لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۳

اعتراض به تحريف خبرهاي مربوط به رئيس جمهوري اسلامي و رئيس مجلس شوراي اسلامي در راديوتلويزيون جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): نماينده رئيس جمهوري اسلامي، در شوراي نظارات بر سازمان راديوتلويزيون جمهوري اسلامي گفت: در چند ماه اخير صدا و سيما به طرز تکان دهنده اي اخبار مربوط به رئيس جمهوري را سانسور و حتي به شکلي تحريف کرده است. مينا بهارمست (راديو فردا): نماينده محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، در شوراي نظارت بر سازمان صدا وسيما، آقاي امين زاده به خبرگزاري IRNA گفت: تقريبا همه مباحث حساس مربوط به رئيس جمهوري بر اساس سليقه سياسي مديريت صدا و سيما جرح و تعديل شده است و در مواردي با حذف بخشي از خبر، عملا منظور رئيس جمهوري مخدوش و محتواي خبر قلب شده است. آقاي امين زاده اضافه کرد: تا پيش از رياست جمهوري آقاي خاتمي، صدا و سيما به هيچ وجه مجاز به دست بردن در خبر مربوط به رئيس جمهوري نبود و خبر را عينا نقل مي کرد. پس از انتخاب آقاي خاتمي، او در پاسخ به سئوال صدا و سيما، به اين سازمان اجازه داد بر اساس مقتضيات رسانه اي خبر را کوتاه کندو اولويت آن را تشخيص دهد. اما مسلما اجازه تحريف سخنان رئيس جمهوري داده نشده است. آقاي امين زاده گفت: موضوع تحريف خبرهاي مربوط به رئيس جمهوري و سخنان او، چند هفته پيش در شوراي نظارت مطرح شد و در آن جلسه مشخص شد که خبرهاي مربوط به رئيس مجلس شوراي اسلامي هم سانسور سياسي مي شود. به همين دليل شورا تصويب کرد در صورت ضرورت به تغيير خبرهاي سران قوا، هر تغيير در اين گونه خبرها را با دفاتر رياست جمهوري و روساي قواي مقننه و قضائيه هماهنگ کند. اما صدا و سيما به اين مصوبه ترتيب اثر نداد. نماينده رئيس جمهوري اسلامي در شوراي نظارت بر صدا و سيما، ادامه داد: نقش مستقيم و غير مستقم صدا و سيما در برخي بحران هاي شش سال گذشته، چيز پوشيده اي نيست. آقاي امين زاده در پاسخ به اين سئوال که شوراي نظارت بر صدا و سيما چه اقداماتي براي اصلاح وضع موجود انجام داده گفت: متاسفانه اختيارات شوراي نظارت براي جلوگيري از تخلفات، بسيار محدود است و ما فکر مي کنيم يکي از راه هاي جلوگيري از تخلفات مطلع کردن افکار عمومي است تا شايد باعث توقف برخي تخلفات شود. نماينده رئيس جمهوري اسلامي، در شوراي نظارات بر سازمان راديوتلويزيون جمهوري اسلامي گفت: در چند ماه اخير صدا و سيما به طرز تکان دهنده اي اخبار مربوط به رئيس جمهوري را سانسور و حتي به شکلي تحريف کرده است. امين زاده گفت تا پيش از رياست جمهوري آقاي خاتمي، صدا و سيما به هيچ وجه مجاز به دست بردن در خبر مربوط به رئيس جمهوري نبود و خبر را عينا نقل مي کرد. پس از انتخاب آقاي خاتمي، او در پاسخ به سئوال صدا و سيما، به اين سازمان اجازه داد بر اساس مقتضيات رسانه اي خبر را کوتاه کند و اولويت آن را تشخيص دهد. اما مسلما اجازه تحريف سخنان رئيس جمهوري داده نشده است. وي افزود: خبرهاي مربوط به رئيس مجلس شوراي اسلامي هم سانسور سياسي مي شود.
XS
SM
MD
LG