لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۲۶

درخواست ترکيه از آلمان براي استرداد يک رهبر تندروي اسلامگرا و تضمين براي محاکمه منصفانه وي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): ترکيه روز سه شنبه به آلمان اطمينان داد درصورت تحويل يک ستيزه جوي اسلامگرا که خواستاراسترداد وي ازآلمان به اتهام خيانت شده است، ازمحاکمه منصفانه اي درترکيه برخوردارخواهد شد. عباس ملک زاده (راديوفردا): ترکيه خواستارمحاکمه متين کاپلان، رهبر يک گروه اسلامگرا به اتهام طرح توطئه سال 1998 براي کوبيدن يک هواپيماي مملو ازمواد منفجره به آرامگاه کمال آتا تورک، بنيانگذار ترکيه مدرن و نظام حکومتي غير مذهبي امروزي، است. اين گروه، شهرکلن درآلمان را مقرکارخود قرارداده است. يک دادگاه آلمان ماه گذشته تقاضاي ترکيه را درمورد استرداد کاپلان از بيم آن که ازمحاکمه منصفانه اي درترکيه برخوردار نشود، رد کرد. کاپلان رهبري گروه دولت خليفه را برعهده دارد که خواستاراستقرار کشوري اسلامگرا درترکيه است. عبد القادرآقسو وزيرکشور ترکيه درپي گفتگوهائي با اتو شيلي، همتاي آلماني خود، درآنکارا، دريک مصاحبه تلويزيوني اظهارداشت ما اجازه هيچ نوع بدرفتاري با کاپلان را نخواهيم داد. اتو شيلي گفت آلمان مي خواهد کاپلان را تحويل ترکيه دهد وبه همين جهت حکم دادگاه آلمان درباره عدم استرداد او را مورد پژوهش قرارداده است. وي افزود با اين حال پيش ازآن که کاپلان به ترکيه مسترد شود، آن کشوربايد تضمين هاي بيشتري درباره سرنوشت او بدهد. وزيرکشورآلمان، اقدام ترکيه را درمورد تصويب تعداد زيادي اصلاحات سياسي درسال هاي اخير درجهت بهبود پيشينه حقوق بشردراين کشور وتعيين موعدي براي آغازگفتگو با اتحاديه اروپا ستود. وزيرکشورآلمان گفت آقاي آقسو تصميم دولت ترکيه را درمورد پايان دادن قطعي به شکنجه دراين کشور، به ويژه درپاسگاه هاي پليس، اعلام کرده است واين موضوع کمال اهميت را براي ما دارد. کاپلان، که به خليفه کلن شهرت دارد، به خاطرآن که خواستارقتل يک رهبرمذهبي رقيب شده بود، چهارسال را دريک زندان آلمان به سربرد. او درماه مه گذشته از زندان آزاد شد، اما بايد مرتبا وضعيت خود را به پليس گزارش دهد. ترکيه خواستارمحاکمه متين کاپلان، رهبر يک گروه اسلامگرا به اتهام طرح توطئه سال 1998 براي کوبيدن يک هواپيماي مملو ازمواد منفجره به آرامگاه کمال آتا تورک، بنيانگذار ترکيه مدرن و نظام حکومتي غير مذهبي امروزي، است. يک دادگاه آلمان ماه گذشته تقاضاي ترکيه را درمورد استرداد کاپلان از بيم آن که ازمحاکمه منصفانه اي درترکيه برخوردار نشود، رد کرد. کاپلان رهبري گروه دولت خليفه را برعهده دارد که خواستاراستقرار کشوري اسلامگرا درترکيه است. کاپلان، که به خليفه کلن شهرت دارد، به خاطرآن که خواستارقتل يک رهبرمذهبي رقيب شده بود، چهارسال را دريک زندان آلمان به سربرد. او درماه مه گذشته از زندان آزاد شد، اما بايد مرتبا وضعيت خود را به پليس گزارش دهد.

انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG