لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۱۳:۴۵

هشدار مسئول آمريکايي اداره امور عراق نسبت به دخالت جمهوري اسلامي در عراق


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): پال برمر، مسئول آمريکايي اداره امور عراق نسبت به دخالت جمهوري اسلامي ايران و سوريه در امور داخلي عراق بار ديگر ابراز نگراني کرد. عباس ملکزاده (راديوفردا): پال برمر مديرآمريکائي اداره امورعراق درمصاحبه خود با روزنامه الحيات گفت نيروهاي آمريکا درعراق مخالف تشکيل هرگونه نيروي چريکي مسلح دراين کشورهستند وارتش مهدي را که مقتدي صدر خواستار تشکيل آن شده است، از نزديک زيرنظردارند. وي درپاسخ به اين سئوال که اگرارتش مهدي مسلح نباشد آيا مورد استقبال او قرارخواهد گرفت يا نه گفت من ازوجود اين ارتش استقبال نخواهم کرد وهمان گونه که گفتم مراقبت به خرج خواهم داد که برخلاف دستورات ما رفتار نکند. آقاي برمرگفت بازداشت صدام حسين باعث پايان يافتن خشونت ها وحملاتي که عليه نيروهاي آمريکا صورت مي گيرد نخواهد شد، زيرا هنوزسه گروه درعراق وجود دارند که مشکل آفرين هستند. گروه اول بقاياي رژيم بعثي وفدائيان صدام حسين هستند. اين ها آدم کشاني حرفه اي هستند که چه صدام حضورداشته باشد يا نه، به حملات خود به ما ادامه خواهند داد. گروه دوم تبه کاران ومجرمان هستند که تعداد آن ها به حدود 100 هزارنفرمي رسد و صدام حسين پيش ازسقوط، آن ها را از زندان آزاد ساخت. به طورکلي اين قبيل تبه کاران شهروندان عراق را هدف قرارمي دهند ودست به ربودن افراد، تجاوزبه زنان، دزدي، سرقت اتومبيل مي زنند ومرتکب جرايم ديگري مي شوند. گروه سوم تروريست هاي خارجي هستند که آن ها نيز مردم را هدف مي گيرند. آقاي برمر گفت تروريست ها خود به سه گروه تقسيم مي شوند که اعضاي گروه انصارالاسلام بيشترمايه نگراني هستند وبا شبکه القاعده نيز رابطه دارند وعده آن ها درعراق به حدود 100 نفرمي رسد. وي افزود گروه جماعت اسلامي نيزفعاليت هائي تروريستي درشمال عراق دارد. مديرآمريکائي اداره امورعراق درپاسخ به سئوالي درباره ايران گفت من همچنان ازمداخله ايران درامورعراق احساس نگراني مي کنم. سپاه پاسداران انقلاب و وزارت اطلاعات ايران هردو دست اندرکار فعاليت هاي شديدي درعراق عليه نيروهاي ائتلاف هستند. رفتارايران، رفتاري غيرمسئولانه وبرخلاف منافع عراق است. من موضع خود را در مورد ايران تغييرنداده ام وموضع اصولي ائتلاف نيزهمين است. آقاي برمر دربخش هاي ديگري ازمصاحبه خود خواستارآن شد که هيچ يک ازهمسايگان عراق دراموراين کشورمداخله نکنند. وي هرگونه مداخله را برخلاف منافع عراق دانست. آقاي برمراين نظر را که نيروهاي آمريکا درعراق بالاتر ازقانون هستند رد کرد وگفت فقط اختلاف فرهنگي بين طرفين عراقي وآمريکائي وجود دارد. آقاي برمر وعده داد پس ازتشکيل دادگاه جرايم جنگ درعراق، کليه مقامات سابق اين کشورکه هم اکنون دربازداشت نيروهاي ائتلاف هستند، براي محاکمه دردادگاه، تحويل مقامات قضائي عراق خواهند شد. آقاي برمر همچنين گفت آن عده ازسربازان آمريکائي که مرتکب اقداماتي غيرقانوني درمورد عراقي ها شده اند، تحت تعقيب قرارخواهند گرفت. پال برمر مديرآمريکائي اداره امورعراق درمصاحبه خود با روزنامه الحيات گفت که نيروهاي آمريکا درعراق مخالف تشکيل هرگونه نيروي چريکي مسلح دراين کشورهستند. آقاي برمرگفت بازداشت صدام حسين باعث پايان يافتن خشونت ها وحملاتي که عليه نيروهاي آمريکا صورت مي گيرد نخواهد شد، زيرا هنوزسه گروه درعراق وجود دارند که مشکل آفرين هستند. گروه اول بقاياي رژيم بعثي وفدائيان صدام حسين هستند. گروه دوم تبه کاران ومجرمان هستند که صدام حسين پيش ازسقوط، آن ها را از زندان آزاد ساخت. گروه سوم تروريست هاي خارجي هستند. مديرآمريکائي اداره امورعراق گفت که سپاه پاسداران انقلاب و وزارت اطلاعات حکومت ايران هردو دست اندرکار فعاليت هاي شديدي درعراق عليه نيروهاي ائتلاف هستند. وي رفتار جمهوري اسلامي را غيرمسئولانه وبرخلاف منافع عراق دانست.
XS
SM
MD
LG