لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۴۸

ايران و سخنراني رئيس جمهوري آمريكا در باره تروريسم و سلاح هاي كشتار انبوه و دولت هاي ياغي، از ديد يك كارشناس روابط ايران و آمريكا


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا صبح امروز به وقت نيويورک در سخنراني براي اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل، از کشورهاي جهان خواست براي بازسازي عراق با مردم عراق همکاري کنند و تاکيد کرد که آمريکا مبارزه با تروريسم و مبارزه با گسترش سلاحهاي کشتارجمعي در کشورهائي که وي آنها را ياغي خواند را به هم مربوط ميسازد. در گزارشي در باره اين سخنراني، همکار ما بهنام ناطقي در سازمان ملل، مصاحبه اي دارد با آقاي دکتر هوشنگ اميراحمدي، استاد دانشگاه راتگرز Rutgers نيوجرسي و کارشناس روابط ايران و آمريکا، که از برده نشدن اسم ايران در اين سخنراني ابراز خوشحالي مي کند. بهنام ناطقي (راديوفردا): سخنراني امروز رئيس جمهوري آمريکا در سازمان ملل از جهتي رو به گذشته و حال داشت و از جهتي روبه آينده و در در هردو بخش، بدون اينکه از کشوري نام برده شود، مواضعي که رئيس جمهوري آمريکا ابراز کرد اغلب به ايران و همسابگان ايران، افغانستان و عراق مربوط مي شد و همينطور خاورميانه. آقاي دکتر هوشنگ امير احمدي، استاد دانشگاه راتگرز نيوجرسي، و صاحبنظر در روابط ايران و آمريکا، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد خوب بود رئيس جمهوري آمريکا در سخنراني خود در سازمان ملل اسمي از ايران نياورد. هوشنگ اميراحمدي (پرينستون، نيوجرسي): ايران هم يکي از کشورهائي است که اين جريان ها به آن مربوط مي شود ولي خبر خوش اين است که آقاي بوش ايران را single out نکرده، يعني جدا از بقيه در باره اش صحبت نکرد و مثل بقيه، اسمي از آن نبرد. ب.ن.: تاکيد رئيس جمهوري آمريکا بر مبارزه با سلاح هاي کشتار جمعي و کشورهائي که او آن را ياغي خواند که در صدد دسترسي به سلاح اتمي هستند، نشان دهنده جهت سياست تازه آمريکا بود که بر جلوگيري از گسترش سلاح هاي اتمي متمرکز است. رئيس جمهوري آمريکا گفت آمريکا در مورد عراق به کشوري حمله کرد که سلاح‌هاي کشتار جمعي انبار مي‌کرد و آنها را به کار برد. وي گفت جلوگيري از دسترسي کشورها به اين سلاح ها مي تواند از حمله هاي مشابهي در آينده جلوگيري کند. The deadly combination of outlaw regimes and terror networks and weapons of mass murder is a peril that cannot be ignored or wished away. رئيس جمهوري آمريکا گفت ترکيب کشنده رژيم هاي ياغي و شبکه هاي تروريستي و سلاح هاي کشتار جمعي، خطري که قابل اغماض نيست. و مردم جهان بايد اراده ودرايت آن را داشته باشند که تهديدهاي عظيم را پيش از آنکه از راه برسند، متوقف سازند. وي بر لزوم مراقبت از دستمايه‌هاي ساختن سلاح‌ها در کشورهاي منبع و لزوم جلوگيري از حمل ونقل آنها در درياها تاکيد کرد و گفت براي اينکه گسترش دهندگان اين سلاح ها از هر امکاني که دراختيارشان باشد مي توانند استفاده کنند، ما بايد گسترده ترين همکاري ممکن را براي جلوگيري از آنها سازمان دهيم. آقاي دکتر هوشنگ امير احمدي، ارتباط ترويسم و سلاح هاي کشتار جمعي را استراتژي جديد آمريکا مي داند. هوشنگ امير احمدي: همانطور که مي دانيد در استراتژي جديد آمريکا بحث تروريسم و سلاح هاي کشتار جمعي، در واقع دو روي يک سکه شده واين دو تا را نه وزارت خارجه و نه وزارت دفاع جدا از هم نمي بينند يعني يک تغيير استراتژيک در تفکر دفاعي آمريکا سر اين قضيه پيش آمده که بايد به آن توجه داشت. ب.ن.: از جمله اقدامات پيشنهادي رئيس جمهوري آمريکا تصويب قطعنامه‌اي است در شوراي امنيت سازمان ملل که از تمام دولت هاي عضو سازمان ملل خواهد خواست گسترش سلاح هاي کشتار جمعي را غيرقانوني سازند و با اجراي کنترل هاي صادراتي از خروج آنها از مرزهاي خود جلوگيري کنند. This resolution should call on all nations to criminalize the proliferation of weapons, weapons of mass destruction. ب.