لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۴۴

وزير امورخارجه هند گفت اختلافات سياسي نبايد مانع راه مناسبات بازرگاني ميان هند و پاكستان باشد


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): وزيرامورخارجه هند روزيکشنبه خواستارگسترش مناسبات تجاري ميان هند وپاکستان شد وگفت اختلافات سياسي بين دوکشورنبايد مانعي دراين راه به وجود آورد. عباس ملكزاده (راديوفردا): ياشوانت سينها وزيرامورخارجه هند طي سخناني در گردهمائي مقامات بازرگاني هند وپاکستان در دهلي نو گفت: همکاري اقتصادي نبايد گروگان اختلافات سياسي قرارگيرد، چرا که علي رغم اختلافات سياسي، نمونه هاي متعددي ازگسترش مناسبات تجاري ميان دوکشور وجود دارد. آقاي سينها گفت دولت هند هرگونه محدوديتي را که احيانا در روابط بازرگاني با پاکستان وجود داشته باشد، برطرف خواهد کرد. وي افزود درحالي که مبادلات تجاري رسمي ميان هند وپاکستان بين 200 و 250 ميليون دلار گزارش شده، معاملات وداد وستدهاي انجام شده ازطريق کشورهاي ثالث، به حدود 2 ميليارد دلاربالغ شده است. وزيرامورخارجه هند گفت با وجود اختلافات سياسي با پاکستان، هند همچنان رفتاري مبتني بر روابط کشورهاي کامله الوداد با پاکستان داشته وطبيعي است ازاين کشورانتظارداشته باشد که به نوبه خود هرچه زودتر رفتار کشورهاي داراي روابط کامله الوداد را با هند درپيش بگيرد وکليه موانع مربوط به تعرفه هاي گمرکي را برطرف کند. عزيز احمد خان کميسارعالي پاکستان درسخنان خود در گردهمائي گفت: اختلافات دهلي نو واسلام آباد درمورد کشمير، باعث استقرارهمکاري ومناسبات ضعيفي ميان دوکشوربوده است. وي افزود: هند وپاکستان درسطح سياسي بايد با شتابي بيشتر گفتگوئي جامع را که دربرگيرنده کليه جنبه هاي روابط دوجانبه باشد، آغازکنند وبه تنش ومقابله جوئي درمناسباتشان پايان دهند وصلح ومودت را اساس روابطشان قراردهند. با اين حال وزيرامورخارجه هند درمصاحبه اي که روزيکشنبه در روزنامه هندوستان تايمز منتشر شد، هرگونه گفتگو با پاکستان را تا زماني که اسلام آباد حمايت ازستيزه جويان مسلمان درکشمير را متوقف نکرده است، غيرمحتمل دانست. وي گفت تغييري واقعي درحمايت پاکستان ازستيزه جويان جدائي خواه درکشميرهند صورت نگرفته است. آقاي سينها افزود: پاکستان به حمايت خود از تروريسم ادامه مي دهد، نفوذ ورخنه در کشمير هند ادامه دارد و زيربناي کارتغييري نيافته است. وزيرامورخارجه هند يادآورشد: موضع ما روشن است. تا زماني که پاکستان تروريسم را متوقف نکرده است، گفتگو بين دوکشورنمي تواند مطرح باشد. وزيرامورخارجه هند تماس با رهبري پاکستان را درجريان اجلاس قريب الوقوع مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک بعيد دانست وگفت تا زماني که پاکستان عبورستيزه جويان از مرز را که به فعاليت هاي تروريستي مي پردازند متوقف نکرده است، امکاني براي گفتگوهاي دوجانبه بين دوکشوراعم ازآن که در نيويورک باشد يا در تيمبوکتو يا اسلام آباد يا دهلي نو وجود ندارد. ياشوانت سينها وزيرامورخارجه هند طي سخناني در گردهمائي مقامات بازرگاني هند وپاکستان در دهلي نو گفت: همکاري اقتصادي نبايد گروگان اختلافات سياسي قرارگيرد، چرا که علي رغم اختلافات سياسي، نمونه هاي متعددي ازگسترش مناسبات تجاري ميان دوکشور وجود دارد. آقاي سينها گفت دولت هند هرگونه محدوديتي را که احيانا در روابط بازرگاني با پاکستان وجود داشته باشد، برطرف خواهد کرد. وي افزود درحالي که مبادلات تجاري رسمي ميان هند وپاکستان بين 200 و 250 ميليون دلار گزارش شده، معاملات وداد وستدهاي انجام شده ازطريق کشورهاي ثالث، به حدود 2 ميليارد دلاربالغ شده است.
XS
SM
MD
LG