لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۴۱

بازتاب حمله تروريستي به مقر سازمان ملل در بغداد، از ديد چند روزنامه آمريكائي


(rm) صدا |
علي سسجادي (راديوفردا): به دنبال حادثه بمب گذاري درمقرسازمان ملل متحد دربغداد، روزنامه هاي عمده آمريکا درشماره هاي روزچهارشنبه خواستارافزايش اقدامات آمريکا براي برقراري امنيت درعراق، حضورگسترده ترسازمان ملل متحد دراين کشور و جلوگيري از ورود تروريست ها به عراق ازکشورهاي همسايه شدند. روزنامه وال استريت جورنال درتفسيري برحمله به مقرسازمان ملل متحد دربغداد نوشت اين حمله ويرانگر، يادآورمرگباري است که اکنون کانون مبارزه جهاني با تروريسم درعراق است وارتباط ميان صدام حسين، ديکتاتور سرنگون شده عراق را با شبکه القاعده به اثبات مي رساند. اين روزنامه افزود حضورگسترده ستيزه جويان خارجي درعراق، اولويتي درکوشش هاي آمريکا به وجود مي آورد که به سوريه وايران فشارآورد تا از تامين پناهگاه امن براي اين قبيل ستيزه جويان خودداري کنند. روزنامه واشنگتن تايمز نيزدرمقاله اي دراين باره نتيجه گيري کرده است غلبه بر تروريسم اسلامي درهرکشوري، بدون واژگون کردن سياست يا رژيمي که تسهيلات دراختيار تروريست ها مي گذارد وازآن ها حمايت مي کند، عملي نيست. اين روزنامه محافظه کارافزود بمب گذاري دربغداد، هشدارآشکاري است که تروريست ها عليه تمامي آرمان ها موضع گيري کرده اند. با اين حال اين بمب گذاري خللي دراراده جامعه بين المللي درمورد تشديد کوشش هاي خود براي کمک به مردم عراق به وجود نمي آورد. روزنامه معتبر نيويورک تايمز نوشت هدف تروريست ها، ايجاد مرگ و ويراني ومسموم ساختن فضاي عاطفي وسياسي اطراف هدف هاي خود است. آن ها درنخستين مسابقه پيروزشدند، اما نبايد به آن ها اجازه داد که دومين پيروزي را به دست آورند. نيويورک تايمزافزود پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا شيوه برخورد خود را با عراق در دوران پس ازجنگ، بايد مورد بازبيني قراردهد. براي استقرارمجدد امنيت درعراق، آمريکا بايد اقدامات بيشتري به عمل آورد. به علاوه، واشنگتن نيازبه آن دارد به کوشش هاي خود درمورد برقرارساختن خدمات ضروري شهري وزندگي عادي اقتصادي، شتاب بيشتري بخشد. نيويورک تايمزافزود دولت آمريکا همچنين بايد ازمقاومت خود در برابر نقش گسترده ترسازمان ملل متحد درعراق دست بردارد وعلي رغم حادثه خونين ومرگباري که روي داده است، بگذارد اين سازمان به حضوروفعاليت خود درعراق ادامه دهد. اين روزنامه همچنين مقاله کوتاهي درستايش از سرجيو ويه را دميو فرستاده برزيلي سازمان ملل متحد به عراق که جان خود را درحادثه بمب گذاري دربغداد ازدست داد، منتشرکرده است. روزنامه واشنگتن پست، سرجيو ويه را دميو را با استعدادترين وايثارگرترين ديپلمات سازمان ملل متحد در دوره خود توصيف کرده است. اين روزنامه نوشت بمب گذاري دربغداد اين پيام را مورد تاکيد قرارمي دهد که هرچقدر نيروهاي آمريکا و شوراي حکومتي جديد عراق موفق به پيشرفت هائي دربخش هائي ازاين کشورشده باشند، تا زماني که وضعيت امنيت درسراسرعراق بهبود نيابد، ماموريت آن ها قرين موفقيت نخواهد بود. واشنگتن پست افزود اين حمله همچنين نشان مي دهد درحالي که جنبه بين المللي دادن به اشغال عراق ازسوي آمريکا علاج قطعي مشکل تلقي نمي شود، تمامي جهان ازاستقرار دمکراسي وپيشرفت درمنطقه بهره مند خواهد شد. به همان ترتيب که تروريست ها به آمريکا حمله مي کنند، به هرکس ديگري که بخواهد صلح و کثرت گرائي را برقرارکند، نيزحمله خواهند کرد. به دنبال حادثه بمب گذاري درمقرسازمان ملل متحد دربغداد، روزنامه هاي عمده آمريکا درشماره هاي روزچهارشنبه خواستارافزايش اقدامات آمريکا براي برقراري امنيت درعراق، حضورگسترده ترسازمان ملل متحد دراين کشور و جلوگيري از ورود تروريست ها به عراق ازکشورهاي همسايه شدند. روزنامه وال استريت جورنال آمريكا بايد به سوريه وايران فشارآورد تا از تامين پناهگاه امن براي اين قبيل ستيزه جويان خودداري کنند. روزنامه واشنگتن تايمز مي نويسد بدون واژگون کردن سياست يا رژيمي که تسهيلات دراختيار تروريست ها مي گذارد وازآن ها حمايت مي کند، عملي نيست.
XS
SM
MD
LG