لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۳۱

چشم انداز اعزام نيرو براي تقويت نيروهاي آمريكائي در عراق


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): وزارت دفاع آمريکا درمورد اعزام نيروهاي اضافي به عراق به قدري زيرفشارقرارگرفته است که ممکن است ظرف چند هفته آينده موجبات احضار هزاران تن ازافراد گارد ملي ونيروهاي ذخيره آمريکا را فراهم آورد. ليلي صدر (راديوفردا): اقدام وزارت دفاع آمريکا دراعزام نيروهاي جديدي به عراق عمدتا بستگي به آن دارد که آيا پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا ظرف چند هفته آينده موفق به ترغيب ترکيه، هند، پاکستان ويا کره جنوبي به تشکيل لشکرديگري ازيک نيروي چند مليتي براي اعزام به عراق خواهد شد يا نه. اگرامکان تشکيل چنين لشکري فراهم نيايد، ممکن است به اعزام نيروهائي اضافي ازآمريکا نيازباشد. ژنرال جان ابي زيد افسرآمريکائي وفرمانده کليه نيروهاي خارجي مستقردرعراق روزپنجشنبه درکميته نيروهاي مسلح مجلس سناي آمريکا اظهارداشت ما اميدواريم لشکري تحت رهبري مسلمانان به نيروهاي موجود اضافه شود. وي افزود با اين حال ازآن جا که هنوزنسبت به تشکيل چنين لشکري اطمينان حاصل نشده است، وي به ستاد مشترک ارتش آمريکا اعلام کرده است مي خواهد ميزان نيروهاي آمريکا درعراق که اکنون به حدود 130 هزارسربازبالغ مي شود، درسطح مطلوبي نگاه داشته شود. درنتيجه، ستاد مشترک ارتش آمريکا اکنون درحال بررسي آن است که چگونه مي تواند افراد بيشتري ازگارد ملي و نيروهاي ذخيره را وارد عمل کند. ژنرال پيتر پيس، افسرتفنگداران دريائي ومعاون رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا روزچهارشنبه گفته بود دولت آمريکا همچنان به اميد مشارکت سايرکشورها دراعزام نيروبه عراق است، ولي طراحان نظامي آمريکا روي آن حساب نمي کنند. ژنرال پيس به خبرنگاران گفت اميدواري به معناي طرح نيست. وجود ترديد نسبت به اقدام سايرکشورها دراعزام نيرو به عراق، کوندوليزا رايس مشاورامنيت ملي آمريکا را برآن داشت که روزپنجشنبه طرح اعزام نيروهاي اضافي را مطرح کند. خانم رايس درمصاحبه اي با شبکه تلويزيوني اي بي سي گفت اين به همان جهت است که لازم است ارتش طرحي را براي احضاربالقوه افراد به خدمت مورد توجه قراردهد. وزارت دفاع آمريکا درمورد اعزام نيروهاي اضافي به عراق به قدري زيرفشار قرار گرفته است که ممکن است ظرف چند هفته آينده موجبات احضار هزاران تن ازافراد گارد ملي ونيروهاي ذخيره آمريکا را فراهم آورد. اقدام وزارت دفاع آمريکا دراعزام نيروهاي جديدي به عراق عمدتا بستگي به آن دارد که آيا پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا ظرف چند هفته آينده موفق به ترغيب ترکيه، هند، پاکستان ويا کره جنوبي به تشکيل لشکر ديگري ازيک نيروي چند مليتي براي اعزام به عراق شود. اگرامکان تشکيل چنين لشکري فراهم نيايد، ممکن است به اعزام نيروهائي اضافي ازآمريکا نيازباشد.
XS
SM
MD
LG