لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۳۶

آغاز موج تازه برخورد كميته هاي انضباطي با دانشجويان، در آستانه سال تحصيلي جديد


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): موج جديدي از برخورد كميته هاي انظباطي دانشگاه ها با دانشجويان آغاز شده است. پرونده هاي بسياري عليه فعالان دانشجوئي به دليل اعتراض هاي خردادماه گذشته وجود دارد كه كميته هاي انظباطي سعي مي كنند با صدور حكم براي اين دانشجويان، از فعاليت سياسي آنها در سال جديد جلوگيري كنند. كيوان حسيني (راديوفردا): سال تحصيلي جديد دو روز ديگر آغاز خواهد شد. موضوعي كه موجب شده تا در يك هفته اخير كميته هاي انضباطي دانشگاه ها در سراسر ايران با سرعت پرونده هاي دانشجويان معترض حوادث تيرماه را بررسي واحكام اين دانشجويان را صادر كنند. به گفته صاحبنظران، موج برخورد انظباطي با دانشجويان، كه معمولا با تبعيد آنان يا محروم ساختن آنها از تحصيل انجام مي شود، در پي پيش بيني هاي اخير مبني بر احتمال بروز تشنج در سال تحصيلي جديد در دانشگاه ها ايجاد شده است. خليل اردكاني عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، پيش بيني كرد كه با توجه به برخوردها با دانشجويان، جنبش دانشجوئي بعد از سالها، فعاليت زيرزميني خود را از سر بگيرد. بعضي از فعالان سياسي پيش بيني كردند مصاحبه اخير وكيل هاشم آغاجري در باره باقيماندن نظر قاضي همدان بر حكم اعدام اين استاد دانشگاه، احتمال بروز تنش ديگري را در سال تحصيلي جديد قوت مي بخشد. آخرين خبرها از وضعيت برخورد با دانشجويان در دانشگاه ها حاكي است كه احكام انظباطي چند تن از دانشجويان دانشگاه سمنان تائيد شده و احكام بعضي از دانشجويان نيز به طور مشروط لغو شده است. موضوعي كه به گفته دانشجويان، اقدامي براي جلوگيري از فعاليت سياسي آنان در سال تحصيلي جديد است. در آستانه سال تحصيلي جديد، كميته انضباطي دانشگاه سمنان، تمام دانشجويان احضار شده به خاطر اعتراض هاي تيرماه را مجرم شناخت اما حكم محروميت از تحصيل هشت تن از آنان را مشروط به عدم فعاليت سياسي آنان تا پايان تحصيلات لغو كرد و حكم دوتن از آنان مبني بر دوترم محروميت از تحصيل تائيد شد. همچنين حكم محروميت از تحصيل مديرمسئول نشريه دانشجوئي وطن در اين دانشگاه تائيد شد. اقدامات اخير كميته هاي انضباطي دانشجويان در كرمان به تبعيد و محروميت از تحصيل سه دانشجوانجاميد. اين سه در جريان اعتراضات اخير مدتي را در بازداشت به سر برده بودند و دو تن از آنان به تبعيد از محل تحصيل ويكي از آنان به دو ترم محروميت از تحصيل محكوم شدند. هرچند كه روز گذشته غلامرضا ظريفيان معاون دانشجوئي وزارت علوم اعلام كرد كميته هاي انظباطي دانشگاه ها حق ندارند با صدور حكم انتقال براي دانشجويان آنان را تبعيد كنند. وي همچنين تنها راه تبعيد دانشجويان را بررسي موضوع در كميته انضباطي مركز دانست و مدعي شد كه تاكنون هيچ پرونده اي در اين باره در كميته انضباطي مركز بررسي نشده است. در آستانه سال تحصيلي جديد، كميته انضباطي دانشگاه سمنان، تمام دانشجويان احضار شده به خاطر اعتراض هاي تيرماه را مجرم شناخت اما حكم محروميت از تحصيل هشت تن از آنان را مشروط به عدم فعاليت سياسي آنان تا پايان تحصيلات لغو كرد و حكم دوتن از آنان مبني بر دوترم محروميت از تحصيل تائيد شد. همچنين حكم محروميت از تحصيل مديرمسئول نشريه دانشجوئي وطن در اين دانشگاه تائيد شد. كميته هاي انضباطي دانشجويان در كرمان سه دانشجو را به تبعيد و محروميت از تحصيل محكوم كردند. به گفته صاحبنظران، موج برخورد انظباطي با دانشجويان، كه معمولا با تبعيد آنان يا محروم ساختن آنها از تحصيل انجام مي شود، براي جلوگيري از بروز تشنج در سال تحصيلي جديد در دانشگاه ها به راه افتاده است.

انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG