لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۰۹

در دو حمله به نيروهاي امريكايي در عراق هشت سرباز امريكايي كشته شدند


(rm) صدا |
نيروهاي آمريکا روز پنجشنبه درشهر خالديه واقع در مرکز عراق با مواد منفجره اي که از راه دور کنترل مي شد، مورد حمله قرار گرفتند وسپس زير آتش سنگيني واقع شدند. دست کم دوکاميون ارتشي دراين حادثه نابود شد. به گفته يک شاهد عيني، نيروهاي آمريکا درآغازحمله، از مواضع نامعلومي زيرآتش قرارگرفتند وبراي حمايت ازجان خود وتا رسيدن نيروهاي کمکي، هدف هاي نامشخصي را زيرآتش گرفتند. اندکي پس ازحمله درشهرخالديه، حمله ديگري در پانزده کيلومتري غرب منطقه به يک ستون نظامي مرکب ازسه خودرو ويک کاميون صورت گرفت. يکي ازخود روها که به عنوان نفربر مورد استفاده قرارگرفت درشعله هاي آتش فرورفت. نيروهاي آمريکا هم اينک درجنگي که به گونه فزاينده اي تبديل به يک جنگ سنتي چريکي مي شود، از روي کمال احتياط رفتارمي کنند. حمله کنندگان وافراد غيرنظامي نيز همين حالت را دارند.هنگامي که هوا روبه تاريکي گذاشت، نيروهاي آمريکا صحنه حادثه را ترک گفتند و کاميون سوخته ويک جرثقيل را رها کردند. درهمين حال حدود 100 عراقي درحالي که پوستر بزرگي ازصدام حسين را درلباس خدمت دردست داشتند، به رقص وپايکوبي درخيابان ها پرداختند.

XS
SM
MD
LG