لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ تهران ۰۹:۱۲

عدم برقراري صلح و ثبات در خاورميانه با وجود دولت‌هاي جمهوري اسلامي، سوريه و عربستان، از ديد يک کارشناس آمريکايي


(rm) صدا |
مايكل لدين كه از او به عنوان يكي از كارشناسان امور ايران در واشنگتن و از جمله مغزهاي متفكر محافظه كاران نوين آمريكا نام برده مي شود، در گفتگويي با روزنامه لاستامپا كه در شهر تورين ايتاليا با سرمايه شركت چند مليتي فيات انتشار مي يابد، مي گويد بازگيري خشونت در خاورميانه، به هيچ وجه نبايد باعث تعجب شود، زيرا تا زماني كه دولتهاي حاكم بر كشورهايي چون جمهوري اسلامي ايران، سوريه و عربستان سعودي در اين زمينه همكاري نداشته باشند و دست از توطئه چيني عليه صلح برندارند، ثبات و صلح در خاورميانه برقرار نخواهد شد. مايكل لدين در ادامه مي گويد: در موقعيت كنوني، نقشه راه يا طرحي كه جامعه جهاني براي پايان دادن به خشونت در خاورميانه ارائه داده است، به هيچ وجه امكان موفقت ندارد، زيرا تروريسمي كه چون سد در برابر آن ايستاده است، از جانب جمهوري اسلامي ايران، سوريه و حتي جناحهايي از هيات حاكم بر عربستان سعودي،‌ مورد مستقيم مورد حمايت مالي، سياسي و نظامي قرار دارد. مايكل ادين مي افزايد: تا زماني كه در تهران، آيت الله ها بر مسند قدرت نشسته باشند و بشار اسد در دمشق، اداره امور را در دست داشته باشد، تروريسم از قدرت مالي ونظامي كافي براي جلوگيري از دستيابي به هرگونه صلحي در خاورميانه برخوردار خواهد بود. به گفته اين كارشناسان آمريكايي، تا زماني كه در اين كشورها تغييرات اساسي رخ ندهد، هرگونه تلاشي براي خشونت بخشيدن به خاورميانه، بي نتيجه خواهد ماند. مايكل لدين در ادامه مي افزايد: جنگ در عراق از نظر نظامي پيروز مند بود و قدمي مطمئن در جهت برقراري ثبات و امنيت در خاورميانه به حساب مي آيد، هرچند كه من قبل از اقدام نظامي به اين كشور، چون امروز معتقدم كه مي بايستي از ايران شروع مي كرديم. كارشناس آمريكايي به لاستامپا مي گويد: البته منظور من لشگر كشي به جمهوري اسلامي نيست، بلكه بايد از مخالفين در اين كشور به طور جدي حمايت كرد تا آنها بتوانند با استفاده از نيروهاي دموكرات، در داخل و خارج از كشور، رژيم كنوني را بركنار ساخته و با ائتلافي مردم سالار، اداره امور كشورشان را بر عهده گيرند. مايكل لدين، كارشناس امور ايران در واشنگتن و از جمله مغزهاي متفكر محافظه كاران نوين آمريكا، در مصاحبه با روزنامه لاستامپا كه در شهر تورين ايتاليا با سرمايه شركت چند مليتي فيات انتشار مي يابد، گفت که بازگيري خشونت در خاورميانه، به هيچ وجه نبايد باعث تعجب شود، زيرا تا زماني كه دولتهاي حاكم بر كشورهايي چون جمهوري اسلامي، سوريه و عربستان سعودي در اين زمينه همكاري نداشته باشند و دست از توطئه چيني عليه صلح برندارند، ثبات و صلح در خاورميانه برقرار نخواهد شد. وي افزود که قبل از عراق، معتقد است كه اقدام مي بايستي از حکومت ايران شروع مي شد و بايد از مخالفين در اين كشور به طور جدي حمايت كرد تا آنها بتوانند با استفاده از نيروهاي دموكرات، در داخل و خارج از كشور، رژيم كنوني را بركنار ساخته و با ائتلافي مردم سالار، اداره امور كشورشان را بر عهده گيرند.
XS
SM
MD
LG