لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۱

پي آمدهاي پذيرش پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان انفجار هواپيماي پن امريکن برفرازلاکربي


(rm) صدا |
ليبي روزشنبه ابرازاميدواري کرد پرداخت 2 ميليارد و700 ميليون دلارغرامت بابت بمب گذاري وانفجار هواپيماي پن امريکن برفرازلاکربي، به بهبود مناسبات ليبي با آمريکا کمک کند. سخنگوي وزارت امورخارجه ليبي گفت ما اميدواريم پس ازاين توافق، روابط ما با آمريکا به سطح روابط خوب ما با بريتانيا برسد. عباس ملكزاده (راديو فردا): ليبي درنامه اي که روزجمعه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم داشت، اعلام کرد مسئوليت عمليات مقامات خود را درمورد بمب گذاري ومنفجرکردن جمبوجت شرکت هواپيمائي پان امريکن برفراز لاکربي دراسکاتلند مي پذيرد. دراين حادثه 270 نفرکشته شدند. درنامه سه صفحه اي نماينده ليبي درسازمان ملل متحدآمده است طرابلس متعهد به همکاري درمبارزه جهاني با تروريسم است و وعده داده است از درگيري درهرگونه اقدام تروريستي خودداري کند. اين نامه، اعتراف ليبي به دست داشتن درماجراي انفجار هواپيماي آمريکائي است که ليبي دير زماني است علي رغم تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل متحد وآسيب زدن به سيماي خود دربيشتر کشورهاي جهان، حاضربه اين اعتراف نبود. آمريکا وبريتانيا گفتند به محض آن که 2 ميليارد و700 ميليون دلارغرامت دريک حساب ويژه به وديعه سپرده شود، ازشوراي امنيت درخواست خواهند کرد تحريم هائي را که ازسال 1992 تاکنون عليه ليبي برقرارکرده است، لغوکند. يک مقام آمريکا گفت اين وجه ممکن است تا سه شنبه به وديعه سپرده شود. با اين حال هنوزاين احتمال وجود دارد که فرانسه براي دريافت غرامت بيشتري ازليبي بابت سرنگون کردن يک هواپيماي مسافربري فرانسوي برفراز نيجردرسال 1989 ، قطعنامه لغو تحريم هاي ليبي را وتو کند. لغو تحريم هاي سازمان ملل متحد، تنها اثري نمادين درمورد ليبي دارد. لغوتحريم ها درهمان حال که به ليبي کمک مي کند مساله لاکربي را پشت سربگذارد، عملا تاثيري به بار نمي آورد چرا که اين تحريم ها ازسال 1999 به حال تعليق درآمده است. تحريم ها پس ازآن به حال تعليق درآمد که ليبي عبد الباسط مقراحي و الامين خليفه فحيمه را که مظنون به دست داشتن درحادثه بودند، براي محاکمه تسليم يک دادگاه اسکاتلندي مستقر در هلند کرد. مقراحي که يک عامل اطلاعاتي ليبي بود درسال 2001 مجرم شناخته شد ومحکوم به حبس ابد گرديد، اما فحيمه تبرئه شد. قرارداد آمريکا وبريتانيا با ليبي، تاثيري درتحريم هاي جداگانه اي که آمريکا عليه ليبي به مورد اجرا گذارده است، ندارد. ممنوعيت صادرات نفت ليبي به آمريکا، ازجمله اين تحريم ها است. کاخ سفيد روزجمعه اعلام کرد تا زماني که ليبي نگراني هاي واشنگتن را در رابطه با برنامه سلاح هاي کشتارجمعي وپيشينه اين کشور درزمينه حقوق بشرمورد توجه قرارنداده است، تحريم هاي آمريکا عليه ليبي به قوت خود باقي خواهد ماند. درهمين حال روزشنبه، يک روزپس ازآن که ليبي مسئوليت خود را درقبال انفجارهواپيماي پان امريکن پذيرفت، مجله اشپيگل چاپ آلمان گزارش داد قراراست ليبي به قربانيان غيرآمريکائي بمب گذاري يک ديسکو درشهربرلن درسال 1986 که محل تردد سربازان آمريکائي بود، نيزغرامت بپردازد. بنا به اين گزارش، ليبي ماه ها پيش آمادگي خود را براي پرداخت غرامت، به دولت آلمان اعلام کرده بود. ليبي روزشنبه ابرازاميدواري کرد پرداخت 2 ميليارد و700 ميليون دلارغرامت بابت بمب گذاري وانفجار هواپيماي پن امريکن برفرازلاکربي، به بهبود مناسبات ليبي با آمريکا کمک کند. سخنگوي وزارت امور خارجه ليبي گفت ما اميدواريم پس ازاين توافق، روابط ما با آمريکا به سطح روابط خوب ما با بريتانيا برسد. درنامه سه صفحه اي نماينده ليبي درسازمان ملل متحدآمده است طرابلس متعهد به همکاري درمبارزه جهاني با تروريسم است و وعده داده است از درگيري درهرگونه اقدام تروريستي خودداري کند. اين نامه، اعتراف ليبي به دست داشتن درماجراي انفجار هواپيماي آمريکائي است. آمريکا وبريتانيا گفتند به محض آن که 2 ميليارد و700 ميليون دلارغرامت دريک حساب ويژه به وديعه سپرده شود، ازشوراي امنيت درخواست خواهند کرد تحريم هائي را که ازسال 1992 تاکنون عليه ليبي برقرارکرده است، لغوکند.
XS
SM
MD
LG