لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۴:۴۵

آزادي سعيد رضوي فقيه عضو شوراي مرکزي طيف علامه دفتر تحکيم وحدت


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): سعيد رضوي فقيه عضو شوراي مرکزي طيف علامه دفتر تحکيم وحدت بزرگترين تشکل رسمي دانشجويي ايران که در پي اعتراض هاي دانشجويي خردادماه بازداشت شده بود سرانجام با قرار کفالت تا زمان محاکمه از زندان آزاد شد. آقاي رضوي فقيه آخرين عضو شوراي 7 نفره مرکزي تشکل ياد شده بود که هنوز زنداني بود وکيل او در گفتگو با راديو فردا از شرايط آزادي او مي گويد. دکتر نعمت احمدي در تهران: آقاي سعيد رضوي فقيه امروز با قرار کفالتي که دادستان تهران بيشترين همراهي را داشتند آزاد شد همسرشان کفالتشان رو برعهده گرفت قبلا قرار ايشان بازداشت موقت بود بازداشت موقت تبديل به قرار وثيقه شد ولي اين قرار وثيقه هم تبديل شد به قرار کفالت و الان آزاد شدند. ل.ص: پس الان وضعيت حقوقي پروندشان چگونه است؟ نعمت احمدي: در واقع آقاي سعيد رضوي فقيه اين دومين پرونده اي است که برايشان تشکيل شده يک پرونده در گذشته برايشان صادر شد پس از حکم اعدام آقاي دکتر هاشم آغاجري و ايشان نزديک به 48 بازداشت بودند که آزاد شدند و اين پرونده دومي که دارند بعد از وقايع خرداد ماه امسال بود پرونده وقتي که قرار کفالت صادر شده دادسرا تحقيقات خودش رو تمام کرده اما هنوز قرار مجرميت صادر نکرده احتمال اينکه در دادسرا به اين نتيجه برسند که آقاي دکتر سعيد رضوي فقيه فاقد اعمالش عناوين مجرمانه است و نيازي به دادگاه ندارد زياداست. اگر هم که دادسرا تشخيص بدهد مواردي را دارد ايشان که متهم بکنند چون به صحبت ها سخنراني ها نوشته هاي ايشان برميگردد قطعا ما جوابي را در دادگاه خواهيم داشت خود ايشان از معتدل ترين عناصر جنبش دانشجويي است و نبودش حالا درست تابستان دانشگاه ها تعطيل بود از اول مهر ماه يک ضايعه بزرگي براي جنبش دانشجويي بود و من خوف اين رو داشتم که جنبش دانشجويي به يک خشونتي بره با نبودن آقاي رضوي فقيه و خوشبختانه در آغاز سال تحصيلي ايشان آزاد شدند. ل.ص: آيا پيش از آزادي بنا بوده که اظهاراتي را حالا چه به صورت گفته يا نوشته ابراز کنند که ممکن است بازتاب پيدا کند در رسانه ها ؟ نعمت احمدي: نه ايشان مصاحبه اي نداشتند ما خواستيم که کارهاي آقاي رضوي فقيه کاملا شفاف تمام انديشه ايده و تفکر آقاي رضوي فقيه در نوشته هاي ايشان هويداست. قطعا مطلبي خارج از اين موضوعات ندارند با اطمينان عرض مي کنم. سعيد رضوي فقيه عضو شوراي مرکزي طيف علامه دفتر تحکيم وحدت بزرگترين تشکل رسمي دانشجويي ايران که در پي اعتراض هاي دانشجويي خردادماه بازداشت شده بود سرانجام با قرار کفالت تا زمان محاکمه از زندان آزاد شد. دکتر نعمت احمدي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: آقاي سعيد رضوي فقيه امروز با قرار کفالتي که دادستان تهران بيشترين همراهي را داشتند آزاد شد همسرشان کفالتشان رو برعهده گرفت قبلا قرار ايشان بازداشت موقت بود بازداشت موقت تبديل به قرار وثيقه شد ولي اين قرار وثيقه هم تبديل شد به قرار کفالت و الان آزاد شدند. آقاي سعيد رضوي فقيه اين دومين پرونده اي است که برايشان تشکيل شده يک پرونده در گذشته برايشان تشكيل شد پس از حکم اعدام آقاي دکتر هاشم آغاجري و ايشان نزديک به 48 ساعت بازداشت بودند که آزاد شدند و اين پرونده دومي که دارند.
XS
SM
MD
LG