لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۳۴

تشکيل کميته نه نفره مجلس براي بررسي عملکرد دادستاني تهران، از ديد يک نماينده پيشين مجلس


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): امروز در جلسه علني مجلس، يك كميسيون ويژه نه نفره براي بررسي عملكرد دادستاني تهران تشكيل شد. گلناز اسفندياري درباره تشكيل اين كميسيون ويژه، گفتگويي انجام داده است با احمد سلامتيان، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در پاريس. گلناز اسفندياري (راديو فردا): آقاي سلامتيان فكر مي كنيد نمايندگان مجلس، كميسيون ويژه براي رسيدگي به عملكرد دادستاني انقلاب تهران و دادگستري را با چه هدفي تشكيل داده اند؟ احمد سلامتيان : با استناد به ماده 59 آيين نامه داخلي مجلس، كميسيون را تشكيل مي دهد كه آيين نامه بر مبناي قانون اساسي به مجلس اجازه مي دهد كه در هر امري كه بخواهد، كميسيون تحقيق و تفحص ويژه تشكيل بدهد و در اين مورد هم تصميم گرفته كه اعضاي اين كميسيون با راي مستقيم نمايندگان انتخاب شوند كه اهميت اين كميسيون بيشتر شود. گ . ا : شما فكر مي كنيد كه نمايندگان اين مجلس با تشكيل اين كميسيون به هدف خودشان برسند، يعني بتوانند با دادستاني برخورد كنند؟ احمد سلامتيان: بايد ديد هدف نمايندگان و توانايي كه خودشان براي خودشان قائل هستند، چيست. نمايندگان به هيچ وجه توانايي عزل دادستان را از نقطه نظر قانوني ندارند. تعيين وظيفه اي براي عزل دادستان به عهده مسئول قوه قضاييه است. اما نمايندگان به عنوان نمايندگان مردم و بيان كننده تبلور آراي عمومي، هم در زمينه سياسي و هم در زمينه حقوقي، داراي حقوق بسيار مهمي در همه زمينه ها، از جمله در زمينه مسائل مربوط به شيوه و نحوه عمل و عملكرد دادستان تهران و دادگستري تهران هستند كه در اين دو مورد، هم از طريقي كه قانون اساسي و آيين نامه در ارتباط با كميسيون اصل نود در اختيارشان گذاشته و هم از طريق كميسيون ويژه دارند اقدام مي كنند. شايد اين اسباب شگفتي شود كه براي اولين بار در پارلمان ايران، نمايندگان تصميم گرفتند در يك موردي از حقوق پارلماني خودشان به نحو بهتر استفاده كنند، وگرنه در تمام پارلمانهاي دنيا، اين از حروف الفباي اوليه و زندگي روزمره پارلمان است كه نمايندگان پارلمان به عنوان بيانگران حق حاكميت ملي و ناظرين حق حاكميت ملي، در همه اين زمينه ها، كميسيونهاي تحقيقاتي تشكيل دهند . حتي تصميمات كميسيونهاي تحقيقاتيش براي همگان لازم الاجرا باشد. اينجا شگفت انگيز است كه براي اولين بار ما مواجه با اين مسئله مي شويم كه در داخل مجلس ايران، مثل اينكه بالاخره عده اي از نمايندگان متوجه حقوق پارلماني خودشان شدند و مي خواهند از آنها به نحو احسن استفاده كنند. امروز در جلسه علني مجلس، يك كميسيون ويژه نه نفره براي بررسي عملكرد دادستاني تهران تشكيل شد. احمد سلامتيان، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که ماده 59 آيين نامه داخلي به مجلس اجازه مي دهد كه در هر امري كه بخواهد، كميسيون تحقيق و تفحص ويژه تشكيل بدهد و در اين مورد هم تصميم گرفته كه اعضاي اين كميسيون با راي مستقيم نمايندگان انتخاب شوند كه اهميت اين كميسيون بيشتر شود. وي مي گويد که نمايندگان به هيچ وجه توانايي عزل دادستان را از نقطه نظر قانوني ندارند، اما به عنوان نمايندگان مردم و بيان كننده تبلور آراي عمومي، هم در زمينه سياسي و هم در زمينه حقوقي، داراي حقوق بسيار مهمي هستند، از جمله در زمينه مسائل مربوط به شيوه و نحوه عمل و عملكرد دادستان تهران و دادگستري تهران.
XS
SM
MD
LG