لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۹

ايجاد توازن جنسيتي معلمان آموزش و پرورش تهران، اقدامي ضدآموزشي و فاقد معيار


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا(: سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: چون 70 درصد معلمان شهر تهران زن هستند، به منظور ايجاد توازن جنسيتي، تا چند سال آينده فقط معلم حق التدريسي مرد جذب مي شود. از سوي ديگر، اين سازمان قصد دارد تعادلي بين معلمان با تجربه و تازه استخدام ايجاد کند. در اين باره گفتگويي داريم با دکتر سعيد پيوندي، کارشناس آموزش عالي و استاد دانشگاه در پاريس: مريم احمدي (راديو فردا): با توجه به اين که در سيستم آموزشي ايران، اصولا براي مدارس دخترانه معلم زن انتخاب مي کنند و براي مدارس پسرانه هم در مقطع ابتدائي، آمادگي، و مهد کودک معلمان زن هستند، آيا اصلا وجود که چنين عدم تعادلي طبيعي نيست؟ دکتر سعيد پيوندي (کارشناس آموزش عالي و استاد دانشگاه، پاريس): بله، همان جوري که شما هم گفتيد و مي شود در مورد نظام هاي آموزشي ديگر هم در همه دنيا مشاهده کرد، کلا معلمان زن، به خصوص در دوره ابتدائي و آمادگي، و حتي در خيلي از کشورها در دوره هاي متوسطه، از تعداد معلم هاي مرد خيلي زيادتر است. در ايران يک چيزهايي هم در واقع مزيد بر علت مي شود که زن ها بيشتر گرايش پيدا بکنند به طرف شغل معلمي. يکيش اين است که خوب، بازار کار در بخش هاي غير آموزشي و بهداشتي، يعني بخش هايي که زن ها مي تواند کار بکنند، خيلي بسته است. مريم احمدي: با اعلام اين خبر، آموزش و پرورش گفته است که مي خواهد سه هدف را دنبال کند. يکي اين است که تعادل جنسيتي برقرار کند، مسئله دوم اين است که يک تعادلي بين معلمان با سابقه و کم سابقه ايجاد بشود، و يک مسئله اين است که به تقاضاهاي انتقال که از سراسر کشور مي رسد براي منتقل شدن به تهران و زياد هم هست، پاسخ داده بشود. از سوي ديگر همان طور که در اول بحث مطرح شد، کلا ما يک تقسيم بندي جنسيتي به هر حال داريم. صرف نظر از آن عوامل اجتماعي و فرهنگي و رواني که زنان را بيشتر جلب مي کند به کار معلمي و در عين حال فقط مسايل شغلي نيست، يک مقدار رابطه عاطفي هم هست، يک مقدار نياز بچه هاي کوچکتر هم هست به اين که معلم زن داشته باشند، صرفنظر از اين مسائل، آيا شما فکر مي کنيد که اين اهداف در واقع مغاير هم ديگر نيستند؟ دکتر سعيد پيوندي: آن چيزي که در اين اهداف به نظر من پرسش برانگيزند و يا به قول شما حتي مي توانند مغاير هم ديگر باشند، اين است که اساسا تلاشي که وزارت آموزش و پرورش به عنوان يکي از نهادهاي مهم کشور مي کند براي اين که از راه هاي غير طبيعي و از طريق فشارهاي اداري يا تصميمات اداري، آن چيزي را که اسمش را مي گذارند تعادل جنسيتي، يعني همان تعداد مرد و همان تعداد زن يا تعداد برابر زن و مرد، اين را ايجاد بکنند. من فکر مي کنم بازار کار ايران يا تمايل به شغل معلمي، همان جور هم که شما به درستي به آن اشاره کرديد و يا رشته هايي که دخترها و پسرها بيشتر دنبال مي کنند، اين ها هستند که تا حدود زيادي بعدا روي بازار کار آموزشي ايران تاثير مي گذارند. اگر امروز نگاه بکنيد به نسبت جنسيتي در رشته هاي اموزشي