لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۵

تلاش جمهوري اسلامي براي پذيرفته شدن در جهان و دستيابي به مردمسالاري از ديد دو تحليلگر


(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديو فردا): خبرگزاري دانشجويي ايسنا در گزارشي از ديدار سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور ايران با چند تن از مديران و كارشناسان وزارت اطلاعات، گزيده اي از سخنان او را بازگو كرده است. دكتر مهرداد خوانساري و دكتر حسين باقرزاده در گفتگو با همكارم شهران طبري درباره گوشه هايي از صحبتهاي او اظهار نظر مي كنند. شهران طبري (راديو فردا): رئيس جمهوری اسلامي در سخنان خود با مديران و كارشناسان وزارت اطلاعات به دو موضوع تاكيد مكرر دارد، اول مسئله دموكراسي در ايران و ديگر قبول ايران از سوي جامعه بين المللي. دو موضوعي كه دو معضل كنوني ايران يكي در صحنه داخلي و ديگري در عرصه روابط خارجي است. آقاي خاتمي در سخنان خود مي گويد ما خواستار حكومت مردم سالار متناسب با ارزشهاي ديني و ملي هستيم و ضمن تلاش براي قدرتمند شدن در عرصه هاي مختلف، مي خواهيم تا وضع و جايگاه اين كشور را به رسميت بشناسند. دكتر مهرداد خوانساري، فعال و تحليلگر مسائل سياسي، علت تاكيد محمد خاتمي بر اين موضوع را چنين برداشت مي كند. مهرداد خوانساري: به رسميت شناختن حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي، تا زماني كه حكومت از يك سياست خارجي سايه اي، كه متكي به حمايت از تروريسم بين المللي و يا دست يافتن به سلاحهاي كشتار جمعي است، نمي تواند در شرايط كنوني مورد پذيرش كشورهاي عمده جهان و بخصوص آمريكا و غرب قرار بگيرد و تا زماني كه جمهوري اسلامي با اين مسائل به طوري كه جلب رضايت تمام مردم ايران و جهان را بكند، اين مسئله كماكان باقي خواهد ماند. نكته اساسي اين است كه مردم سالاري و دموكراسي متناسب با اصول ديني در مملكت ما آنطور كه بايد و شايد رعايت نمي شود و شهروندان داراي حقوق مساوي در جمهوري اسلامي نيستند، لذا اگر مسئله به رسميت شناختن مملكت زير سئوال مي رود، صرفا به خاطر اين است كه بسياري از مردمي كه در سراسر دنيا قرار دارند، اين را باور دارند كه حقوق شهروندان رعايت نمي شود و لذا مشروعيت نظام زير سئوال مي رود و تا زماني كه ما با اين مسئله روبرو نشويم، مسئله به رسميت شناختن يك حكومتي كه حقوق تمام مردم را به طور مساوي رعايت نمي كند، هميشه زير سئوال خواهد بود. ش . ط : محمد خاتمي در سخنان خود به كرات به مسئله دموكراسي در ايران اشاره مي كند و در بخشي از سخنانش مي گويد آنچه در حركت امام، مردم و قانون اساسي متبلور است، سازگاري با آزادي و دموكراسي منطبق بر باورهاي بومي ايران است. دكتر حسين باقرزاده، فعال دموكراسي و حقوق بشر، مفهوم بومي و دموكراسي بومي را ابهام آور و توجيه نبود دموكراسي ميداند. دكتر حسين باقرزاده: باز ايشان اينجا مكررا به دو مسئله اشاره كردند، يكي باورهاي امام و ديگر قانون اساسي كه در هردو مورد ما به طور مشخص شاهد نقض بسياري از اصول اوليه مردم سالاري و حقوق بشر و آزاديهاي طبيعي و به اصطلاح آزاديهاي مدني هستيم. هم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بسياري موارد آزاديهاي انساني و مدني را نقض كرده و هم كاركرد امام خميني كه ايشان به آن اشاره مي كنند، با توجه به موج عظيم اعدامها كه در حيات ايشان رخ داد و اعدامهاي سال 67 و امثالهم نشان مي دهد كه هيچ رابطه اي با مردم سالاري ندارد و نشان مي دهد كه ايشان يا دارند تعارف مي كنند يا هنوز كه هنوز حاضر نيستند به حقايقي كه در ايران به چشم همه خورده و بپذيرند كه در جمهوري اسلامي ايران چه مقدار فجايع به نام اسلام شده و ادعاي اين كه اينها داراي مردم سالاري با مفهومي كه اكنون در جهان شناخته شده، هماهنگي دارد، به نظر من ادعاي بسيار مبالغه آميز و شايد به نظر من صريحتر بشود گفت كه كاملا متناقض است. در مورد باورهاي بومي هم كه ايشان اشاره كردند، باز مسئله ابهام دارد و هيچ مشخص نمي كند كه اين باورهاي بومي چيست، به خاطر اينكه در ايران اقوام و گروههاي بسياري هستند، به لحاظ مسائل قومي و سياسي، ما باورهاي زيادي داريم كه در گوشه و كنار كشور رايج است و بسياري از اين باورها باورهايي است كه متعلق به ادوار گذشته است و با اصول مردم سالاري و حقوق بشر متناقض است، بنابراين با اشاره اي كه ايشان به باورهاي بومي دارند، مشخص كنند كه كدام باورهاي بومي را باور دارند. به نظر من اين موضوع هيچ مسئله اي را روشن نمي كند و همينطور ابهام مي آفريند و به هر حال كلياتي مانند باورهاي بومي نمي تواند تعيين كننده حد مرز آزاديها و اصول و ارزشهايي باشد كه در جهان امروز به نام جهان حقوق بشر يا مردم سالاري شناخته شده. رئيس جمهوری اسلامي در سخنان خود با مديران و كارشناسان وزارت اطلاعات گفت ما ضمن تلاش براي قدرتمند شدن در عرصه هاي مختلف، مي خواهيم تا وضع و جايگاه اين كشور را به رسميت بشناسند. دكتر مهرداد خوانساري، فعال و تحليلگر مسائل سياسي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: جمهوري اسلامي، تا زماني كه حكومت متكي به حمايت از تروريسم بين المللي و يا دست يافتن به سلاحهاي كشتار جمعي است، نمي تواند مورد پذيرش غرب قرار بگيرد. خاتمي در بخشي از سخنانش گفت آنچه در حركت امام، مردم و قانون اساسي متبلور است، سازگاري با آزادي و دموكراسي منطبق بر باورهاي بومي ايران است. دكتر حسين باقرزاده، فعال دموكراسي و حقوق بشر، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:كلياتي مانند باورهاي بومي نمي تواند تعيين كننده حد مرز آزاديها و اصول و ارزشهايي باشد كه در جهان امروز به نام جهان حقوق بشر يا مردم سالاري شناخته شده.
XS
SM
MD
LG