لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۶:۲۲

يك روزنامه اسپانيايي از قول يك نماينده اصلاحگراي مجلس شوراي اسلامي: تجربه خاتمي را ميتوان پايان يافته دانست


(rm) صدا |
احمد رافت (راديو فردا، رم): خبرنگار ال پائيس در گزارشي از تهران نوشت: شبح خشونت بقاي جمهوري اسلامي را تهديد مي كند. 65 مليون نفر كه 70 درصد آنهارا جوانان زير 30 سال تشكيل ميدهند، در انتظار وقوع حوادثي كه جامعه آبستن آنهاست، مي باشند. حوادثي كه به گفته خبرنگار اسپانيايي تاكنون تنها بدليل استفاده از حربه خشونت از سوي آيت الله هاي عقب گرا به وقوع نپيوسته اند ولي هرآن مي توانند انفجار جامعه را باعث شوند. يك نماينده دوم خردادي مجلس به خبرنگار اسپانيايي گفت در ايران طرح اصلاحات گام به گام با شكست روبرو شده است و تجربه خاتمي را ميتوان پايان يافته دانست. مردم به گفته نماينده اين مجلس دل اين رژيم بريده اند و خواهان تغييرات جدي و عميق در زمينه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هستند. عيسي سحرخيز، مدير روزنامه اخبار و اقتصاد كه اخيرا به مدت سه روز بقول خودش در زندان اوين مهمان حكومت بود، به خبرنگار ال پائيس گفت امروز تنها مساله گذر از خاتمي بعنوان راه حل جدي خروج از بحران مطرح است. خئورخه ناهيگراس نوشت درحالي كه اصلاح طلبان در سردرگمي بسر مي برند، محافظه كاران دولت خاتمي را متهم به بحران سازي و بي لياقتي در اداره امور كشور مي كنند. حسن شريعتمداري، زندانبان سابق اوين و مدير كنوني روزنامه كيهان مي گويد: در كشورهاي اسلامي كسي استعفا نمي دهد زيرا استعفا بمنزله سرپيچي از اوامر خداست و به همين دليل نيز دولت آقاي خاتمي بر سر كار است. در اين مقاله اشاره مي شود مردم از حكومت كاملا بريده اند ودر انتخابات شوراهاي شهر سر سراسر كشور شركت مردم در اطراف 40 درصد دور ميزد در تهران از 12 در صد تجاوز نكرد. در انتخابات آينده مجلس كسي اميد به شركت وسيع مردم ندارد. مدير ماهنامه گزارش به خبرنگار اسپانيايي گفت: ما يك قدم بيشتر با انفجار فاصله نداريم و جرقه كوچكي كه حتي مي تواند نتيجه يك ديدار فوتبال باشد جامعه را به آتش خواهد كشيد. خئورخه ناهيگراس در ادامه نوشت: ايراني هاي خوشبين چون محسن كديور معتقدند زماني كه قدرت طلبان بطوركامل اداره كشوررا بدست گيرند آنزمان مخالفان خواهند توانست با استفاده از فشار هاي خارجي بطور صلح آميز حكومت مذهبي را از داخل ويران ساخته و كشور را بسوي رژيمي دموكراتيك سوق دهند. به گفته ال پائيس كساني چون هرميداس باوند كه با بدبيني به آينده مي نگرند معتقدند تغيير حكومت غير قابل اجتناب است و با خشونت همراه خواهد بود. خبرنگار روزنامه معتبر اسپانيايي ال پائيس در گزارشي از تهران نوشت: شبح خشونت بقاي جمهوري اسلامي را تهديد مي كند. مردم در انتظار وقوع حوادثي كه جامعه آبستن آنهاست، مي باشند. حوادثي كه تاكنون تنها بدليل استفاده از حربه خشونت از سوي آيت الله هاي عقب گرا به وقوع نپيوسته اند. يك نماينده دوم خردادي مجلس گفت تجربه خاتمي را ميتوان پايان يافته دانست. مردم دل از اين رژيم بريده اند و خواهان تغييرات جدي و عميق در زمينه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هستند. مدير ماهنامه گزارش گفت: ما يك قدم بيشتر با انفجار فاصله نداريم و جرقه كوچكي كه حتي مي تواند نتيجه يك ديدار فوتبال باشد جامعه را به آتش خواهد كشيد. به گفته ال پائيس كساني چون هرميداس باوند كه با بدبيني به آينده مي نگرند معتقدند تغيير حكومت غير قابل اجتناب است و با خشونت همراه خواهد بود.
XS
SM
MD
LG