لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۲

چشم انداز نيرومندتر شدن كشورهاي در حال توسعه در سازمان جهاني تجارت


(rm) صدا |
در پنجمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت که فردا چهارشنبه در مکزيک گشايش مي يابد، کشور هاي در حال توسعه نقش بسيار فعالي را بر عهده دارند. فريدون خاوند، در گزارش خود، به همين موضوع مي پردازد. فريدون خاوند (راديو فردا): سازمان جهاني تجارت، که نوعي سازمان ملل متحد در عرصه بازرگاني بين المللي است، پنجمين نشست وزيران خود را فردا چهارشنبه در کانکون مکزيک آغاز ميکند. از ميان 146 عضو سازمان، اکثريت انها به دنياي معروف به «جهان سوم» تعلق دارند و چون هر عضو، اعم از کوچک و بزرگ يا ثروتمند و فقير، يک رأي در اختيار دارد، کشور هاي در حال توسعه طبعا بر فرآيند تصميم گيري تأثير ميگذارند. به بيان ديگر، بر خلاف يک شايعه ي بسيار رايج در افکار عمومي جهان، همه اهرم هاي سازمان در دست چهار قدرت بزرگ بازرگاني جهان (آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن و کانادا) نيست. در آستانه برگزاري نشست کانکون، گروهي مرکب از بيست کشور در حال توسعه، که به منظور نظارت و تأثير گذاري بر مذاکرات اين نشست به وجود آمده، موجي از نگراني را در ميان قدرتمندان ايجاد کرده. هسته مرکزي «گروه بيست» مرکب از سه غول چين، هند، و برزيل است و شبح انها بر بسياري از پرونده هاي حساس مورد گفتگو سنگيني ميکند، از کشاورزي گرفته تا خدمات و بازرگاني دارو. به نظر ميرسد که ديپلمات هاي گروه بيست و به ويژه کارشناسان هندي و چيني و برزيلي، با تسلط بر پرونده هاي فني، عرصه را بر نمايندگان کشور هاي ثروتمند تنگ خواهند کرد. با اين حال شماري از کشور هاي بسيار فقير، به ويژه افريقايي، از امکانات مالي و فني لازم براي تأثير گذاري بر فرايند مذاکرات محرومند، حال آنکه کشور هاي ثروتمند، صد ها حقوقدان و اقتصاد دان به کانکون مي فرستند. در پنجمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت که فردا چهارشنبه در مکزيک گشايش مي يابد، کشور هاي در حال توسعه نقش بسيار فعالي را بر عهده دارند. سازمان جهاني تجارت، که نوعي سازمان ملل متحد در عرصه بازرگاني بين المللي است، پنجمين نشست وزيران خود را فردا چهارشنبه در کانکون مکزيک آغاز ميکند. از ميان 146 عضو سازمان، اکثريت انها به دنياي معروف به «جهان سوم» تعلق دارند و همه اهرم هاي سازمان در دست چهار قدرت بزرگ بازرگاني جهان (آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن و کانادا) نيست. در آستانه برگزاري نشست کانکون، گروهي مرکب از بيست کشور در حال توسعه، که به منظور نظارت و تأثير گذاري بر مذاکرات اين نشست به وجود آمده، موجي از نگراني را در ميان قدرتمندان ايجاد کرده. هسته مرکزي «گروه بيست» مرکب از سه غول چين، هند، و برزيل است و شبح انها بر بسياري از پرونده هاي حساس مورد گفتگو سنگيني ميکند.
XS
SM
MD
LG