لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۲۲:۲۶

موافقت مسكو با اعزام نيروهاي بين المللي به عراق با موافقت سازمان ملل


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): درپي اظهارات اوائل هفته ريچارد آرميتج، قائم مقام وزارت امورخارجه آمريكا، مبني بر احتمال مشاركت قدرت اداره عراق با جامعه بين المللي، ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه روز شنبه درايتاليا اعلام کرد مسکو مخالفتي با تشکيل يک نيروي بين المللي درعراق تحت فرماندهي آمريکا ندارد، به شرط آن که اين نيرو توسط سازمان ملل تائيد شود. مهديه جاويد (راديوفردا): ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه دريک کنفرانس خبري مشترک درساردينا با سيلويو برلوسکاني نخست وزيرايتاليا گفت ما هيچ اشکالي درتشکيل يک نيروي بين المللي درعراق تحت فرماندهي آمريکا نمي بينيم. اما سازمان ملل متحد بايد قطعنامه اي دراين مورد صادرکند. آقاي پوتين گفت اگربه سازمان ملل متحد امکان داده شود که نقشي واقعي دربازسازي عراق ايفا کند، مسکوآماده حمايت ازيک قطعنامه جديد اين سازمان درباره عراق است. رئيس جمهوري روسيه افزود ما فکرمي کنيم صدورقطعنامه جديدي دراين مورد امکان پذير وحتي اقدامي بجا ومطلوب است. اما به شرط آن که سازمان ملل متحد نقشي جدي و راستين دربازسازي عراق و سازمان دادن به زندگي سياسي واقتصادي اين کشورايفا کند به گونه اي که به استقرار دمکراسي درجامعه عراق وتشکيل نهادهاي قدرت دراين کشورمنجرشود. به دنبال حمله انتحاري به مقرسازمان ملل متحد دربغداد در19 ماه اوت جاري، آمريکا اعطاي برخي مسئوليت هاي حفظ صلح درعراق را به سازمان ملل متحد مورد توجه قرارداده است، ولو آن که اين کارباعث شود تاحدودي تقسيم قدرت درعراق بپذيرد. ريچارد آرميتج قائم مقام وزارت امورخارجه آمريکا اين هفته اظهارداشت تا مادامي که آمريکا فرماندهي يک نيروي بين المللي را درعراق برعهده دارد، ممکن است با سپردن رهبري اين نيرو به سازمان ملل متحد موافقت کند. روسيه، آلمان وفرانسه تاکنون با تقاضاي واشنگتن درمورد اعزام نيروهاي خود به عراق براي تقويت نيروهاي اشغالگرعراق به رهبري آمريکا مخالف کرده وگفته اند تنها درصورتي آماده انجام اين درخواست هستند که نيروهاي آن ها زيرنظارت سازمان ملل متحد باشد. هرسه کشور دروقت خود به شدت با حمله آمريکا وبريتانيا به عراق که به تصويب سازمان ملل متحد نرسيده بود، مخالف کردند. ليلي صدر (راديوفردا): درپي اظهارات اوائل هفته ريچارد آرميتج، قائم مقام وزارت امورخارجه آمريكا، مبني بر احتمال مشاركت قدرت اداره عراق با جامعه بين المللي، ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه روز شنبه درايتاليا اعلام کرد مسکو مخالفتي با تشکيل يک نيروي بين المللي درعراق تحت فرماندهي آمريکا ندارد، به شرط آن که اين نيرو توسط سازمان ملل تائيد شود. مهديه جاويد (راديوفردا): ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه دريک کنفرانس خبري مشترک درساردينا با سيلويو برلوسکاني نخست وزيرايتاليا گفت ما هيچ اشکالي درتشکيل يک نيروي بين المللي درعراق تحت فرماندهي آمريکا نمي بينيم. اما سازمان ملل متحد بايد قطعنامه اي دراين مورد صادرکند. آقاي پوتين گفت اگربه سازمان ملل متحد امکان داده شود که نقشي واقعي دربازسازي عراق ايفا کند، مسکوآماده حمايت ازيک قطعنامه جديد اين سازمان درباره عراق است. رئيس جمهوري روسيه افزود ما فکرمي کنيم صدورقطعنامه جديدي دراين مورد امکان پذير وحتي اقدامي بجا ومطلوب است. اما به شرط آن که سازمان ملل متحد نقشي جدي و راستين دربازسازي عراق و سازمان دادن به زندگي سياسي واقتصادي اين کشورايفا کند به گونه اي که به استقرار دمکراسي درجامعه عراق وتشکيل نهادهاي قدرت دراين کشورمنجرشود. به دنبال حمله انتحاري به مقرسازمان ملل متحد دربغداد در19 ماه اوت جاري، آمريکا اعطاي برخي مسئوليت هاي حفظ صلح درعراق را به سازمان ملل متحد مورد توجه قرارداده است، ولو آن که اين کارباعث شود تاحدودي تقسيم قدرت درعراق بپذيرد. ريچارد آرميتج قائم مقام وزارت امورخارجه آمريکا اين هفته اظهارداشت تا مادامي که آمريکا فرماندهي يک نيروي بين المللي را درعراق برعهده دارد، ممکن است با سپردن رهبري اين نيرو به سازمان ملل متحد موافقت کند. روسيه، آلمان وفرانسه تاکنون با تقاضاي واشنگتن درمورد اعزام نيروهاي خود به عراق براي تقويت نيروهاي اشغالگرعراق به رهبري آمريکا مخالف کرده وگفته اند تنها درصورتي آماده انجام اين درخواست هستند که نيروهاي آن ها زيرنظارت سازمان ملل متحد باشد. هرسه کشور دروقت خود به شدت با حمله آمريکا وبريتانيا به عراق که به تصويب سازمان ملل متحد نرسيده بود، مخالف کردند.
XS
SM
MD
LG