لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۱:۰۳

طرح هاي نيمه تمام عمراني، بار سنگيني بر اقتصاد ايران


(rm) صدا |
دههاهزار طرح نيمه تمام عمراني، که شماري از آنها ميبايست حدود پانزده سال پيش به پايان ميرسيدند، بار سنگيني را بر اقتصاد ايران تحميل ميکنند. دکترفريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): طرح هاي نيمه تمام عمراني که شمار زيادي از آنها از دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بر جاي مانده اند، هزينه سنگيني را بر اقتصاد ايران تحميل کرده و ميکنند. بر پايه ارزيابي محمد ستاري فر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، هم اکنون در کشور 9080 طرح سراسري و چهل و سه هزار طرح استاني ناتمام وجود دارد، در مجموع پنجاه و دو هزار طرح ناتمام. بعضي از منابع کارشناسي جمهوري اسلامي از پنجاه و چهار هزار طرح نيمه تمام سخن ميگويند که البته شماري از آنها براي هميشه به اسکلت هاي بر جاي مانده از محاسبات نادرست بدل خواهند شد. شماري ديگر را مي توان به پايان رساند، ولي با صرف هزينه هايي بسيار سنگين که در توان مالي دولت نيست. طرح هاي ناتمامي هم هستند که بر سر به پايان رساندن يا رها کردن آنها اختلاف نظر شديد وجود دارد، به ويژه طرح توسعه نيشکر خوزستان که هدفهاي آن عبارت بودند از خود کفايي در توليد شکر، ايجاد اشتغال، توليد الکل و کاغذ و غيره. اين طرح نيز ناتمام مانده و تازه امروز شماري از مقام هاي محلي استان خوزستان به مخالفت جدي با آن بر خاسته و آنرا غير اقتصادي و مغاير با ملاحظات زيستمحيطي ميدانند. عبدالله کعبي نماينده خوزستان ميگويد قرار بود طرح دو سال پيش به پايان ميرسيد، ولي تاکنون هزينه آن از لحاظ منابع ارزي و ريالي به دو برابر آنچه پيش بيني شده بود رسيده و هنوز هم زمان پايان يافتنش معلوم نيست. کعبي ادعا ميکند که پساب هاي مسموم طرح توسعه نيشکر رودخانه کارون را الوده ميکند و مي افزايد که اجراي اين طرح از اول هم اشتباه بود. دههاهزار طرح نيمه تمام عمراني، که شماري از آنها ميبايست حدود پانزده سال پيش به پايان ميرسيدند، بار سنگيني را بر اقتصاد ايران تحميل ميکنند. اين طرح ها که شمار زيادي از آنها از دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بر جاي مانده اند، هزينه سنگيني را بر اقتصاد ايران تحميل کرده و ميکنند. بعضي از منابع کارشناسي جمهوري اسلامي از پنجاه و چهار هزار طرح نيمه تمام سخن ميگويند که البته شماري از آنها براي هميشه به اسکلت هاي بر جاي مانده از محاسبات نادرست بدل خواهند شد. شماري ديگر را مي توان به پايان رساند، ولي با صرف هزينه هايي بسيار سنگين که در توان مالي دولت نيست. طرح هاي ناتمامي هم هستند که بر سر به پايان رساندن يا رها کردن آنها اختلاف نظر شديد وجود دارد.
XS
SM
MD
LG