لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۴۸

بررسي برداشت هاي مختلف در باره نقش تازه سازمان ملل در عراق از ديد آمريكا و اتحاديه اروپا


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا كه به طور غيررسمي گرد هم آمده اند در باره مسئله عراق چه گفتند و چه شنيدند؟ بكتاش خمسه پور (راديوفردا): آنچه كه حائز اهميت بود، در پي نشست دوروزه وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا در ايتاليا، يكي از محور هاي عمده بحث آنها مسئله عراق بود. فردا نيز رئيس جمهوري آمريكا نيز قرار است سخنراني مهمي را در قبال سياست آمريكا در باره وضعيت عراق و اوضاع عراق براي مردم آمريكا ايراد كند. وزير دفاع آمريكا، دانالد رامسفلد، امروز با فرماندهان نيروي تحت رهبري لهستان، نيروئي كه 21 كشور در آن عضويت دارند، ديدار كرد و از اين نيرو به عنوان يك موفقيت و دستاوردي بزرگ ياد كرد. آنچه كه قابل توجه است اين است كه سياست واشنگتن براي استقرار آرامش و صلح در عراق در دو جبهه پيش مي رود. واشنگتن از سوئي در صدد است در سازمان ملل نظر اعضاي دائمي شوراي امنيت را براي صدور قطعنامه جديدي در باره عراق جلب كند اما همچنان اختلافات كهنه و ديرينه ميان اعضاي اصلي دائمي شوراي امنيت با واشنگتن ادامه دارد. روز گذشته در پي جلسه شوراي امنيت شاهد بوديم كه اعضاي دائمي شوراي امنيت در خصوص پيش نويس قطعنامه اي كه آمريكا تهيه كرده بود، اختلاف نظر داشتند و با آن مخالف بودند. آنها خواستار انتقال سريعتر حكومت به عراقي ها هستند و بدست گرفتن قدرت در عراق توسط عراقي ها و همچنين نقش گسترده تر و عمده تر براي فعاليت سازمان ملل در عراق را خواستار هستند. آمريكا مدعي است كه در پيش نويس قطعنامه اي كه بدست داده است، اختيارات و نقش گسترده تري را به سازمان ملل اعطا كرده و در نظر گرفته اما كشورهائي كه عضو دائمي شوراي امنيت هستند و از حق وتو در شورا برخوردار هستند معتقدند كه قطعنامه پيشنهادي گنگ است وبه طور كافي روشن نيست كه سازمان ملل از چه حدود و اختياراتي برخوردار شده كه مي تواند نقش خود را گسترده تر در عراق ايفا كند. نكته ديگري كه قابل توجه است اين است كه آمريكا در صدد آن است كه از سوئي تقويت نيروي 21 مليتي را كه در عراق مستقر شده است اين سياست را پيش ببرد تا نشان دهد ائتلاف تحت رهبري آمريكا در عراق ائتلاف گسترده اي است. امريكا از سوي ديگر در سازمان ملل در تلاش است كه نظر اعضاي دائمي شوراي امنيت را به صدور يك قطعنامه جديد براي عراق جلب كند. ف.م.: به نقش سازمان ملل اشاره كرديد. سازمان ملل در عمل از چه قدرتي برخوردار است كه نيروهاي ائتلاف برخوردار نبودند؟ ب.خ.: بيشتر اين حدود و اختيارات به حيطه نظامي وامنيتي مربوط مي شود. ما بيشتر شاهد آن بوديم كه اختياراتي كه به سازمان ملل واگذار شد بيشتر در زمينه هاي امدادرساني و فعاليت براي ارسال كمك هاي داروئي و غذائي وازاين قبيل بود. آنچه كه كشور هاي عضو دائمي شوراي امنيت خواستار آن هستند، اين است كه سازمان ملل از نقش امنيتي و نقش پاسداري صلح و تصميم گيري هاي سياسي در عراق نيز برخوردار شود. در پي نشست دوروزه وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا در ايتاليا، يكي از محور هاي عمده بحث آنها مسئله عراق بود. فردا نيز رئيس جمهوري آمريكا نيز قرار است سخنراني مهمي را در قبال سياست آمريكا در باره وضعيت عراق و اوضاع عراق براي مردم آمريكا ايراد كند. سياست واشنگتن براي استقرار آرامش و صلح در عراق در دو جبهه پيش مي رود. واشنگتن از سوئي در صدد است در سازمان ملل نظر اعضاي دائمي شوراي امنيت را براي صدور قطعنامه جديدي در باره عراق جلب كند اما همچنان اختلافات كهنه و ديرينه ميان اعضاي اصلي دائمي شوراي امنيت با واشنگتن ادامه دارد.اعضاي دائمي، از جمله فرانسه، خواستار انتقال سريعتر حكومت به عراقي ها شدند و نقش بيشتري براي سازمان ملل، در حاليكه آمريكا مدعي است كه در پيش نويس قطعنامه اي كه بدست داده است، اختيارات و نقش گسترده تري را براي سازمان ملل در نظر گرفته اما پنج عضو دائمي شوراي امنيت اين قطعنامه را گنگ مي دانند.
XS
SM
MD
LG