لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۴۰

دستگاه‌هاي روسي سفارت جمهوري اسلامي در هاوانا، عامل پارازيت افکني در پخش راديو و تلويزيوني آمريکا براي ايرانيان


(rm) صدا |
روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط چاپ لندن درشماره روزشنبه گزارش داد ايران با ارسال دستگاه هائي ساخت روسيه به سفارت خود درکوبا، پخش راديوئي وتلويزيوني آمريکا را براي ايرانيان ازطريق ماهواره تلستار 12 مختل کرده است. امير آرمين (راديو فردا):روزنامه الشرق الاوسط درگزارش خود نوشت بحران ميان ايران وکوبا از دو روزپيش وهنگامي آغازشد که هاوانا اعلام کرد سفارت ايران درکوبا پخش تلويزيوني و راديوئي آمريکا براي ايران را مختل کرده وروي آن پارازيت انداخته است. هاوانا همچنين اعلام کرد چگونگي اين پارازيت افکني را به اطلاع مقامات آمريکائي رسانده و توضيح داده است که اين اقدام به وسيله برخي دستگاه هاي ساخت روسيه صورت گرفته که ايران بدون کسب مجوزازمقامات محلي، به سفارت خود درجزيره فيدل کاسترو ارسال داشته است. پارازيت افکني درجريان گشايش کانال تلويزيوني جي بي جي وابسته به راديو صداي آمريکا در روز 16 ژوئيه گذشته درلوس آنجلس آغازشد که قراربود همه روزه به مدت نيم ساعت برنامه هائي خبري به زبان فارسي پخش کند وپخش ساير برنامه هاي صداي آمريکا را نيزمختل کرد. آمريکا دو روزبعد اعلام کرد پارازيت افکني روي کانال تلويزيوني وبرنامه هاي صداي آمريکا درکوبا صورت گرفته است. اما وزارت امورخارجه کوبا با انتشاربيانيه اي توضيح داد اين کشورفقط پخش راديوئي وتلويزيوني مارتي را که متعلق به مخالفان کوبا است ومرکزآن درميامي قراردارد وهزينه آن را آمريکا تامين مي کند، مختل مي سازد. با اين حال وزارت امورخارجه کوبا دربيانيه خود وعده داد نسبت به منبع پارازيت افکني تحقيق کند. کوبا روزچهارشنبه گذشته به تحقيقات خود پايان داد وبا انتشاربيانيه ديگري اعلام کرد نتايج تحقيقات خود را به اطلاع مقامات آمريکا رسانده است. يک مقام آمريکائي گفت کوبا درتوضيحات خود براي واشنگتن خاطرنشان ساخته است که پارازيت افکني ازسفارت ايران درحومه هاوانا صورت گرفته است. کوبا درتوضيحات خود افزوده است يادداشت اعتراضي به وزارت امورخارجه ايران ارسال داشته ونسبت به ارسال دستگاه هاي ممنوع الورود به کوبا بدون کسب مجوزازمقامات محلي اعتراض کرده است. اعتراض کوبا، به سفيرايران درهاوانا نيزمنعکس شده است. بنا به اين گزارش، ايران هنوزبه اتهامات کوبا پاسخ نداده است. روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن، در شماره روز شنبه خود نوشت که جمهوري اسلامي با ارسال دستگاه هاي ساخت روسيه به سفارت خود در کوبا، پخش راديو و تلوزيوني آمريکا را براي ايراني ها از طريق ماهواره تله استار 12 مختل کرد و روي آن پارازيت انداخت. اين روزنامه نوشت که پس از اعلام اين موضوع توسط هاوانا، بحران ميان کوبا و جمهوري اسلامي آغاز شد. هاوانا گفت که چگونگي اين پارازيت افکني را به اطلاع مقام هاي آمريکايي رسانده است. پارازيت افکني در جريان گشايش کانال تلوزيوني جي پي جي، وابسته به راديو صداي آمريکا در روز 16 ژوئيه گذشته در لس آنجلس آغاز شد که قرار بود همه روزه به مدت نيم ساعت، برنامه هاي خبري به زبان فارسي پخش کند. اين اقدام سفارت جمهوري اسلامي در کوبا، پخش ساير برنامه هاي صداي آمريکا را نيز مختل کرد.
XS
SM
MD
LG