لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۳۴

ديوان عالي كشور با تائيد «مهدور الدم» بودن قربانيان قتل هاي زنجيره اي كرمان، حكم به رسيدگي مجدد پرونده داد


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): تابستان سال گذشته يک محفل شش نفره در شهر کرمان، پنج نفر (سه مرد و دو زن) را ربودند و آن ها را به خاظر ايجاد آن چه جامعه پاک مي نامند، بر طبق قوانين شرعي مهدور الدم شناختند و به قتل رساندند. پاييز گذشته، اعضاي اين محفل بازداشت شدند و توسط شعبه نه دادگاه جنايي کرمان به رياست قاضي اميري، به اتهام قتل و تجاوز به اعدام و زندان محکوم شدند. حکم دادگاه جنايي کرمان براي ابرام به ديوان عالي کشور ارجاع شد و شعبه 31 ديوان عالي کشور، راي دادگاه کرمان را نقض کرد. قاضي ديوان عالي کشور دليل نقض حکم دادگاه کرمان را چنين عنوان کرده است که متهمان، افرادي متدين هستند و تشخيصشان در مورد مهدور الدم بودن مقتولان اشتباه نبوده است. آقاي جعفر يزدي، وکيل مدافع خانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي کرمان، در مصاحبه با راديو فردا، در باره راي ديوان عالي كشور اظهار نظر مي كند. علي سجادي (راديو فردا): ديوان عالي کشور بر چه اساسي راي دادگاه کرمان را بپذيرفته است؟ جعفر يزدي (وکيل مدافع خانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي، کرمان): به خاطر اين که قضات محترم ديوان عالي کشور، ايجاد شبهه اي برايشان شده است و اين ها ادعا کرده اند بر مهدور الدم بودن مقتولين مجددا دستور رسيدگي داده است و اين آقايان ادعايشان را که تاکنون در داگاه بدوي اثبات نرسانيده اند و کليه اوراق پرونده، اقارير اين ها (اين آقايان و خانم ها) در حضور دادگاه بدوي مورد پذيرش قرار نگرفت، مضافا به اين که احراز اعتقاد با عدم اعتقاد اين ها با دادگاه بدوي رسيدگي کننده بوده است که خوشبختانه احراز نشده است اعتقاد اين ها بر مهدورالدم بودن. ع.س: آيا ايجاد شبهه براي ديوان عالي کشور، مي تواند اين طور تفسير بشود که اشخاص حق دارند به طور خودسر افراد را محاکمه و محکوم کنند و خدوشان هم حکم را اجرا کنند؟ جعفر يزدي: اين قانون هست که اگر کسي اعتقاد پيدا کند که کسي مهدور الدم است، حساب مهدور الدم بودن در شرع مشخص است، يکي اين که لواط کار است، يکي ديگر توهين کننده به رسول اکرم (ص) است، و امثال اين. والا آن ها نمي توانند فردي را که خداي نکرده انحراف اخلاقي دارد يا اين که خداي نکرده اعتياد دارد، يا توزيع کننده جزئي مواد مخدر است، اين ها از انظر اسلام مهدور الدم نيستند. اين آقايان و قاتلين اعتقاد را البته ادعا کرده اند که يک چنين اعتقادي داشته اند، در صورتي که از نظر بنده اين اعتقادشان درست نبوده است، اگر هم داشته اند نبوده است و من اطمينان دارم که اين ها اعتقادي هم به مهدور الدم بودن اين ها نداشته اند، چنان که اگر مي داشتند اقدام به استخاره کردن نمي نمودند. ع.س: آيا بررسي مجدد اين پرونده باز به همان دادگاه سابق در کرمان احاله شده است، يا به دادگاه جديدي؟ جعفر يزدي: خير، پرونده اين طور هم نيست که خداي نکرده با توجه به اين که ديوان عالي کشور اين راي را نقض کرده است، حقي از اولياء الدم مقتولين ضايع شود. اين هنوز پنج مرحله مي تواند مورد رسيدگي قرار بگيرد. شعبه 31 ديوان عالي كشور حكم اعدام عليه شش قتل هاي زنجيره اي را با اين استدلال كه آنها در مهدورالدم تشخيص دادن قربانيان قتل ها، اشتباه نكرده بودند، رد كرد و دستور رسيدگي مجدد داد. اعضاي اين محفل شش نفره در شهر كرمان، دو زن و سه مرد را ربودند و آنها به خاطر ايجاد آنچه جامعه پاك مي دانند، به قتل رساندند. جعفر يزدي، وکيل مدافع بازماندگان قربانيان قتل هاي زنجيره اي كرمان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد متهمان ادعاي خود را تاکنون در دادگاه بدوي اثبات نرسانيده اند و احراز اعتقاد با عدم اعتقاد متهمان به مهدورالدم بودن قربانيان، با دادگاه بدوي رسيدگي کننده بوده است. وي مي افزايد قاتلان به مهدورالدم بودن قربانيان خود اعتقاد نداشتند، وگرنه استخاره نمي كردند.

انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG