لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۵

وضعيت حقوق بشر در ايران از ديد گزارشگر ويژه سابق ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل


(rm) صدا |
موريس کاپيتورن گزارشگر پيشين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران، در گفتگو با خبرنگار راديو فردا، مريم اقوامي در تورانتو به بررسي اوضاع اوضاع و حقوق بشر در ايران و مقايسه آن با 18 ماه پيش و مساله مرگ زهرا کاظمي و ديگر مسائل مربوط به حقوق بشر پرداخت. مريم اقوامي (راديوفردا، تورانتو): موريس کاپيتورن نماينده پيشين کميسارياي حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران که به منظور شرکت در مراسمي براي يادبود زهرا کاظمي خبرنگار ايراني – کانادايي به تورونتو سفر کرده بود در يک گفتگوي اختصاصي با راديو فردا در مورد حقوق بشر در ايران گفت، شرايط ايران از نظر رعايت حقوق بشر از 18 ماه گذشته که من آخرين گزارش خود را منتشر کردم تغيير زيادي نکرده است. طي چند ماه گذشته با دستگيري دانشجويان در تظاهرات آرام سالگرد کوي دانشگاه و نيز مرگ زهرا کاظمي در ايران مي بينيم که نه تنها توجه افکار جامعه بين المللي و سازمانهاي حقوق بشر به وضعيت فعلي ايران جلب شده است، بلکه چنين مسائلي باعث مي شود که وضعيت حقوق بشردر ايران مورد بررسي بيشتري قرار گيرد. او درپاسخ به پرسشي در مورد نتايج بررسي پرونده زهرا کاظمي گفت به اين دليل که خانم کاظمي ايراني – کانادايي بود، ايران حق دارد که به طور مستقل به اين پرونده رسيدگي کند. اما کانادا با حمايت و کمک سازمانهاي بين المللي بويژه سازمان ملل و فرستادن نماينده ويژه حقوق بشر براي تحقيق در اين پرونده مي تواند به طور مستقل از تکرار چنين حوادث غم انگيزي براي اتباع خود در ساير کشورها جلوگيري کند. موريس کاپيتورن در مورد واکنش کانادا به مرگ خانم کاظمي و نحوه رسيدگي به پرونده در ايران گفت، به نظر من کانادا در اين زمينه ديپلماسي خوبي را برگزيده است و تحريم و قطع رابطه با ايران گرچه از گزينه هاي در دست مطالعه دولت است، اما کانادا کشور کوچکي است و تحريم بر عليه ايران تغيير چنداني در شرايط موجود، وضعيت حقوق بشر و يا محافظت از خبرنگاران بوجود نخواهد آورد. راههاي مختلفي وجود دارد تا کانادا و جامعه بين المللي وضعيت حقوق بشر و در اين مورد بخصوص قتل خانم کاظمي را بررسي نمايد و دولت ايران را تحت فشار قرار دهند تا به طور شفاف و علني نتايج تحقيق و بررسي در مورد اين پرونده را اعلام کند. موريس کاپيتورن در مورد قتل خانم کاظمي و واکنش کانادا در اين زمينه گفت، من اهميتي نمي دهم که او خبرنگار بود يا نبود. شيوه اي که با وي برخورد شده، به طور آشکارا غيرقابل پذيرش است. دولت کانادا نگراني شديدي در مورد پرونده خانم کاظمي دارد. اگر دولت ايران در آينده نزديک تعهد نکند که با تحقيق کامل وعلني در اين مورد پاسخگو باشد، کانادا آماده است تا قدمها بيشتر و جدي تري بردارد. وي در مورد نگراني اتحاديه اروپا در اين زمينه گفت، ممکن است اتفاقات مشابهي براي اتباع دو مليتي اروپايي نيز رخ دهد. بنابراين اين پرونده جنبه جهاني خواهد داشت. آقاي کاپيتورن در مورد قطعنامه و شروط اتحاديه اروپا براي ايران گفت، اتحاديه اروپا دلسردي و نااميدي شديد خود را نسبت به وضعيت فعلي ايران و به طور خاص مرگ زهرا کاظمي ابراز کرده است و من تصور مي کنم که بسياري از کشورهاي دنيا در اين زمينه اتفاق نظر دارند. من فکر مي کنم که مرگ زهرا کاظمي واکنش شديدتري از برنامه هاي هسته اي ايران در جامعه جهاني در پي داشته است. موريس کاپيتورن در مورد سفرنماينده ويژه سازمان ملل براي بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران در آينده نزديک گفت، ايران مي تواند با امتناع از اعطاي رواديد به نماينده سازمان ملل اين رسيدگي را به تعويق بيندازد. در مراسمي که به مناسبت يادبود زهرا کاظمي در تورانتو برگزار شد، موريس کاپيتورن، گزارشگر ويژه سابق ايران در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، اظهار داشت که وضعيت حقوق بشر در ايران نسبت به 18 ماه پيش تغييري نکرده است. وي در مصاحبه با راديو فردا از واکنش کانادا نسبت به مرگ زهرا کاظمي در ايران ابراز رضايت کرد و گفت به دليل کوچکي کشور کانادا، تحريم عليه ايران کارساز نخواهد بود و راههاي مختلفي وجود دارد تا کانادا و جامعه بين المللي وضعيت حقوق بشر در ايران و به خصوص موضوع قتل خانم کاظمي را بررسي نمايد و دولت ايران را تحت فشار قرار دهند تا به طور شفاف و علني نتايج تحقيق و بررسي در مورد اين پرونده را اعلام کند.
XS
SM
MD
LG