ن.: آقاي دکتر هوشنگ امير احمدي مي گويد معلوم نيست قطعنامه جديدي که آمريکا قصد دارد در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب برساند، کشورهائي است که هم اکنون داراي سلاح اتمي هستند يا آنها که در آينده قصد دارند به سلاح اتمي مجهز شوند. هوشنگ امير احمدي: ايده بدي نيست اگر بتواند عملي شود، براي اينکه هم اکنون، آژانس بين المللي که جزئي از سازمان ملل است، تقريبا همچه جرياني را دارد و کسي که اين را امضا کرده باشد، موظف به يک سري همکاري هاي دقيق و مشخص با آژانس است و متاسفانه کشورهائي که اين را امضا نکرده اند به سادگي از زيرش در مي روند و من فکر ميکنم که اين خبر که چه امضا کرده باشي و چه نکرده باشي، از زير بار اين مسئوليت نمي تواني در بري، خبر خوبي است اما نکته اي که من نفهميدم اين است که ايشان از گسترش چه منظوري دارد. گسترش اين است که کساني که تا الان ندارند نمي توانند داشته باشند، يا آ نهائي که دارند نمي توانند بيشتر از اين گسترش بدهند؟ چون اين دو تا جنبه دارد. فرض کنيم پاکستان يا اسرائيل الان 50 تا بمب دارد. آيا عدم گسترش اين است که نمي توانند شصت تا ديگر هم داشته باشند؟ يا اينکه آنها مي توانند به طور نامحدود اين سلاح هاي هسته اي را همينطور بسازند و ادامه دهند ولي آن کشورهائي که اصلا ندارند، کاري نمي کنند بتوانند. من فکر مي کنم اگر اين محدوديت براي حتي کساني که بمب دارند ولي تعدادشان محدود است و آن را محدود نگه دارد، بسيار حرف قشنگي است زيرا در يک تحليل نهائي، در دراز مدت تمام اين سلاح ها ممکن است از نظر تکنولوژي دمده شود و از بين برود. ب.ن.: صداي آقاي دکتر هوشنگ امير احمدي را مي شنيديم، استاد دانشگاه راتگرز در نيوجرسي و يک کارشناس روابط ايران و آمريکا در باره خاورميانه، رئيس جمهوري آمريکا گفت مردم فلسطيني لياقت دارند کشوري از آن خود داشته باشند، و آن را از طريق حمايت از رهبران جديدي به دست مي‌آورند که نسبت به اصلاحات متعهد باشند و با تروريسم مبارزه کنند و صلح برقرار سازند. The Palestinian people deserve their own state, and they will gain that state by embracing new leaders committed to reform and to fighting terror and to building peace. رئيس جمهوري آمريکا گفت اسرائيل بايد همانطور که در کنفرانس عقبه متعهد شده است، شرايط به وجود بياورد که يک کشور صلحجوي فلسطيني بتواند رشد کند و کشورهاي عرب بايد حمايت مالي و حمايت ديگر خود را نسبت به سازمان هاي تروريستي متوقف سازند. America will work with every nation in the region that acts boldly for the sake of peace. رئيس جمهوري آمريکا گفت آمريکا با هر کشوري که شجاعانه در راه صلح اقدام کند، همکاري خواهد کرد. ب.ن.: آقاي هوشنگ اميراحمدي گفت ايران ميتواند از اين فرصت براي همکاري در هر سه زمينه مورد نظر رئيس جمهوري آمريکا استفاده کند. هوشنگ امير احمدي: من فکر مي کنم ايران نيابد چيز بدي براي خودش در اين سخنراني بخواند. بايد با ديد مثبت به آن نگاه کند و بايد اعلام آمادگي کند که براي حل سه مشکل با دنيا همکاري خواهد کرد: هم در مشکل صلح اسرائيل و فلسطيني‌ها، هم در مورد مشکل مبارزه با تروريسم و هم با مشکل گسترش سلاح هاي کشتار جمعي. جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا بامداد روز سه شنبه به وقت نيويورک در سخنراني براي اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل، از کشورهاي جهان خواست براي بازسازي عراق با مردم عراق همکاري کنند و تاکيد کرد که آمريکا مبارزه با تروريسم و مبارزه با گسترش سلاحهاي کشتارجمعي در کشورهائي که وي آنها را ياغي خواند را به هم مربوط مي سازد. دکتر هوشنگ اميراحمدي، استاد دانشگاه راتگرز Rutgers نيوجرسي و کارشناس روابط ايران و آمريکا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد از برده نشدن اسم ايران در اين سخنراني جاي خوشوقتي است. وي مي گويد در استراتژي جديد آمريکا بحث تروريسم و سلاح هاي کشتار جمعي، در واقع دو روي يک سکه شده است و اين تغييري است استراتژيك. وي مي افزايد ايران بايد با ديد مثبت به سخنراني جرج بوش نگاه کند و اعلام آمادگي کند که براي حل سه مشکل با دنيا همکاري خواهد کرد: هم در مشکل صلح اسرائيل و فلسطيني‌ها، هم در مورد مشکل مبارزه با تروريسم و هم با مشکل گسترش سلاح هاي کشتار جمعي.
XS
SM
MD
LG