لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۵:۴۸

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا) : آفتاب يزد در يادداشت امروز به قلم علي شيرازي نسب با عنوان ائتلاف به چه منظور مي نويسد هرچه به زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم نزديک مي شويم بحث هاي پيرامون جلب مشارکت بيشتر مردم در اين انتخابات و کميت و کيفيت حضور آنان در پاي صندوق هاي راي و همچنين اهدافي که نظام در پس اين حضور در صحنه مردم پيگيري مي کند داغ تر مي شود. نويسنده سپس مي پرسد آيا واقعاراه حل حضور مردم در پاي صندوق هاي راي به ائتلاف مجدد گروه هاي مختلف است ؟ به خوبي مي دانيم که پاسخ اين سوال نه مي باشد. مسوولان و به خصوص اصلاح طلبان اکثريت مجلس فرصت زيادي براي جلب مشارکت مردم ندارند. آنان نيز به خوبي مردم به اين امر واقفند که ملت به دنبال چه چيزي است و اگر در فرصت باقي مانده نتوانند اين ذهنيت را در مردم به وجود بياورند که آنان را به مطالباتشان با سرعت بيشتري خواهد رساند، نه ائتلاف و نه هيچ کار ديگري نمي تواند باعث رويکردي همچون دوم خرداد 76 به صحنه هاي انتخاباتي گردد. يکي از عواملي که مجلس ششم مي تواند روي آن مانور دهد عملکرد مثبت اين مجلس در طي دوره برگزاري است. چراکه مخالفان اصلاحات تمام تبليغات خود را در ناکارآمدي مجلس ششم بدون مراجعه به علت ها گذاشته است در حالي که ما به خوبي مي دانيم مجلس ششم، مصوبات موثر هم داشته است. روزنامه خراسان مطلبي دارد پيرامون ايران و شوراي حکومت انتقالي عراق و مي نويسد چندي پيش هياتي از جمهوري اسلامي براي مذاکره با اعضاي شوراي حکومت انتقالي عراق عازم بغداد شد پس از آن هم اعلام شد که قرار است اعضاي شوراي انتقالي بنا به دعوت ايران به کشورمان سفر کنند. در تفسير روزنامه خراسان آمده است ايران از همان ابتدا نيز از دولت حامد کرزاي حمايت به عمل آورد و ثمره آن امروزه نگاه مثبت دولت و ملت افغانستان به ايران و نگاه بدبينانه آنان به همسايه ديگرشان، پاکستان است که مي خواست در رقابت با ايران، افغانستان را به حيات خلوت خود تبديل کند. در مورد عراق نيز ايران قبل از اعراب و حتي شوراي امنيت، شوراي حکومت انتقالي عراق را مورد تاييد قرار داد. اين موضوع، علاوه بر دلگرمي به نمايندگان آينده ملت و دولت عراق زمينه برخي اتهامات اشغالگران و سوء ظن هاي آنان را که معتقد به دخالت ايران در امور عراق و مخالفت اين کشور با سامان يابي امور بغداد بودند به کلي از بين برد. روزنامه محافظه کار رسالت در سرمقاله خود مطلبي دارد با عنوان علت استعفا، و مي نويسد ضعف در برقراري ارتباط با دانشجويان، و عدم حضور در مجامع دانشجويي، انحصار ارتباط با دانشجويان طيف خاصي از دانشجويان تحکيم وحدت، عدم ارتباط با اساتيد دانشگاه و واگذاري مديريت هاي دانشگاه ها به همان جريان سياسي خاص، با کنترل دانشگاه ها توسط دانشجويان تحکيمي، غلبه مسائل سياسي بر حوزه مديريت و غفلت از مسائل علمي، و تخصصي و فني، خدشه وارد آوردن به جايگاه علم از طريق فروش صندلي هاي دانشگاه پاره اي از انتقادات مطرح در زمينه مديريت حاکم بر وزارت علوم است. به همين دليل به نظر مي رسد استعفاي آقاي معين در متن دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها نه تنها هيچ اعتراضي را در پي نداشته است بلکه روي هم رفته، جامعه دانشگاهي با نوعي نگاه مثبت به اين استعفا مي نگرد و اميدوار است از اين طريق، تحولات مثبت در نگرش وزارت علوم پديد آيد. آفتاب يزد مي نويسد هرچه به زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم نزديک مي شويم بحث هاي پيرامون جلب مشارکت بيشتر مردم در اين انتخابات و کميت و کيفيت حضور آنان در پاي صندوق هاي راي و همچنين اهدافي که نظام در پس اين حضور در صحنه مردم پيگيري مي کند داغ تر مي شود. روزنامه خراسان مي نويسد ايران از همان ابتدا نيز از دولت حامد کرزاي حمايت به عمل آورد و ثمره آن امروزه نگاه مثبت دولت و ملت افغانستان به ايران و نگاه بدبينانه آنان به همسايه ديگرشان،است. در مورد عراق نيز ايران قبل از اعراب و حتي شوراي امنيت، شوراي حکومت انتقالي عراق را مورد تاييد قرار داد. روزنامه رسالت مي نويسد استعفاي آقاي معين در متن دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها نه تنها هيچ اعتراضي را در پي نداشته است بلکه روي هم رفته، جامعه دانشگاهي با نوعي نگاه مثبت به اين استعفا مي نگرد.
XS
SM
MD
LG