لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۲۳:۰۳

پي آمدهاي افزايش شمار تلفات گرما در فرانسه براي دولت


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): گرماي کم سابقه در فرانسه تعداد بي سابقه اي قرباني بر جاي گذاشته است. بنا به قرائن موجود، اين موضوع بر عرصه سياست فرانسه نيز اثر گذار خواهد بود. ميرعلي حسيني از پاريس گزارش مي دهد: ميرعلي حسيني (راديو فردا): در پايان جلسه اضطراري امروز هيات دولت ژاک شيراک، رئيس جمهوري فرانسه سخناني درجهت تصميمات دولت در پيوند با بحران ناشي از گرماي بي سابقه امصال در مقابل خبرنگاران ايراد کرد. ژاک شيراک ابتدا مراتب تاثر عميق خود را در مقابل موج عظيم مرگ و مير ناشي از گرما بيان داشت. پس از اداي احترام به قربانيان اين فاجعه و خانواده آن ها، رئيس جمهوري از تلاشهاي مسئولان بيمارستانها، بخشهاي اورژانس، ماموران آتش نشاني، داوطلبان، و به ويژه صليب سرخ قدرداني کرد و افزود: در درجه نخست، تمام توجه ما به انديشيدن و اداي احترام به قربانيان معطوف است. پس از آن، ژاک شيراک به همبستگي و اتحاد عمل اشاره کرد و در اين زمينه بر افزايش امکانات سرويسها و افرادي که مسئوليت درماني و امدادي را در کشور به عهده دارند، اصرار ورزيد. رئيس جمهوري فرانسه از وزراي مربوطه خواست که به بررسي کامل دلايل اين فاجعه بپردازند و گزارش کامل آن را به حضورش برسانند، چرا که همه مسئولان بايد آمادگي پرداخت تمام عواقب ناشي از اين فاجعه را داشته باشند. در اذهان دست اندر کاران، منظور از قبول مسئوليت عواقب، برکناري احتمالي وزيران و مسئولين مربوطه است. ژاک شيراک در سخنان خود اهميت بسياري براي افزايش حد همبستگي با افراد سالمند و معلول قائل شد و افزود که امکانات و بودجه لازم بدين منظور در نظر گرفته خواهد شد. تاريخ اجراي اين تصميم، ماه اکتبر آينده خواهد بود. در مجموع، تکيه سخنان رئيس کشور فرانسه در درجه نخست بر شفقت و همبستگي بين افراد بود تا ديگر ملت شاهد تلف شدن سالمندان تنها و بي کس نباشد از جمله عکس العملهاي جناحهاي مخالف در قبال سخنان ژاک شيراک، تا اين لحظه موارد زير هستند: نماينده سوسياليستها سکوت ژاک شيراک را تا کنون طولاني توصيف کرد. دبير کل حزب کمونيست اين کشور خجالت خود را در مورد فاجعه امسال اظهار کرد. يکي از نمايندگان سبزها گفت: بايد روش حسابدارانه مديريت بيمارستانها به کلي تغيير کند. بدون شک ديگر مسئولان نيروهاي مختلف سياسي اين کشور عکس العملهاي گوناگوني اظهار خواهند داشت. از ديگر نتايج جلسه هيات دولت امروز فرانسه، تاييد هيات وزيران بر شمار بي سابقه قربانيان گرماي امسال است. به اذعان مقامات کشوري، تعداد قربانيان بدون شک بيش از 10 هزار نفر است، در حالي که مراکز تدفين تاکنون رقمي بيش از 13 هزار و 600 را انتشار داده اند. بالاترين شمار تلف شدگان در پاريس و حومه آن است که بيش از مناصق گرمسير کشور غافلگير موج گرماي امسال شده اند. مرگ و مير تنها يکي از عواقب گرماي امسال است. دولت ژان پير رفرن در جبهه هاي ديگري مانند کشاورزي و جنگلباني که تاوان سنگين مالي در اثر خشکسالي نيز داده اند، درگير است که گفتگوها در مورد آن با مسئولين مربوطه، پر حرارت و آتشزا قلمداد شده است. گرماي کم سابقه در فرانسه تعداد بي سابقه اي قرباني بر جاي گذاشته است. بنا به قرائن موجود، اين موضوع بر عرصه سياست فرانسه نيز اثر گذار خواهد بود. در پايان جلسه اضطراري امروز هيات دولت ژاک شيراک، رئيس جمهوري فرانسه سخناني درجهت تصميمات دولت در پيوند با بحران ناشي از گرماي بي سابقه امسال در مقابل خبرنگاران ايراد کرد. رئيس جمهوري فرانسه از وزراي مربوطه خواست که به بررسي کامل دلايل اين فاجعه بپردازند و گزارش کامل آن را به حضورش برسانند، چرا که همه مسئولان بايد آمادگي پرداخت تمام عواقب ناشي از اين فاجعه را داشته باشند. ژاک شيراک در سخنان خود اهميت بسياري براي افزايش حد همبستگي با افراد سالمند و معلول قائل شد و افزود که امکانات و بودجه لازم بدين منظور در نظر گرفته خواهد شد. تاريخ اجراي اين تصميم، ماه اکتبر آينده خواهد بود. دولت ژان پير رفرن در جبهه هاي ديگري مانند کشاورزي و جنگلباني که تاوان سنگين مالي در اثر خشکسالي نيز داده اند، درگير است که گفتگوها در مورد آن با مسئولين مربوطه، پر حرارت و آتشزا قلمداد شده است.
XS
SM
MD
LG