لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۲۱:۲۳

سفر نخست وزير اسرائيل به هند و گفتگوهاي احتمالي در برقراري اتحاد استراتژيک ميان هند، اسرائيل و آمريکا


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): آريل شارون نخست وزيراسرائيل روز دوشنبه براي يک بازديد رسمي وارد هند شد. اين نخستين ديداريک نخست وزيراسرائيل ازهند است وپيش بيني مي شود به تقويت مناسبات دفاعي وبازرگاني دوکشوربيانجامد و گفتگوهائي درباره برقراري يک اتحاد استراتژيک ميان هند، اسرائيل وآمريکا به ميان آيد. عباس ملکزاده (راديوفردا): تحليلگران پيش بيني مي کنند ديدارآريل شارون نخست وزير اسرائيل با آتال بيهاري واجپائي نخست وزيرهند، عبد الکلام رئيس جمهوري وساير مقامات اين کشور، به امضاي قراردادي براي فروش يک سيستم پيشرفته رادار هوائي اسرائيلي به هند منجرخواهد شد. انعقاد چنين قراردادي مي تواند خشم پاکستان، رقيب اتمي هند را درپي داشته باشد. همچنين پيش بيني مي شود رهبران هند واسرائيل احتمال فروش سيستم دفاعي موشکي ارو به هند را مورد بررسي قراردهند. اين سيستمي است که اسرائيل وآمريکا مشترکا آن را توليد کرده اند. گزارش هاي مربوط به کوشش هاي ايران براي دستيابي به سلاح هاي اتمي، مناقشات اسرائيل وفلسطينيان ونقش گروه هاي افراط گراي اسلامي درپاکستان، ازديگر مسائلي است که احتمالا درگفتگوهاي رهبران هند واسرائيل مطرح مي شود. مقامات هندي واسرائيلي تا اين لحظه فقط اظهارداشته اند درجريان ديدارسه روزه آقاي شارون ازدهلي نو وبمبئي، چند قرارداد دوجانبه ميان دوکشورامضا خواهد شد. نبيل شعث وزيرامورخارجه فلسطيني ها هفته گذشته ديداري سه روزه ازهند به عمل آورد، اما مقامات مسئول مي گويند تقارن اين دوسفرتصادفي بوده است. مقامات دفاعي هند وآمريکا ماه گذشته درواشنگتن با يکديگر ديدارکردند ويک معاضدت وهمکاري نوين استراتژيک ميان دوکشور را اعلام داشتند. با توجه به مناسبات نزديک اسرائيل با آمريکا، تحليلگران آمريکائي واسرائيلي بلافاصله احتمال برقراري يک اتحاد سه جانبه ميان سه کشور را مطرح ساختند. نزديک بودن هند به منطقه خليج فارس، مي تواند به کوشش هاي اسرائيل وآمريکا درپيشدستي دربرابرهرگونه اقدام خصمانه اي ازسوي کشورهائي نظيرايران کمک کند. آمريکا پس از ابراز ترديدهاي اوليه، سرانجام اخيرا با فروش چهارسيستم هوابرد هشدارسريع فالکون ساخت اسرائيل به هند موافقت کرد. ارزش اين معامله، يک ميليارد دلارتخمين زده شده است. انجام اين معامله، نمي تواند نظرمطلوبي در همسايگان اتمي هند، يعني پاکستان وچين، داشته باشد. هند واسرائيل درسال 1992 روابط کامل ديپلماتيک را بين دوکشور برقرارکردند. دوکشورازآن زمان پيوسته کوشش به عمل آورده اند مناسبات بازرگاني ونظامي فيمابين را گسترش دهند. کارشناسان اسرائيلي مي گويند هند موشک، رادار، تجهيزات مخابراتي وتفنگ هاي اسرائيلي خريداري کرده است. اما وزارت دفاع اسرائيل حاضربه اظهارنظر دراين باره نشده است. ارزش معاملات غيردفاعي هند واسرائيل درسال 2002 به حدود يک ميليارد و 200 ميليون دلاربالغ گرديد. نخست وزيراسرائيل سه تن از وزيران کابينه خود و35 تن ازمديران اجرائي شرکت هاي امورامنيتي، تکنولوژي وکشاورزي را نيز درسفرهند به همراه دارد. مقامات اسرائيلي وهندي مي گويند پيش بيني مي کنند موضوع همکاري هاي فضائي ميان دوکشورنيز دراين سفرمطرح شود. عبد الکلام رئيس جمهوري هند، خود يک مهندس امورفضائي است ونقش عمده اي درپيشرفت برنامه فضائي هند ايفا کرده است. آريل شارون نخست وزيراسرائيل روز دوشنبه براي يک بازديد رسمي وارد هند شد. اين نخستين ديداريک نخست وزيراسرائيل ازهند است وپيش بيني مي شود به تقويت مناسبات دفاعي وبازرگاني دوکشوربيانجامد و گفتگوهائي درباره برقراري يک اتحاد استراتژيک ميان هند، اسرائيل وآمريکا به ميان آيد. گزارش هاي مربوط به کوشش هاي حکومت ايران براي دستيابي به سلاح هاي اتمي، مناقشات اسرائيل وفلسطينيان ونقش گروه هاي افراط گراي اسلامي درپاکستان، از مسائلي است که احتمالا درگفتگوهاي رهبران هند واسرائيل مطرح مي شود. مقامات هندي واسرائيلي تا اين لحظه فقط اظهارداشته اند درجريان ديدارسه روزه آقاي شارون ازدهلي نو وبمبئي، چند قرارداد دوجانبه ميان دوکشورامضا خواهد شد. نخست وزيراسرائيل سه تن از وزيران کابينه خود و35 تن ازمديران اجرائي شرکت هاي امورامنيتي، تکنولوژي وکشاورزي را نيز درسفرهند به همراه دارد. مقامات اسرائيلي وهندي مي گويند پيش بيني مي کنند موضوع همکاري هاي فضائي ميان دوکشورنيز دراين سفرمطرح شود.
XS
SM
MD
LG