لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ تهران ۰۵:۲۱

چشم انداز طرح درخواست آمريکا از هيئت مديره آژانس بين المللي براي جلوگيري از دستيابي جمهوري اسلامي به جنگ افزارهاي هسته‌اي


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): به گزارش روزنامه ساندي تلگراف چاپ لندن، با بالا گرفتن نگراني نسبت به برنامه اتمي ايران که گفته مي شود، ايران مي تواند ظرف دوسال يک سلاح اتمي توليد کند، آمريکا درنشست روزدوشنبه سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين، خواستار آن خواهد شد ازاقدامات ايران براي دستيابي به بمب اتمي جلوگيري به عمل آيد. امير آرمين (راديوفردا): ساندي تلگراف درگزارش خود نوشت آمريکا درخواست جلوگيري ازاقدامات ايران براي دستيابي به بمب اتمي را درنشست ويژه سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين مطرح خواهد کرد. اين نشست براي بررسي گزارش 10 صفحه اي محمد البرادعي رئيس اين سازمان درباره برنامه اتمي تشکيل مي شود. واشنگتن پيشترازکشف آثاري از اورانيوم غني شده درجريان نمونه برداري ازخاک يکي از تاسيسات اتمي به کلي سري ايران درماه ژوئيه گذشته عميقا ابرازنگراني کرده بود. آقاي البرادعي درگزارش خود به فهرستي از موارد نگران کننده درباره برنامه اتمي ايران که ازسوي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد مطرح گرديده اشاره کرده است. با اين حال ايران همچنان مي گويد برنامه اتمي اين کشورمسالمت آميز وبراي توليد صنعت برق اتمي است. بازرسان تسليحاتي به ويژه نسبت به فعاليت هاي جاري درتاسيسات اتمي نطنز که حاوي تجهيزات پيچيده اي براي غني ساختن اورانيوم به منظور توليد اسلحه است، ابراز نگراني کرده اند. با وجود آن که پنج سال ازاحداث تاسيسات اتمي نطنز مي گذرد، مقامات ايراني درسال جاري وبه دنبال افشاي وجود چنين تاسيساتي ازسوي مخالفان ايران درتبعيد، موضوع تاسيسات نطنز را به اطلاع سازمان بين المللي انرژي اتمي رساندند. درگزارش آقاي البرادعي همچنين به تاسيسات آب سنگين واقع در اراک اشاره شده است که بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد معتقدند مي تواند براي توليد اورانيوم مورد استفاده قرارگيرد. آقاي البرادعي درگزارش خود نتيجه گيري کرده است شماري ازمسائل مهم به ويژه دررابطه با برنامه غني ساختن اورانيوم وجود دارد که حل نشده است ونيازبه تصويب يک قطعنامه را دارد. با اين حال مقامات آمريکا نگران آن هستند آقاي البرادعي که پيشتر نيز خواستارآن شده بود وقت بيشتري به بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد براي پيدا کردن سلاح هاي کشتارجمعي صدام حسين داده شود، اهميت کشف تاسيسات اخير درايران را ناچيزجلوه داد. يک مقام آمريکائي که در زيرنظرگرفتن برنامه اتمي ايران مشارکت دارد، گفت تفاوت بزرگ ميان عراق وايران دراين است که ايرانيان اکنون توانائي توليد يک بمب اتمي را ظرف دوسال دارند. وي گفت وقت آن فرا رسيده است که ايرانيان مقاصد واقعي خود را روشن سازند. ساندي تلگراف درگزارش خود افزود با وجود آن که آقاي البرادعي اذعان دارد ايرانيان چند بارموانعي در راه دسترسي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد به تاسيسات سري خود به وجود آورده اند، با اين حال معتقد است بايد وقت بيشتري به ايرانيان داده شود که طبق پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي به تعهدات خود عمل کنند. مقامات آمريکا بيم آن دارند بسياري ازکشورهاي اروپائي عضوهيات مديره 35 نفري سازمان بين المللي انرژي اتمي که قراردادهاي بازرگاني پرسودي با ايران دارند، ازموضع آقاي البرادعي حمايت کنند. به گزارش روزنامه ساندي تلگراف چاپ لندن، با بالا گرفتن نگراني نسبت به برنامه اتمي جمهوري اسلامي که گفته مي شود، حکومت ايران مي تواند ظرف دوسال يک سلاح اتمي توليد کند، آمريکا درنشست روزدوشنبه هيئت مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي در وين، خواستار آن خواهد شد ازاقدامات حکومت ايران براي دستيابي به بمب اتمي جلوگيري به عمل آيد. يک مقام آمريکائي که در زيرنظرگرفتن برنامه اتمي ايران مشارکت دارد، گفت تفاوت بزرگ ميان عراق و حکومت ايران دراين است که جمهوري اسلامي اکنون توانائي توليد يک بمب اتمي را ظرف دوسال دارند. با وجود آن که آقاي البرادعي اذعان دارد مقامات حکومت ايران چند بارموانعي در راه دسترسي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد به تاسيسات سري خود به وجود آورده اند، با اين حال معتقد است بايد وقت بيشتري به جمهوري اسلامي داده شود که طبق پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي به تعهدات خود عمل کنند. مقامات آمريکا بيم آن دارند بسياري ازکشورهاي اروپائي عضوهيات مديره 35 نفري سازمان بين المللي انرژي اتمي که قراردادهاي بازرگاني پرسودي با جمهوري اسلامي دارند، ازموضع آقاي البرادعي حمايت کنند.
XS
SM
MD
LG