لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۳۱

موج جديد برخورد کميته‌هاي انضباطي با دانشجويان در پي احتمال بروز تنش در سال تحصيلي جديد


(rm) صدا |
عليرغم واکنش بعضي از مقامات وزارت علوم به تحت فشار گذاشتن دانشجويان در آستانه سال تحصيلي جديد، محافل دانشجويي در ايران از ادامه يافتن موج برخورد کميته هاي انضباطي با دانشجويان خبر مي دهند. اين موج که به گفته صاحبنظران در اقدامي هماهنگ از سوي کميته اي انضباطي دانشگاه هاي سراسر ايران صورت مي گيرد، از دانشگاه هاي پايتخت آغاز شد و بعد از صدور احکام مختلف براي دانشجويان دانشگاه هاي سمنان و کرمان، هم اکنون به مازندران و آذربايجان شرقي رسيده است. کميته هاي انضباطي هم اکنون در حال بررسي پرونده دانشجوياني هستند که در جريان اعتراض هاي خرداد ماه و تيرماه، به اشکال مختلف در تظاهرات شرکت داشته اند. در ميان دانشجويان نام کساني که با انتشار نشريات دانشجويي، فعاليت خبررساني انجام مي داده اند نيز ديده مي شود. بعد از صدور حکم محروميت از تحصيل براي مدير مسئول نشريه وطن در دانشگاه سمنان که دو روز پيش صادر شد، تعدادي از دانشجويان دانشگاه سهند تبريز نيز با اتهام انتشار بيانيه در نشريات دانشجويي، همزمان با وقايع تيرماه، از اين دانشگاه اخراج شدند. فشار کميته انضباطي اين دانشگاه بر دانشجويان موجب شد تا ساعاتي پيش، مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سهند تبريز، با صدور بيانيه اي، روساي دانشگاه را تهديد کند تا در صورت ادامه يافتن روند برخورد با دانشجويان، آنها به راهکارهايي چون تحصن و اعتصاب غذا روي بياورند. در اين بيانيه آمده است: يک بار ديگر شبح قرون وسطايي بر جامعه دانشگاهي ما سايه افکند و اين بار آتش کينه و انتقام، در پاسخ به اتحاد، يکپارچگي و همدلي دانشجويان در دانشگاه صنعتي سهند شعله ور شد. امروز در حالي صداي تظلم خواهي مان را بر آورده ايم که دوستان دانشجويمان توسط کميته انضباطي دانشگاه، با احکام طويل المدت از تحصيل محروم شده اند. چه ساده لوحانه انديشيده اند که مي توانند دانشجو را از خانه اش بيرون کنند. همچنين اخبار رسيده از دانشگاه مازندران حاکي است که در اين دانشگاه، دو دانشجو به دليل پرونده هاي اعتراض هاي خرداد ماه، با محروميت از تحصيل مواجه شده اند. ايمان احساني و سيد مهران قيمي، نخستين کساني هستند که در اين دانشگاه با محروميت از تحصيل در آستانه سال تحصيلي جديد روبرو مي شوند و همچنان، برخي از دانشجويان از تهديدهاي کميته انضباطي مبني بر مفتوح بودن پرونده هايشان خبر داده اند. در بابل نيز کميته انضباطي دانشگاه اين شهر، از دانشجوياني که در جريان اعتراض ها بازداشت شده بودند، خواسته است تا پيش از بازجويي در دادگاه انقلاب، به کميته انضباطي مراجعه کنند. گفته مي شود که موج جديد برخورد با دانشجويان توسط کميته هاي انضباطي، به دنبال پيش بيني ها مبني بر احتمال بروز تنش در سال تحصيلي جديد در دانشگاه ها صورت مي گيرد. عليرغم واکنش بعضي از مقامات وزارت علوم به تحت فشار گذاشتن دانشجويان در آستانه سال تحصيلي جديد، محافل دانشجويي در ايران از ادامه يافتن موج برخورد کميته هاي انضباطي با دانشجويان خبر مي دهند. اين موج که در اقدامي هماهنگ از سوي کميته اي انضباطي دانشگاه هاي سراسر ايران صورت مي گيرد، از دانشگاه هاي پايتخت آغاز شد و بعد از صدور احکم مختلف براي دانشجويان دانشگاه هاي سمنان و کرمان، هم اکنون به مازندران و آذربايجان شرقي رسيده است. کميته هاي انضباطي هم اکنون در حال بررسي پرونده دانشجوياني هستند که در جريان اعتراض هاي خرداد ماه و تيرماه، به اشکال مختلف در تظاهرات شرکت داشتند. موج جديد برخورد با دانشجويان توسط کميته هاي انضباطي، به دنبال پيش بيني ها مبني بر احتمال بروز تنش در سال تحصيلي جديد در دانشگاه ها صورت مي گيرد.
XS
SM
MD
LG