لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۵:۱۷

سفر پادشاه اردن به ايران و ديدار با مقامات جمهوري اسلامي، از ديد روزنامه‌هاي عربي


(rm) صدا |
پاره اي از مطبوعات عر ب ديدار ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، را از تهران در گزارش هايي تفسيري بازتاب داده اند. روزنامه ي عربي اردني اليوم، اين ديدار را نقطه ي عطفي در روابط امان و تهران دانسته و اظهار اميدواري کرده است که اين روابط در زمينه هاي مختلف گسترش يابد. روزنامه ي مصري الاهرام با اشاره به اينکه اردن و ايران دو همسايه ي عراق هستند، ديدار ملک عبدالله دوم را از ايران با توجه به اوضاع کنوني عراق با اهميت خوانده است. روزنامه ي کويتي القبس نيز در همين زمينه مي نويسد: ايران و اردن بيش از ديگر همسايگان عراق در گير با مسائل و اوضاع جاري در عراق هستند. بنا بر اين مي توان انتظار داشت که اوضاع عراق در کانون مذاکرات پادشاه اردن و مقامات جمهوري اسلامي قرار گيرد. القبس در عين حال مي نويسد: ملک عبدالله دوم در حالي به تهران رفته است که اردن از يک طرف داراي روابط کامل ديپلکاتيک با اسرائيل است و از طرف ديگر از متحدان اصلي آمريکا در منطقه به شمار مي رود. اما ايران روابطي خصمانه با اسرائيل و آمريکا دارد. روزنامه ي لبناني - سعودي الحيات نيز در گزارشي تفسيري در اين زمينه به روابط دوستانه ي اردن و ايران در پيش از انقلاب اسلامي اشاره کرده و مي نويسد: اين روابط در پي انقلاب اسلامي در ايران دگرگون شد تاآنجا که اردن در جنگ 8 ساله، در کنار عراق و در برابر ايران ايستاد. الحيات مي نويسد: پيش از ديدار پادشاه اردن از ايران، وي در سال 2000 در حاشيه ي مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک با محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ديدار کرد و پس از آن، تهران ميزبان ملکه رانيا همسر پادشاه اردن گرديد. الحيات مي نويسد: ترديدي وجود ندارد که هر تحول بزرگي در عراق مي تواند بر اوضاع جاري در ايران و اردن به عنوان همسايگان عراق اثر بگذارد. اين در حالي است که به نوشته ي الحيات، اردن به هيچوجه خواستار قدرت گرفتن شيعيان در عراق نيست. الحيات مي نويسد در واقع اين اوضاع جاري در عراق است که زمينه سفر پادشاه اردن به ايران و استقبال مقامات ايراني را از وي فراهم آورده است. روزنامه ي عربي اردني اليوم، ديدار ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، را از ايران نقطه ي عطفي در روابط امان و تهران دانست و اظهار اميدواري کرد که اين روابط در زمينه هاي مختلف گسترش يابد. روزنامه ي مصري الاهرام با اشاره به اينکه اردن و ايران دو همسايه ي عراق هستند، ديدار ملک عبدالله دوم را از ايران با توجه به اوضاع کنوني عراق با اهميت خواند. روزنامه ي کويتي القبس نيز در نوشت که ملک عبدالله دوم در حالي به تهران رفته است که اردن از يک طرف داراي روابط کامل ديپلکاتيک با اسرائيل است و از طرف ديگر از متحدان اصلي آمريکا در منطقه به شمار مي رود. روزنامه ي لبناني - سعودي الحيات نيز در گزارشي تفسيري در اين زمينه به روابط دوستانه ي اردن و ايران در پيش از انقلاب اسلامي اشاره کرد. الحيات نوشت که ترديدي وجود ندارد که هر تحول بزرگي در عراق مي تواند بر اوضاع جاري در ايران و اردن به عنوان همسايگان عراق اثر بگذارد.
XS
SM
MD
LG