 براي تعميرشبکه برق را کتمان گذاشتند. اما در عين حال، رهبران جمهوريخواه و گويندگان برنامه هاي گفتگوي سياسي در راديوها، به نوبه خود حمله گسترده اي را عليه دمکراتها آغاز کردند مبني بر اينکه دمکراتها و هواداران محيط زيست تباني کردند تا از بازسازي شبکه توزيع برق آمريکا جلوگيري کنندو همچنين جلوي تصويب طرح ملي انرژي را گرفتند. روزنامه واشنگتن پست در مقاله اي از سناتور سوزان کالينز، رئيس کميته امور دولتي سناي آمريکا، مينويسد استدلال مطرح شده توسط وزير دفاع آقاي دانالد رامسفلد براي تغيير نظام استخدامي در وزارت دفاع مجاب کننده است. ماه گذشته، وزير دفاع در مقالهاي در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود وزارت دفاع بايد نظام استخدامي خود را با جهان ماهواره ها و تلفنهاي همراه و اينترنت، هماهنگ سازد. وزارت دفاع آمريکا، در حال حاضر 730 هزارکارمند، يا يک چهارم تمام کارمندان فدرال در آمريکا را در استخدام خود دارد که در يکهزار و 300 سنديکاي و اتحاديه مختلف سازمان يافته اند. استخدام يک کارمند جديد 5 ماه وقت ميگيرد واخراج يک کارمند قديمي به دليل ناکارائي 18 ماه طول مي کشد. وي نوشت در لايحه اي که کميته تحت نظراوبه کنگره داده است، نظام اداري وزارت دفاع طوري اصلاح مي شود که از جمله حقوق کارمند ها متناسب با کارآئي آنها تنظيم شود و مديران اختيار بيشتري براي کنار گذاشتن کارمندان غيرکارآمد پيدا کنند. روزنامه يواس اي تودي در مقاله اي به قلم خانم هلن ضيا، نويسنده کتابي در باره آمريکائيهاي آسيائي تبار، مينويسد فقط يک درصد از مقامات ارشد ايالتي و فدرال در آمريکا توسط آسيائي تباران اشغال شده است و آقاي گري لاک Gary Locke فرماندار ايالت واشنگتن، تنها فرماندار آسيائي تبار آمريکا هم ميخواهد از وارد شدن به مبارزه انتخاباتي براي دور سوم فرمانداري خود صرفنظر کند. خانم ضيا مينويسد در حاليکه تامل و مطالعه براي گرفتن تصميم در سياستمداران سفيدپوست، مثل بيل کلينتون، رئيس جمهوري سابق، صفتي ستايش آميز تصوير ميشود، در مورد سياستمداران آسيائي تباري مثل آقاي لاک، گفته ميشود که تامل او در تصميم گيري نشان ميدهد که آسيائي تباران نميتوانند رهبري کنند و فقط مديران خوبي هستند. خانم ضيا مينويسد اين طرز تفکر يکي از موانعي است که سياستمداران آسيائي تبار در انتخابات براي احراز مقامات بالاي ايالتي و فدرال با آن مواجه هستند و حتي در شرکتها هم همينطور است. در حالي که يک سوم دانشمندان ارشد شرکتهاي تکنولوژي پيشرفته دره سيليکان در سن حوزه را آسيائي تباران تشکيل ميدهند ولي درصد آسيائي تباراني که به مديريت اين شرکتها راه مييابند اين نسبت را منعکس نميکند. نيويورک تايمز، مينويسد دو حزب حاکم در آمريکا بر سر اينکه تقصير خاموشي با حزب رقيب است، با هم توافق دارند. دهها ميليون آمريکائي بدون برق ماندند ولي حزب دمکرات فرصت سياسي بزرگي را که در پي آن بود بدست آورد و سياستمداران دمکرات در بهره برداري از اين فرصت براي حمله به رئيس جمهوري و حزب جمهوريخواه درنگ نکردند. روزنامه واشنگتن پست در مقاله اي مينويسد استدلال مطرح شده توسط وزير دفاع آقاي دانالد رامسفلد براي تغيير نظام استخدامي در وزارت دفاع مجاب کننده است. روزنامه يواس اي تودي در مقاله اي به قلم خانم هلن ضيا، نويسنده کتابي در باره آمريکائيهاي آسيائي تبار، مينويسد فقط يک درصد از مقامات ارشد ايالتي و فدرال در آمريکا توسط آسيائي تباران اشغال شده است و آقاي گري لاک Gary Locke فرماندار ايالت واشنگتن، تنها فرماندار آسيائي تبار آمريکا هم ميخواهد از وارد شدن به مبارزه انتخاباتي براي دور سوم فرمانداري خود صرفنظر کند.
XS
SM
MD
LG