لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۶

آمادگي گروه جدايي خواه كشميري براي گفتگو


(rm) صدا |
سازمان حريت که گروه هاي جدائي خواه را درکشمير تحت حاکميت هند در زير چتر خود دارد، روزجمعه تغييرعمده اي درموضع خود به عمل آورد واعلام کرد آماده است ابتدا با هند وسپس با پاکستان گفتگو کند. عباس ملكزاده (راديو فردا): اعلام آمادگي سازمان حريت کشمير براي گفتگو با دهلي نو، تغيير عمده اي درموضع اين کنفرانس به شمارمي رود چرا که تاکنون پيوسته خواستار گفتگوهائي سه جانبه با مشارکت هند، پاکستان وگروه هاي کشميري درباره مساله کشمير بوده است. در مصاحبه اي با خبرگزاري آلمان، مولوي محمد عباس انصاري رئيس سازمان حريت اظهار داشت گفتگو و نه اسلحه، راه حل مساله کشميراست. ما آماده ايم ابتدا با هند وسپس با پاکستان گفتگوکنيم. آنگاه هرسه طرف مي توانند با يکديگربه گفتگو بنشينند وبه نتيجه اي منطقي دست يابند. ما مي خواهيم راه حل مصالحه آميزي براي اين مشکل پيدا کنيم ودرنتيجه همگي بتوانيم درصلح وهماهنگي زندگي کنيم. مولوي انصاري گفت ترجيح مي دهد به جاي ان. ان. وهرا نماينده ويژه دولت هند درمورد کشمير، با آتال بيهاري واجپائي نخست وزيرهند يا لعل کريشنا ادواني معاون وي گفتگو کند. مولوي انصاري گفت وهرا که رئيس پيشين اموراداري وزارت کشورهند است، به جاي بررسي مسائل سياسي کشميربا گروه هاي کشميري، درباره ايجاد شغل واموراداري صحبت مي کرده است. وي افزود اگرهند وپاکستان خواهان پلي هستند، بگذاريد اين پل را کشميري ها تشکيل دهند. بگذاريد هند وپاکستان بنشينند و به بررسي اختلافات خود پردازند ومساله کشمير را که درکانون مسائل قراردارد، حل کنند. رئيس سازمان حريت گفت هند بايد فضاي سازنده اي به وجود آورد وبا خارج کردن نيروهاي خود وآزادي کليه زندانيان سياسي ومتوقف کردن نقض حقوق بشر، اعتماد مردم کشمير را کسب کند. وي افزود ازجواناني که اسلحه به دست گرفته اند نيزخواهد خواست که آتش بس اعلام کنند. مولوي انصاري همچنين حمايت خود را ازگفتگو ميان گروه هاي سياسي هند و کشمير تحت کنترل پاکستان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاري آلمان، کشميرکانون اختلاف ميان هند وپاکستان است ودوکشورتاکنون دو بار برسرکشمير با يکديگر وارد جنگ شده اند. دوسوم کشمير، ايالت جامو وکشمير هند را که درشمال اين کشورواقع شده است تشکيل مي دهد. پاکستان ازبقيه کشميرکه تحت کنترل اسلام آباد قراردارد به عنوان کشميرآزاد، وهند به عنوان کشميراشغالي ياد مي کند. هند، اسلام آباد را متهم مي کند که ستيزه جويان جدائي طلب را درمنطقه مسلمان نشين کشميرآموزش مي دهد ومسلح مي کند، اما پاکستان مي گويد فقط حمايت معنوي به عمل مي آورد. سازمان حريت که گروه هاي جدائي خواه را درکشمير تحت حاکميت هند در زير چتر خود دارد، روزجمعه تغييرعمده اي درموضع خود به عمل آورد واعلام کرد آماده است ابتدا با هند وسپس با پاکستان گفتگو کند. اعلام آمادگي سازمان حريت کشمير براي گفتگو با دهلي نو، تغيير عمده اي درموضع اين کنفرانس به شمارمي رود چرا که تاکنون پيوسته خواستار گفتگوهائي سه جانبه با مشارکت هند، پاکستان وگروه هاي کشميري درباره مساله کشمير بوده است. مولوي محمد عباس انصاري رئيس سازمان حريت اظهار داشت گفتگو و نه اسلحه، راه حل مساله کشميراست. ما آماده ايم ابتدا با هند وسپس با پاکستان گفتگوکنيم. هند، اسلام آباد را متهم مي کند که ستيزه جويان جدائي طلب را درمنطقه مسلمان نشين کشميرآموزش مي دهد ومسلح مي کند، اما پاکستان مي گويد فقط حمايت معنوي به عمل مي آورد.
XS
SM
MD
LG