لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۲۳

بازتاب دستگيري سفير پيشين جمهوري اسلامي در يك روزنامه آرژانتيني


(rm) صدا |
احمد رافت (راديو فردا): روزنامه كلارين، مهمترين نشريه بوئنوس آيرس، با انتشار سه مقاله جوانب مختلف دستگيري سفير سابق جمهوري اسلامي در آرژانتين، هادي سليمان پور را در شماره شنبه خود مورد بررسي قرار مي دهد. در يكي از اين مقالات كه تحت عنوان «جمهوري اسلامي ، آرژانتين را تحت فشار قرار مي دهد»، نوشته شده است دولت تهران مي گويد مقامات بوئنوس آيرس، بايد خود را آماده پذيرفتن عواقب دستگيري هادي سليمان پور سازند. در اين مقاله به نقل از سخنگوي وزارت امور خارجه تهران آمده است، گويا آرژانتين در اطاعت از عوامل دولت اسرائيل، دستگيري سفير سابق جمهوري اسلامي ايران در بوئنوس آيرس را خواستار شده است. كلارين مي نويسد وزارت امور خارجه آرژانتين در حال حاضر قصد ندارد به اين اتهامات بي سر و ته جمهوري اسلامي پاسخ گويد، هرچند كه وزير امور خارجه اين كشور، رافائل بيلسا، در تماس تلفني دائمي با كارلوس آلوارز، دبير اول سفارت آرژانتين در تهران قرار دارد. رافائل بيلسا بنابر آنچه كلارين مي نويسد، نمي تواند در امور دادگستري دخالت داشته باشد و مجبور است تقاضاي استرداد هادي سليمان پور از سوي داستان بوئنوس آيرس، خوان خوزه گاليانو را به محض دريافت، از طريق كانالهاي ديپلماتيك به قضات لندن برساند. كلارين در ادامه مي نويسد دستگيري هادي سليمان پور، مشكلي جدي براي ديپلماسي بريتانيا بوجود آورده است و مسئله استرداد سفير سابق جمهوري اسلامي در آرژانتين مي تواند تلاشهايي را كه جك استرا در ماههاي اخير براي بهبود روابط لندن با تهران انجام داده است، به هدر دهد. در مقاله ديگري كه در همين روزنامه انتشار يافته است، آبراهام كائول، مدير كنوني مركز يهوديان بوئنوس آيرس، به خبرنگار اين روزنامه مي گويد اگر آقاي هادي سليمان پور واقعا بي گناه است و نقشي در اين آرژانتين نداشته است، استرداد او به آرژانتين، موقعيت مناسبي را براي اين ديپلمات فراهم خواهد آورد كه بي گناهي خود را ثابت كند. ايزاك گارسيا، مامور امنيتي آرژانتيني كه تحت پوش و به دستور روسايش مدتي به عنوان راننده محسن رباني، رايزن فرهنگي سفارت در آرژانتين كار كرده است، يكي از شاهدان اصلي پرونده هادي سليمان پور و ديگر ديپلماتهاي ايراني، منجمله خود محسن رباني كه از سوي داستان حكم دستگيريشان صادر شده است، مي باشد. ايزاك گارسيا جمعه در دادگاه بوئنوس آيرس حاضر شد و كليه اطلاعات خود را در اختيار قضات و دادستاني قرار داد. اين اطلاعات بنابر آنچه روزنامه پاخينا دوسه مي نويسد، هيچ گونه ابهامي بر مسئوليت هادي سليمان پور در بمب گذاري در مقر انجمن يهوديان بوئنوس آيرس باقي نمي گذارد. پاخينا دوسه در ادامه خبري كه جمعه، مبني بر تصميم هادي سليمان پور، به پناهنده شدن به يكي از كشورهاي غربي انتشار داده بود، مي نويسد ديپلمات سابق ايراني، با تحويل خود به مقامات بريتانيا، گويا قصد دارد چون برخي ديگر از مامورين جمهوري اسلامي، كليه اطلاعاتي را كه در رابطه با فعاليتهاي غير قانوني اين كشور در صحنه بين المللي دارد، در اختيار سرويسهاي اطلاعاتي كشوري كه به او پناهندگي دهد بگذارد. روزنامه كلارين، مهمترين نشريه بوئنوس آيرس، با انتشار سه مقاله جوانب مختلف دستگيري سفير سابق جمهوري اسلامي در آرژانتين، هادي سليمان پور را در شماره شنبه خود مورد بررسي قرار مي دهد. در يكي از اين مقالات كه تحت عنوان «جمهوري اسلامي ، آرژانتين را تحت فشار قرار مي دهد»، نوشته شده است دولت تهران مي گويد مقامات بوئنوس آيرس، بايد خود را آماده پذيرفتن عواقب دستگيري هادي سليمان پور سازند. در مقاله ديگري، آبراهام كائول، مدير كنوني مركز يهوديان بوئنوس آيرس، به خبرنگار اين روزنامه مي گويد اگر آقاي هادي سليمان پور واقعا بي گناه است و نقشي در اين آرژانتين نداشته است، استرداد او به آرژانتين، موقعيت مناسبي را براي اين ديپلمات فراهم خواهد آورد كه بي گناهي خود را ثابت كند.
XS
SM
MD
LG