لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۲۳

پيآمد هاي اقتصادي و سياسي راي مردم سوئد درمورد عدم پذيرش يورو


(rm) صدا |
در نظر خواهي سوئد که ديروز يکشنبه برگزار شد، اکثريت مردم اين کشور عليه «يورو» راي دادند. فريدون خاوند نگاهي دارد به پيآمد هاي اقتصادي و سياسي اين رويداد، به ويژه براي آينده اتحاديه پولي اروپا. فريدون خاوند(راديو فردا): حتي سرنوشت تراژيک آنا ليند، وزير امور خارجه سوئد و هوادار پر شور «يورو» نتوانست بر نظر خواهي روز يکشنبه مردم اين کشور در باره پيوستن يا نپيوستن به منطقه پولي اروپا تأثير بگذارد. بر پايه آخرين نتايج انتشار يافته در شامگاه يکشنبه، بيش از پنجاه و شش در صد راي دهندگان اين کشور ثروتمند اروپاي شمالي عليه «يورو» رأي دادند و بدين سان تصميم گرفتند کورون، پول ملي شان را، دستکم تا سال 2013، ده سال ديگر، زنده نگاه دارند. شمار زيادي از رهبران سياسي و نيز نمايندگان محافل اقتصادي به سود پيوستن به اتحاديه ي پولي اروپا فعاليت کردند و حتي خانم آنا ليند، وزير خارجه ي فقيد سوئد، که چند روز پيش از نظر خواهي به قتل رسيد، در مقاله مشترکي با رئيس گروه معروف مخابراتي سوئد، اريکسون، به هموطنانش هشدار داده بود که در صورت پيروزي هواداران «نه»، اين احتمال وجود دارد که واحد هاي صنعتي سوئد را ترک کنند. اين هشدار ها موثر نيفتادند دستکم به دو دليل : نخست آنکه در حال حاضر شرايط اقتصادي در منطقه ي يورو، به ويژه آلمان، چنگي به دل نميزند و اکثريت سوئدي ها، به رغم استدلال هاي دور نگرانه ي رهبرانشان، از آن بيم داشتند که يورو براي آنها رکود به ارمغان آورد. دليل دوم بي انضباطي فرانسه، آلمان و ايتاليا است که کسري بودجه آنها بيش از سطح مجاز در اتحاديه پولي اروپا است و همين وضعيت بر بخشي از افکار عمومي سوئد تأثيري منفي بر جاي گذاشت. از پانزده کشور عضو اتحاديه اروپا، سوئد و دانمارک و انگلستان «يورو» را نپذيرفته اند و رأي منفي روز يکشنبه سوئدي ها نه تنها بر ترديد دانمارکي ها و انگليسي ها در قبال پول واحد اروپا خواهد افزود، بلکه به احتمال فراوان بر گزينش هاي پولي ده کشور تازه، که سال آينده وارد اتحاديه اروپا خواهند شد، تأثير خواهد گذاشت. در نظر خواهي سوئد که ديروز يکشنبه برگزار شد، اکثريت مردم اين کشور عليه «يورو» راي دادند. حتي سرنوشت تراژيک آنا ليند، وزير امور خارجه سوئد و هوادار پر شور «يورو» نتوانست بر نظر خواهي روز يکشنبه مردم اين کشور در باره پيوستن يا نپيوستن به منطقه پولي اروپا تأثير بگذارد. بر پايه آخرين نتايج انتشار يافته در شامگاه يکشنبه، بيش از پنجاه و شش در صد راي دهندگان اين کشور ثروتمند اروپاي شمالي عليه «يورو» رأي دادند و بدين سان تصميم گرفتند کورون، پول ملي شان را، دستکم تا سال 2013، ده سال ديگر، زنده نگاه دارند.
XS
SM
MD
LG