در دانشگاه هاي ايران، مي بينيد که در رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي حدود 65 درصد دانشجويان دختر هستند، در رشته هاي علوم پايه حدود 4-63 درصد دانشجوها دختر هستند، و بيشترين معلم ها، به خصوص براي دوران دبيرستاني، از اين دو تا حوزه مي آيند به وزارت آموزش و پرورش. بنابراين خود به خود در واقع اين گرايشي که الان در آموزش عالي به نفع دخترها وجود دارد در مورد رشته هايي که من گفته ام، منعکس مي شود بعدا در بازار کار آموزشي ايران و نمي شود اين را به زور عوض کرد. در واقع همان جوري که شما گفتيد، اين ها هدف هاي متناقضي هستند که پشت سرش يک نيتي هست که در حقيقت رابطه اي با بازار کار، نيازهاي بچه ها، ضروريات آموزشي، با اين چيز ها ندارد. الان اگر به آمار معلم هاي ايران نگاه بکنيد در مجموع، مي شود گفت که اين تعادل جنسيتي در عمل برقرار است، يعني ما خيلي زياد معلم زن بيشتر از معلم مرد نداريم. ولي در برخي از مناطق، مانند تهران، اين جا ها هست که اين عدم تعادل وجود دارد و اين هم حاصل ويژگي يک شهر صنعتي و بزرگ است که خيلي راحت اين ناهنجاري ها را مي پذيرد، يعني مي پذيرد که يک معلم زن خيلي راحت در يک کلاس پسرانه برود يا برعکس. منتهي متاسفانه نگاه هميشه به اين مسئله از يک نيتي است که غير آموزشي، غير اجتماعي، غير روانشناسانه است و من واقعا متاسفم که آموزش و پرورش ما به جاي اين که توجه بکند به آن نکته اي که شما هم به آن توجه کرديد، يعني اين که هم علت گرايش خانم ها و هم اهيمت اين که حداقل در دوره هاي ابتدائي و دوره هاي آمادگي معلم زن زيادتر باشد، براي اين که ان ها خيلي بهتر مي توانند با بچه ها کار بکنند و بچه ها هم خيلي راحت تر آنان را قبول مي کنند و ما در واقع اين ها را کنار بگذاريم و برويم به سراغ يک سري از معيارها و نرم هايي که غير آموزشي و حتي ضد آموزشي هستند. سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: چون 70 درصد معلمان شهر تهران زن هستند، به منظور ايجاد توازن جنسيتي، تا چند سال آينده فقط معلم حق التدريسي مرد جذب مي شود. از سوي ديگر، اين سازمان قصد دارد تعادلي بين معلمان با تجربه و تازه استخدام ايجاد کند. دکتر سعيد پيوندي، کارشناس آموزش عالي و استاد دانشگاه در پاريس در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در نظام هاي آموزشي ديگر هم در همه دنيا کلا معلمان زن، به خصوص در دوره ابتدائي و آمادگي، و حتي در خيلي از کشورها در دوره هاي متوسطه، از تعداد معلم هاي مرد خيلي زيادتر است. اگر امروز نگاه بکنيد به نسبت جنسيتي در رشته هاي اموزشي در دانشگاه هاي ايران، مي بينيد که در رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي حدود 65 درصد دانشجويان دختر هستند، در رشته هاي علوم پايه حدود 4-63 درصد دانشجوها دختر هستند، و بيشترين معلم ها، به خصوص براي دوران دبيرستاني، از اين دو تا حوزه مي آيند به وزارت آموزش و پرورش. منتهي متاسفانه نگاه مسولان هميشه به اين مسئله از يک نيتي است که غير آموزشي، غير اجتماعي، غير روانشناسانه است و من واقعا متاسفم که ميروند سراغ يک سري از معيارها و نرم هايي که غير آموزشي و حتي ضد آموزشي هستند.
XS
SM
MD
LG