لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۳

آخرين بخشنامه وزير سابق علوم، بدليل انتخابي كردن روساي دانشگاه ها با مخالفت محافظه كاران روبرو شد


(rm) صدا |
كيوان حسيني (راديو فردا): مصطفي معين در آخرين روزهاي حضورش در دفتر كار شخصي خود در بالاترين طبقه ساختمان وزارت علوم در خيابان ويلا، بخشنامه اي صادر كرد كه مي توانست به تحولي جدي در دانشگاههاي ايران بيانجامد، اما استعفاي او به بهترين بهانه در دست محافظه كاران براي غير قانوني خواندن اين بخشنامه بدل شد. آخرين ابلاغ وزير سابق علوم، آيين نامه اي بود كه در سيزده بند، شيوه انتخاب روساي دانشگاهها را تعيين مي كرد. اقدامي كه مي توانست بعد از سالها به خواسته دانشگاهها، مبني بر استقلال دانشگاهها بيانجامد و به سرفصل تازه اي در فعاليتهاي دانشگاهي در ايران بدل شود. طي اين سالها روساي دانشگاهها به شكلي كاملا انتسابي و به سليقه وزير علوم انتخاب مي شدند و تغيير اين روسا بعد از دو سال، به سنتي غير قابل تغيير بدل شده بود. موضوعي كه در جريانات بده بستانهاي سياسي و تغيير وزراي علوم در كابينه دولت، به انجام تحولات جدي در شيوه مديريت دانشگاهها منجر مي شد و در تمام اين سالها هيچ دانشگاهي نتوانست رويه ثابتي را براي برنامه ريزي، پژوهش و تحقيق دانشجويانش دنبال كند. از سويي وابستگي دانشگاهها به تصميمات شوراي عالي برنامه ريزي درسي در وزارت علوم، عملا قدرت مانوور را از هيئتهاي علمي ساقط كرده بود، اما در آيين نامه جديد، از انتخاب مديران گروههاي آموزشي دانشكده هاي مختلف تا انتخاب رئيس دانشگاه، با برگزاري انتخابات در ميان اعضاي هيئت علمي و هيئت امنا انجام مي شود و در صورت اجرا شدن آن، تمامي دانشگاههاي مادر در ايران، به استقلالي نسبي دست پيدا مي كنند. از سويي محافظه كاران از ترس از اينكه هيئتهاي علمي دانشگاهها، خواستار سياستهاي فرهنگي و آزادي هاي مختلف هستند و اين خواسته ها پيشتر با اهداف اصلاح طلبان گره خورده است، مخالفت جدي با اجري اين آيين نامه را آغاز كرده اند. حتي برخي از روزنامه هاي دست راستي پايتخت نيز در مطالبي مدعي هستند که برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها با ارسال نامه اي به ديوان عالي اداري، اين آيين نامه را غير قانوني خواندند و خواستار ابطال آن شدند. صاحبنظران معتقدند استقلال دانشگاههاي مادر در ايران به ايجاد شدن فضاي باز در دانشگاههاي دولتي ايران در عرصه هاي مختلف خواهد انجاميد و از استفاده ابزاري از دانشگاهها براي اهداف سياسي دولتهاي مختلف، جلوگيري مي كند. مصطفي معين در آخرين روزهاي حضورش در وزارت علوم بخشنامه اي صادر كرد كه مي توانست به تحولي جدي در دانشگاههاي ايران بيانجامد، اما استعفاي او به بهترين بهانه در دست محافظه كاران براي غير قانوني خواندن اين بخشنامه بدل شد. آخرين ابلاغ وزير سابق علوم، آيين نامه اي بود كه شيوه انتخاب روساي دانشگاهها را تعيين مي كرد. اقدامي كه مي توانست بعد از سالها به خواسته دانشگاهها، مبني بر استقلال دانشگاهها بيانجامد و به سرفصل تازه اي در فعاليتهاي دانشگاهي در ايران بدل شود. وابستگي دانشگاهها به تصميمات شوراي عالي برنامه ريزي درسي در وزارت علوم، عملا قدرت مانوور را از هيئتهاي علمي ساقط كرده بود، اما در آيين نامه جديد، با برگزاري انتخابات تمامي دانشگاههاي مادر در ايران، به استقلالي نسبي دست پيدا مي كنند. محافظه كاران از ترس از اينكه اين خواسته ها پيشتر با اهداف اصلاح طلبان گره خورده است، مخالفت جدي با اجري اين آيين نامه را آغاز كرده اند. حتي برخي از روزنامه هاي دست راستي پايتخت نيز در مطالبي مدعي هستند که برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها با ارسال نامه اي به ديوان عالي اداري، اين آيين نامه را غير قانوني خواندند و خواستار ابطال آن شدند.
XS
SM
MD
LG