لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۵۰

چشم انداز دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح هاي هسته اي


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): برنامه هاي هسته اي ايران، همچنان موضوع بحث در محافل سياسي و مطبوعاتي اروپا نيز هست. روزنامه Rheinischer Merkur چاپ آلمان، در مقاله اي به بررسي اين پرسش مي پردازد که اگر جمهوري اسلامي به سلاحهاي هسته اي دست پيدا کند، آينده منطقه چگونه خواهد بود. گزارشي از پرويز فرهنگ: پرويز فرهنگ (راديو فردا): ايران و حضور نظامي آمريکا در منطقه خليج فارس موضوع تفسير روزنامه Rheinischer Merkur است که مي نويسد: تنها خواست آمريکا جريان بي مانع نفت از طريق خليج فارس به سر تا سر جهان است، زير با قطع نفت، شيرازه اقتصاد جهان پاشيده مي شود و از اين روي آمريکا نمي خواهد که يک کشور دشمن بر منابع نفتي منطقه تسلط يابد، زيرا در اين صورت مي تواند همه جهان را تهديد کند. نويسنده مقاله ادامه مي دهد که برنامه هسته اي ايران پيشرفتهاي چشمگيري کرده است و اگر از آن پيشگيري نشود، احتمالا تا چند سال آينده به ساخت جنگ افزارهاي هسته اي مي انجامد. اما بر خلاف عراق، براي متوقف کردن ايران دست زدن به يک تهاجم نظامي نيز بي شک خردمندانه نيست، زيرا مناطق ايران به گونه اي است که تدارکات يک ارتش مهاجم را تبديل به يک کابوس مي کند. مفسر روزنامه سپس مي نويسد: اما اين پرسش نيز هست که چه خواهد شد اگر ايران در زماني که بنيادگرايان هنوز بر تخت قدرت نشسته اند، به جنگ افزار هسته اي دست يابد. در اين صورت آمريکا مي تواند فشارهاي ديپلماتيک و نظامي بر ايران وارد بياورد، مي تواند نيروهايش را در مرزهاي ايران بسيج کند، و يا ايران را تهديد به اعمال زور کند. اما همه اينها در گرداب سياست داخلي ايران مي تواند اثري معکوس داشته باشد، زيرا بنيادگرايان هميشه مردم ايران را ترسانيده اند که امريکا مي خواهد ايران را زير سلطه خود در آورد. اين است که سياست پيشگيرانه مي تواند آب به آسياب بنيادگرايان بريزد. نويسنده مقاله بر آن است که در حال حاضر چنين به نظر مي رسد که تهران مي خواهد جنگ افزار هسته ايش را اصولا براي آن بسازد تا آمريکا را از تهاجم به ايران بترساند. اما اگر ايران جنگ افزار هسته اي را به دست آورد، آن گاه مي تواند استراتژي خود را تغيير دهد و يک سياست خارجي تهاجمي را پيش بگيرد. درحال حاضر نيروي ارتش ايران ضعيف است و نمي تواند با اين انديشه بازي کند که با يک حمله زميني از راه عراق به سوي عربستان پيشروي کند و يا عملياتي را از طرق خليج فارس انجام دهد. هنوز مي توان با جنگ افزارهاي متداول ايران اين خطر رامنتفي دانست. مفسر روزنامه Rheinischer Merkur در پايان مي نويسد: شايد مطمئنترين وسيله براي جلوگيري از تهاجمات آينده ايران اين باشد که آمريکا شمار زيادي از نيروهاي خود را در همه جاي خليج فارس مستقر کند، اما بي هيچ ترديد اين بدترين راه حلي است که مي تواند به انديشه آمريکاييها راه يابد. زيرا استقرار نيروهاي آمريکايي تبليغات تروريستها را تغذيه خواهد کرد که عدم ثبات سياسي کشورهاي منطقه را در پي خواهد داشت. روزنامه راينيشرمركور، Rheinischer Merkur چاپ آلمان در مقاله اي به بررسي اين پرسش مي پردازد كه اگر جمهوري اسلامي به سلاح هاي هسته اي دست يابد، آينده منطقه چگونه خواهد بود. اين روزنامه نوشت تنها خواست آمريكا جريان بي مانع نفت از خليج فارس به سراسر جهان است. از اينرو آمريكا نمي خواهد يك كشور دشمن به اين جريان دست يابد زيرا درآنصورت مي تواند اقتصاد جهان را تهديد كند. اين روزنامه مي نويسد برنامه هسته اي ايران پيشرفتهاي چشمگيري كرده است و اگر جلوي آن گرفته نشود احتمالا تا چند سال آينده به ساخت جنگ افزارهاي هسته اي مي انجامد.
XS
SM
MD
LG