لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۰:۴۵

پي آمدهاي قتل وزير امور خارجه سوئد بر روابط خارجي سوئد و جامعه ايرانيان مقيم سوئد، از ديد يك استاد جامعه شناسي


(rm) صدا |
مهرداد درويش پور (استاد جامعه شناسي، استکهلم): اساسا نقش خانم آنا ليند، به عنوان يک چهره برجسته زن که توانمندي ان را داشت که کاملا مسلط و توانا در سطح بين المللي با همتاهاي مرد خودش در اين گفتگوها آن ها را از موضع سياست دولت سوئد نه فقط آشنا بکند، بلکه در بسياري از مواقع متقاعد بکند، تاثيري را گذاشته بود که به گفته همه رسانه هاي سوئد خانم آنا ليند باعث شده بود نقش سوئد در سياست بين المللي بيشتر از آن چيزي که وضع سوئد اجازه مي دهد، صورت گرفته باشد و اين را ما مديون خانم آنا ليند بوديم، از اين نظر مرگ ايشان لطمه اي به تلاش هاي پيگيري که در حوزه توسعه صلح، بين المللي شدن، و دموکراسي در سطح جهان ايشان به سهم خودشان از جانب دولت سوئد دنبال مي کردند لطمه بزند. يک لطمه بسيار مهم ديگري که در سطح داخلي مي تواند مرگ خانم آنا ليند در پي داشته باشد، محدود شدن دموکراسي است با توجه به اين که قتل اولاف پالمه که مدتي پيش صورت گرفت (سال هاي اواسط دهه 80) و هنوز هم لاينحل باقي مانده است، سنت جامعه سوئد که بنا بر آن سياستمداران نبايد از مردم جدا باشند و توسط دستگاه هاي پليسي حفاظت بشوند، بلکه بايد زندگي نرمال خودشان را هم داشته باشند، اين آرمان و اين پرنسيپ جامعه سوئد با مرگ خانم آنا ليند که يکي از مهمترين شخصيت هاي سياسي اين کشور است، سخت دستخوش خطر خواهد شد شد و اين بحث هست که ما امنيت را بايد تقويت بکنيم و اين تقويت گاه مي تواند معنايش اين باشد که سياستمداران ديگر نتوانند آن زندگي عادي را که سعي مي کردند در سوئد داشته باشند، پيگيري بکنند. به لحاظ اين که خانم آنا ليند يک زن بودند، درجامعه سوئد که به هر حال رشد بيشتري از هر جاي ديگر دنيا دارد، اين بحث بود که خانم آنا ليند در واقع بعد از نخست وزير کنوني سوئد به عنوان رهبر حزب سوسيال دموکرات و نخست وزير آينده سوئد اشاره شده بودند و اين امر طبيعتا در توسعه تصوير زن ورانه و سياست نقش بسيار موثري داشت. متاسفانه مرگ ايشان از زاويه مسئله زنان و حقوق زنان هم اين ضايعه را در پي داشت که همچنان تا مدت هاي ناروشني حضور يک شخصيت قوي زن که جامعه را اداره بکند، از فعليت خارج شده است و از اين نظر هم ما مي توانيم بگوييم که در کنار مخاطراتي که براي توسعه حقوق بشر، مسئله زنان، روند صلح، تمام اين ها در پي خواهد داشت، ضايعه بسيار بسيار جبران ناپذيري است که فقط آن را بايد با يک تلاش جمعي در سطح ملي وبين المللي سعي کرد خنثي کرد و به هر حال شوکش امروز، شوک مرگ ايشان آن قدر قوي است که جامعه سوئد عميقا در بهت به سر مي برد و در اين زمينه ما بايد منتظر باشيم ببينيم عواقب دراز مدت اين مسئله چونه خواهد بود. در واقع اجازه بدهيد در رابطه با نقش خانم آنا ليند اين نکته را تاکيد کنيم که خانم آنا ليند به دليل نقش بسيار موثري که داشتند در حمايت از حقوق بشر در ايران و به طور پي گير مسئله نقض حقوق بشر در ايران را سعي مي کردند پي گيري کنند و به خواست هاي جامعه ايراني مقيم سوئد هم در اين زمينه همواره پاسخ مثبت و گشاده رويي داده اند، يعني در جامعه سوئد ما همواره شاهد اين بوديم که هر وقت مسئله اي در ايران پيش آمده است، مسئله سرکوب جنبش دانشجويي، مسئله قتل هاي زنجيره اي، کارزار زرافشان، و حوادث مشابه آن، چه از طريق نامه نگاري ها، چه از طريق ملاقات ها، و چه از طريق پيام فرستادن براي تظاهرات ايرانيان، همواره خانم آنا ليند يک چهره و شخصيت بسيار محبوبي در ايرانيان مقيم سوئد بوده اند که از حقوق ايرانيان و کلا حقوق بشر در سطح جهاني و از جمله در رابطه با ايران، فعالانه دفاع مي کرده اند. رهبران اروپا در مرگ وزير امور خارجه سوئد سوگوارند. بر فراز ساختمان کميسيون اروپايي، پرچم ها به حالت نيمه افراشته درآمده و رهبران اتحاديه اروپا و سوئد در کنفرانس هاي خبري مشترک، ضمن محکوم کردن قتل آنا ليند، ياد او را گرامي داشتند. مهرداد درويش پور، استاد جامعه شناسي در استکهلم سوئد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: خانم آنا ليند، به عنوان يک چهره برجسته زن مسلط و توانا در سطح بين المللي تاثيري را گذاشته بود که به گفته همه رسانه هاي سوئد خانم آنا ليند باعث شده بود نقش سوئد در سياست بين المللي بيشتر از آن چيزي بود جلوه كند. مرگ ايشان به تلاش هاي پيگيري که در حوزه توسعه صلح، بين المللي شدن، و دموکراسي در سطح جهان لطمه ميزند. از زاويه مسئله زنان و حقوق زنان هم اين ضايعه را در پي داشت که همچنان تا مدت هاي ناروشني حضور يک شخصيت قوي زن که جامعه را اداره بکند، از فعليت خارج شده است. خانم آنا ليند يک چهره و شخصيت بسيار محبوبي در ايرانيان مقيم سوئد بوده اند که از حقوق ايرانيان و کلا حقوق بشر در سطح جهاني و از جمله در رابطه با ايران، فعالانه دفاع مي کرده اند.
XS
SM
MD
LG