لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۱:۰۵

دلايل موفقيت دولت ترکيه در انجام اصلاحات، از ديد نخست وزير اين کشور


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): رجب طيب اردغان، نخست وزير ترکيه در گفتگو با نشريه آلماني، از راز موفقيت دولت خود در انجام اصلاحات در کشور سخن مي گويد. پرويز فرهنگ (راديوفردا): نخست وزير ترکيه، در پاسخ به اين پرسش که دولت او چگونه توانست اصلاحاتي را انجام دهد که دولتهاي پيش از او يا نمي خواستند يا اصولا از عهده آن بر نمي آمدند، به روزنامه دي ولت مي گويد: حزب او بر اساس تجزيه و تحليل بن بستهاي سياسي، اجتماعي و اقصادي در ترکيه، چشم اندازي را براي ملت ترکيه طراحي کرد. و سپس مي گويد: در اين راه ما خود را از دسته بندي هاي سياسي که افق روشنفکري را تنگ مي کنند و پديد آورنده درگيريهاي آشتي ناپذيرند کنار کشيديم. وي مي گويد: بدينگونه دست به وضع قوانين اصلاحي زديم که براي دمکراتيزه کردن و نيز براي عضويت در اتحاديه اروپا ضرورت داشته است. نخست وزير ترکيه در پيوند با مقاومت ها در راه اصلاحات مي گويد: وي اينگونه مقاومت ها را به عنوان عکس العملي ارزيابي مي کند که از عادتهاي گذشته سرچشمه مي گيرند و نيز اينکه اگر از اصلاحات سرسختانه دفاع شود، آنوقت در هم شکستن مقاومتهاي مخالفان اصلاحات نيز سخت نخواهد بود، زيرا اصلاحاتي از اين دست، نه تنها ترکيه را ثباتي بيشتر مي بخشد، که آرامش اجتماعي را در پي خواهد داشت. نخست وزير ترکيه آنگاه به اين پرسش پرداخت که ترکيه اصولا از چه روي مي کوشد تا عضو اتحاديه اروپا گردد، با آنکه برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اين کشور را از ديد جغرافيايي و فرهنگي، وابسته به اروپا نمي دانند. وي مي گويد: از ديد جغرافيايي قبرس بسيار دورتر از ترکيه واقع شده است، اما آنرا بخشي از اروپا مي شناسند، اما فرهنگ يک موضوع جدي است. و سپس اشاره به ترکهايي مي کند که امپراتوري عثماني را بنيانگذاري کردند و مي گويد: آنها نگاه خود را به اروپا دوخته بودند و بيش از چند صد سال را در اروپا گذرانيدند و از خود آثار زيادي بر جاي گذاشتند. و سپس مي گويد: کوشش ترکيه براي ورود به اتحاديه اروپا براي دستيابي به ارزشهاي تمدن هميشگي است و نيز براي آنکه در همه سطوح دوست و متحد باشد. نخست وزير ترکيه مي گويد: اگر بنا باشد که ترکيه به خاطر دشمني هاي روزگاران گذشته، اکنون بيرون از دروازه اتحاديه اروپا گذارده شود، آنوقت اين اتحاديه با يک تضاد روبرو خواهد شد. وي بر آن است که عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا، امکاناتي به دست مي دهد تا نشان داده شود که انسانها، با فرهنگها و آئين هاي گوناگون مي توانند در آرامش و دوستي با يکديگر زندگي کنند. نخست وزير ترکيه در پايان مصاحبه درباره تقاضاي آمريکا از ترکيه براي اعزام نيرو به عراق مي گويد: در همسايگي ما، در کشوري که از ديدگاه تاريخي و فرهنگي با آن پيوندهايي داريم، آتشي بزرگ شعله ور شده است. کمک براي نشاندن اين آتش يک وظيفه انساني است. رجب طيب اردغان، نخست وزير ترکيه در گفتگو با نشريه آلماني دي ولت، از راز موفقيت دولت خود در انجام اصلاحات در کشور سخن گفت. وي گفت که حزب او بر اساس تجزيه و تحليل بن بستهاي سياسي، اجتماعي و اقصادي در ترکيه، چشم اندازي را براي ملت ترکيه طراحي کرد. وي گفت که در اين راه خود را از دسته بندي هاي سياسي که افق روشنفکري را تنگ مي کنند و پديد آورنده درگيريهاي آشتي ناپذيرند کنار کشيدند و بدينگونه دست به وضع قوانين اصلاحي زده شد که براي دمکراتيزه کردن و نيز براي عضويت در اتحاديه اروپا ضرورت داشت. نخست وزير ترکيه به اين پرسش پرداخت که ترکيه اصولا از چه روي مي کوشد تا عضو اتحاديه اروپا گردد، با آنکه برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اين کشور را از ديد جغرافيايي و فرهنگي، وابسته به اروپا نمي دانند. وي گفت که از ديد جغرافيايي قبرس بسيار دورتر از ترکيه واقع شده است، اما آنرا بخشي از اروپا مي شناسند، اما فرهنگ يک موضوع جدي است. وي افزود که کوشش ترکيه براي ورود به اتحاديه اروپا براي دستيابي به ارزشهاي تمدن هميشگي است و نيز براي آنکه در همه سطوح دوست و متحد باشد.
XS
SM
MD
LG