لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۹

تشكيل كميته اي براي «واقعي كردن» تعرفه هاي پزشكان و تاثير افزايش هزينه درمان در زندگي شهروندان


(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديوفردا): كار واقعي كردن تعرفه پزشكان در ايران در حالي در كميسيون بهداشت مجلس آغاز شده است كه به گفته كارشناسان، پائين بودن سهم بخش بهداشت و درمان از درآمد بودجه عمومي كشور علت اصلي چالش هاي اقتصادي بخش بهداشت و درمان در ايران است. هم اكنون اين سهم در ساختار بودجه ايران 5 درصد است در حاليكه حتي در كشورهاي همسايه ايران سهم بخش بهداشت و درمان از درآمد عمومي كشور به بيش از ده درصد رسيده است. از سوي ديگر، بحث واقعي نبودن تعرفه پزشكان در حالي مطرح مي شود كه پنج ميليون نفردر ايران از بيمه خدمات درماني محروم هستند، و در ميان بيمه شدگان نيز شهروندان بسياري همواره از ميزان تعرفه پزشكان سرشناس ونامدار ناراضي بوده اند. اما مسئولان سازمان نظام پزشكي معتقدند كه تنها 5 درصد جامعه پزشكي ايران از درآمدهاي افسانه اي برخوردار هستند و اين درحالي است كه بيش از 50 درصد از پزشكان ايراني از درآمد طبقه متوسط كشور محرومند. طبق آخرين مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي تعرفه هر بيمار براي يك پزشك عمومي يكهزار و 70 تومان است اما كارشناسان سازمان نظام پزشكي هزينه سرباري هر بيمار را براي يك پزشك هزار تومان مصاحبه كرده اند. به بيان واضح تر، با توجه به نرخ هاي مصوب، يك پزشك عمومي به ازاي مراجعه هر بيمار فقط 70 تومان دريافت مي كند. چنين ارقامي موجب شده كه طبق آمار رسمي سازمان نظام پزشكي، اين روزها هشتاد هزار پزشك در ايران بيكار بمانند و بنابه تحقيقات سرپرست امور پژوهش اين سازمان پائين بودن تعرفه ها به اصلي ترين علت مهاجرت پزشكان از ايران تبديل شود. اين چالش زماني عميق تر به نظر مي رسد كه كارشناسان از جزئيات تاثير پائين بودن سهم بهداشت و درمان از درآمد عمومي كشور پرده بر مي دارند. پائين بودن رقمي كه دولت ايران براي بهداشت و درمان شهروندانش هزينه مي كند موجب شده تا 60 درصد هزينه هاي درماني افراد توسط خودشان پرداخت شود و اين موضوع همواره به سدي جدي براي واقعي شدن تعرفه هاي پزشكان بدل شده است. به گفته رئيس سازمان نظام پزشكي كه خود از اصيل ترين طرفداران واقعي شدن تعرفه پزشكان است، تا زماني كه دولت حاضر نشود به خاطر سلامت شهروندان رقم بيشتري هزينه كند، واقعي شدن تعرفه هاي پزشكان كه به مفهوم افزايش جشمگير اين تعرفه خواهد بود، جز ضربه زدن به سلامت جامعه فايده ديگري نخواهد داشت. كمانكه طي دودهه اخير نيز عليرغم پائين بودن تعرفه پزشكان، شهروندان هيچ گاه از ميزان هزينه هاي درماني خود راضي نبودند و بسياري از قشرهاي كم در آمد جامعه ايران توان پرداخت هزينه هاي درماني خود را نداشتند. در كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي، كميته اي براي «واقعي كردن» تعرفه هاي پزشكان تشكيل شده است. به گفته كارشناسان، آنچه واقعي شدن تعرفه پزشكان ناميده مي شود، به افزايش چشمگير هزينه هاي درماني در ايران منجر خواهد شد. با واقعي شدن، حق ويزيت پزشكان دوبرابر مي شودو آنها را دور تر از دسترس طبقات پائين جامعه قرار مي دهد.
XS
SM
MD
LG