لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۵۴

برگزاري کنفرانس يک روزه تروريسم با حضور رهبران 20 کشور جهان در نيويورک


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): نخست وزير نروژ درآستانه برگزاري کنفرانس مبارزه با تروريسم درنيويورک گفت: رهبران جهان اگر مي خواهند مبارزه آن ها عليه تروريسم موثرترباشد، بايد ريشه هاي اين پديده را مورد بررسي قراردهند. عباس ملکزاده (راديوفردا): درکنفرانس يک روزه تروريسم درنيويورک، رهبران حدود 20 کشورجهان، کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد، کارشناسان ضد تروريسم و گروهي از قربانيان تروريسم شرکت دارند و ريشه هاي اين پديده وعواملي را که منجربه تروريسم مي شود، مورد بررسي قرارخواهند داد. ساعاتي پيش ازگشايش کنفرانس، اتومبيلي که درآن بمب جاسازي شده بود دربرابر مقر سازمان ملل متحد دربغداد منفجرشد و يک مامور پليس و بمب گذار را کشت و19 نفرازجمله دوتن ازکارکنان عراقي سازمان ملل متحد را مجروح کرد. اين حمله هنگامي صورت مي گيرد که سازمان ملل متحد ايفاي نقش گسترده تري را درعراق مورد بررسي قرارداده است. کنفرانس مبارزه با تروريسم که محصول فکري کل مگنه بوندويک نخست وزير نروژ و الي ويسل برنده جايزه صلح وبازمانده کشتاريهوديان درجنگ دوم جهاني است، زيرعنوان مبارزه با تروريسم در راه بشريت برگزارشده است. اين کنفرانس که درهتلي درنزديکي مقرسازمان ملل متحد درنيويورک درجريان است، همزمان با کنفرانس اين سازمان درباره ايدز ويک روزپيش ازگشايش کنفرانس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد تشکيل شده است. نخست وزير نروژکه رياست کنفرانس را برعهده دارد، درمصاحبه اي باخبرگزاري آسوسيتد پرس گفت براي مبارزه موثرتر با تروريسم، ما بايد با ريشه ها وتعصب وافراط گرائي که درپشت سر تروريسم وجود دارد، برخورد کنيم. وي افزود مبارزه با تروريسم، بايد فراتر ازبه کار بردن نيروهاي نظامي و مسدود کردن سرمايه ها باشد. رهبران فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، نروژ، کانادا، پاکستان، افغانستان، پرتغال، برزيل، اندونزي وعده اي ديگرازجمله کساني هستند که درکنفرانس مبارزه با تروريسم وهمچنين کنفرانس ايدزشرکت کرده اند. اسرائيل وفلسطينيان وزيران امورخارجه خود را اعزام داشته اند. از پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا نيز براي شرکت دراين کنفرانس دعوت به عمل آمد، اما سناتور ريچارد لوگار، سناتور جمهوري خواه ايالت اينديانا به جاي آقاي بوش درکنفرانس شرکت کرده است. درهمان حال کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا درکنفرانس ايدز حضور دارد. به گزارش آسوسيتد پرس، هرچند نخست وزير نروژ ازشرکت سناتور لوگار درکنفرانس ابرازقدرداني کرد، اما مشارکت آمريکا درکنفرانس مبارزه با تروريسم درسطحي پائين، موجبات سرخوردگي سازمان دهندگان اين کنفرانس را فراهم آورد. کنفرانس روز دوشنبه، دنباله بررسي يافته هاي کارشناسان دريک اجلاس ژوئن گذشته دراسلو است که طي آن ريشه هاي تروريسم، ازجمله فقدان دمکراسي، ضعف کشورها، مدرن سازي سريع، ايدئولوژي هاي افراطي، خشونت سياسي، بي عدالتي، فساد دولت ها، سرکوبي وتبعيض، مورد بررسي قرارگرفت. امروز درکنفرانس يک روزه تروريسم درنيويورک، رهبران حدود 20 کشورجهان، کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد، کارشناسان ضد تروريسم و گروهي از قربانيان تروريسم شرکت دارند و ريشه هاي اين پديده وعواملي را که منجربه تروريسم مي شود، مورد بررسي قرارخواهند داد. کنفرانس مبارزه با تروريسم که محصول فکري کل مگنه بوندويک نخست وزير نروژ و الي ويسل برنده جايزه صلح وبازمانده کشتاريهوديان درجنگ دوم جهاني است، زيرعنوان مبارزه با تروريسم در راه بشريت برگزارشد. اين کنفرانس يک روزپيش ازگشايش کنفرانس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد تشکيل شده است. نخست وزير نروژکه رياست کنفرانس را برعهده دارد، گفت که براي مبارزه موثرتر با تروريسم، ما بايد با ريشه ها وتعصب وافراط گرائي که درپشت سر تروريسم وجود دارد، برخورد کنيم. وي افزود مبارزه با تروريسم، بايد فراتر ازبه کار بردن نيروهاي نظامي و مسدود کردن سرمايه ها باشد.
XS
SM
MD
LG