لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۲۰

محسن سازگارا بعنوان اعتراض به بازدشت خود بارديگردست به اعتصاب غذا زد


(rm) صدا |
جمشيد زند(راديو فردا): محسن سازگارا، فعال سياسي و منتقد قانون اساسي، که در پي اعتراض هاي دانشجويي خردادماه امسال در زندان به سر مي برد، در اعتراض به عدم آزادي وعده داده شده و تشکيل پرونده جديد، بار ديگر دست به اعتصاب غذا زده است. در گفتگو با راديو فردا، وکيل آقاي سازگارا ضمن تاييد خبر، جزئيات بيشتري را درباره اعتصاب غذا و تحولا ت تازه در پرونده او در ميان مي گذارد. شيرزاد حيدري شهباز (وکيل محسن سازگارا، تهران): بله، ايشان در دادگاه اتفاقا من اين مسئله را از ايشان سئوال کردم و علتش را هم من پرسيدم. ايشان عنوان کردند چون در واقع آن پرونده اي که در دادسراي فرودگاه است، سابقا براي ايشان تشکيل شده است و با ت.جه به اين که اين پرونده اي که الان در دادگاه انقلاب، يعني شعبه 26، رسيدگي مي شود اتهامات يکي است، و از طرفي ايشان از دادگاه انقلاب تاميني را اخذ کرده است که به نظر مي آيد در وضعيت فعلي اصلا ضرورتي به صدور قرار بازداشت نبوده است. بنابراين چون با تدبير تامين و صدور قرار قبولي وثيقه، دليلي براي بازداشت ايشان به نظر نمي رسد، ايشان در اعتراض به اين مسئله، از چهاردهم اعلام کردند که اعتصاب غذا کرده اند، لکن از پانزدهم اعتصاب غذاي خشک ايشان شروع شده است. ل.ص: اتهام جديد ايشان چيست؟ شيرزاد حيدري شهباز: آقاي سازگارا عليرغم اين که اين پرونده از اسفندماه 81 در جريان بوده است، ولي اتهامات را جديدا به ايشان تفهيم کرده اند. ايشان مي گفت اتهامات من همان هايي هست که در شعبه 26 در جريان رسيدگي است. ل.ص: حالا که اين اتهام ها يکي هستند، بدوا کدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به آن ها را دارد؟ شيرزاد حيدري شهباز: والله به نظر من اصلا صرفنظر از اين که اتهامات يک نوع هم باشد، آن پرونده بايد الان به دادگاه انقلاب احاله بشود، چون الان مهمترين اتهام ايشان در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود و از طرفي با فرض اين که جرم مهمتر هم نباشد، بايد اصل را بر اين گرفت که اتهامات از لحاظ اهميت در يک درجه است. بنابراين دادگاه انقلاب در وضعيتي است که بايد به اين مسئله رسيدگي بکند و با توجه به اين که از ايشان تامين اخذ شده است، و هدف از اخذ تامين هم تضمين حضور متهم است و دادستان وقتي اين مسئله تبديل بازداشت را پذيرفته است، يعني از اين مسئله در واقع اطمينان حاصل کرده است. از طرفي از اين طرف هم به ميزاني که خود دادگاه خواسته است، قراري که دادسرا قبلا صادر کرده بود، خانواده ايشان تامين سپردند و با توجه به اين که در زماني که اتهامات متعددي هست بيش از يک قرار نمي شود صادر کرد، بنابراين در وضعيت فعلي به نظر من ضرورتي به گرفتن تامين ديگري نيست و دادسراي مستقر در فرودگاه بايد اين پرونده را بفرستد به دادگاه انقلاب. ضمن اين که با توجه به اين که معمولا دادستاني است که اعلام جرم مي کند و از زماني هم که دادسرا تشکيل شده اين اتهامات متوجه ايشان شده است، يعني دادستان تهران در جريان هر دو پرونده بوده است. مي توانسته هر دوي اين ها را جمع بکند. ولي در وضعيت فعلي ما مي بينيم بعد از اين که در مورد اين اتهامات قرار تامين صادر شده است و تضمين هم سپرده شده است، دوباره آن پرونده آن جا شروع شده است و ايشان الان به لحاظ ان پرونده در بازداشت است که به نظر من اين منطقي و قانوني نيست. ل.ص: قرار تامين از چه نوعي است؟ شيرزاد حيدري شهباز: به نظر مي آيد اين قرار تامين از نوع قرارهاي غير از بازداشت نباشد که آقاي سازگارا به آن قرار اعتراض کرده است. در غير اين صورت، اگر قرار تامين بود که اصلا قابليت اعتراض متهم را نداشت و به نظر مي آيد قرار بازداشت موقت باشد. محسن سازگارا روزنامه نگار و فعال سياسي منتقد قانون اساسي كه در پي اعتراض هاي دانشجويي خردادماه امسال در زندان بسر ميبرد، در اعتراض به عدم آزادي وعده داده شده و تشكيل پرونده جديد، بار ديگر دست به اعتصاب غذا زده است. شيرزاد حيدري شهباز، وكيل آقاي سازگارا در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: با تبديل تامين و صدور قرار قبولي وثيقه، دليلي براي بازداشت او وجود ندارد. آقاي سازاز چهاردهم اعلام اعتصاب غذا كرده و از پانزدهم اعتصاب غذاي خشك را شروع كرد. از طرف ديگر بر اساس قراري که دادسرا قبلا صادر کرده بود، خانواده ايشان تامين سپردند و با توجه به اين که در زماني که اتهامات متعددي هست بيش از يک قرار نمي شود صادر کرد، بنابراين در وضعيت فعلي به نظر من ضرورتي به گرفتن تامين ديگري نيست.
XS
SM
MD
LG