لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۰

نماينده وكلاي بدون مرز گفت اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در زندان زير فشار شكنجه مجبور به «اعتراف» شدند


(rm) صدا |
شهران طبري (راديوفردا): هيجكدام از شش دانشجوي زنداني عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت شاخه برگزيده علامه كه قوه قضائيه قول آزادي آنها را به خانواده هاي آنها داده بود، تاكنون آزاد نشده اند. اين دو سعيد رضوي فقيه ومهدي امين زاده نام دارند. كه همراه با دو عضو ديگر تشكل يادشده، روزبه شفيعي و امين بزرگيان، در زندان اوين به سر مي برند. حميد مجتهدي، نماينده وكلاي بدون مرز كانادا، كه براي تحقيق در باره بازداشت شدگان اعتراض هاي خرداد ماه به ايران رفته است، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد حدود 70 تن از آنها هنوز زنداني هستند و آن دسته كه بعد از پخش اعتراف هاي تلفني آزاد شدند در پي شكنجه هاي روحي و جسمي به چنين كاري تن داده بودند. حميد مجتهدي: در مورد دانشجويان با آقاي محمدعلي دادخواه، كه از وكلاي ايران هستند و ايشان در حال حاضر وكيل رسمي 11 تن از دانشجويان آزاد شده هستند، در اين باره مذاكره داشتيم. اغلب اين دانشجويان به صورت خيلي فجيعي چشم بسته از منازل خود يا محل كار خود راهي زندان شدند و در ساعت هاي اوليه در حسينيه مسجد مانندي در حومه اوين در داخل محوطه نگهداري شدند چون زندان پر بود. تعدادي در سلول هاي انفرادي بودند. تعدادي در سلول هاي عمومي بودند و عليرغم ادعاي رسانه هاي گروهي كه اين افراد اعتراف كردند به تخلفات خودشان، تمام اين اعترافات در زير فشار بسيار شديد قوه قضائيه و نيروي انتظامي بوده است. ا.م.ك.: به چه جور فشارهائي اشاره مي كنيد؟ حميد مجتهدي: رسما به اين دانشجوها اعلام شده بود كه اگر شما اعتراف نكنيد به اين مسائل ما شما را در حبس كماكان نگه مي داريم و دراصل آزادي اين دانشجوها در گروه دادن اين اعترافات بوده و به هيچ عنوان داوطلبانه نبوده البته فشارهاي روحي و شكنجه هاي روحي و جسمي به تعداي از اين ها وارد شده. ا.م.ك.: چه شكلي داشته كه به آن شما شكنجه روحي اطلاق كرديد؟ حميد مجتهدي: بنا به اطلاعاتي كه به ما دادند، تعدادي از اين دانشجوها به طور بسيار فجيعي به دست فردي به نام رمضان چوپان كه ايشان از شخصت هاي شناخته شده زندان هاي اوين هستند، عريان شدند آويزانشان كردند و در بعضي مواقع لاي در فلزي اينها را قرار دادند و در را چنان با شتاب بستند كه ضربات سختي به جسم اين افراد وارد شده. ا.م.ك.: چند نفراز بازداشت شدگان اعتراضات خردادماه هنوزدر زندان هستند؟ جميد مجتهدي: تعداد 700 و خورده اي در زندان هستند در سراسر ايران كه پيگير پرونده هاشان ما هستيم. هيجكدام از شش دانشجوي زنداني عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت شاخه برگزيده علامه كه قوه قضائيه قول آزادي آنها را به خانواده هاي آنها داده بود، تاكنون آزاد نشده اند. اين دو سعيد رضوي فقيه ومهدي امين زاده نام دارند. كه همراه با دو عضو ديگر تشكل يادشده، روزبه شفيعي و امين بزرگيان، در زندان اوين به سر مي برند. حميد مجتهدي، نماينده وكلاي بدون مرز كانادا، كه براي تحقيق در باره بازداشت شدگان اعتراض هاي خرداد ماه به ايران رفته است، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد حدود 70 تن از آنها هنوز زنداني هستند و آن دسته كه بعد از پخش اعتراف هاي تلفني آزاد شدند در پي شكنجه هاي روحي و جسمي به چنين كاري تن داده بودند.
XS
SM
MD
LG