لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ تهران ۱۲:۴۰

در حاشيه نمايشگاه جهاني كتاب يوتوگوري سوئد: ديدار با نويسنده و فعال آزادي بيان، فرج سركوهي


(rm) صدا |
شهرام ميريان (راديو فردا): پس از نمايشگاه جهاني كتاب در شهر فرانكفورت، نمايشگاه كتاب در يوتوگوري، بزرگترين نمايشگاه كتاب در اروپا است. اين نمايشگاه همه ساله در آغاز فصل پائيز آغاز به كار مي كند و در كنار آن، نشست هاي ادبي و هنري نيز برپا مي شود. در يكي از اين نشستها كه ديروز و امروز در نمايشگاه جهاني يوتوگوري برگزار شد، فرج سركوهي، نويسنده و روزنامه نگار ساكن فرانكفورت، ضمن انجام يك سخنراني تحت عنوان نقد عنوان سنت، مذهب و تاريخ در ايران، به پرسشهاي حاضران در مورد دستگيري روزنامه نگاران، دانشجويان و شخصيتهاي سياسي نيز پاسخ داد. فرج سركوهي در گفتگو با راديو فردا، ابتدا به تشريح بخشي از موضوع سخنراني خود مي پردازد. فرج سركوهي (نويسنده و فعال آزادي بيان، مقيم فرانكفورت): بخشي از بحث من مربوط به اين مي شود كه در ايران، به ويژه بعد از دهه 1360، نقد تاريخ و نقد سنت و نقد مذهب آغاز شده و به صورت يك موج عظيمي درآمده و اين اقدام مباركي است براي حركت فرهنگي جامعه ما، همراه با اين موجي كه در نزد تاريخ و سنت و مذهب آغاز شده، كتابهايي كه خاطرات هستند، اهميت پيدا كرده، چرا كه مردم با نگاه كردن به اين خاطرات و با خواندن رمانهاي تاريخي مي خواهند درباره گذشته خودشان داوري كنند و گذشته خودشان را بشناسند تا بدانند چرا به موقعيت كنوني گرفتار شدند. و همچنين محكوم شدن فرهنگ شفاهي، يكي از پايه هاي اساسي رنسانس بود در اروپا و يكي از پايه هاي اساسي ناسيوناليسم بود و اين هم الان در جامعه ما هست و نشان دهنده رشد و تعالي فرهنگي جامعه ما است. بخشي راجع به اين هست، من بخشي هم راجع به سانسور و نويسندگان و روزنامه نگاراني كه به دليل نوشتن آرا و عقايدشان در زندان هستند و تحت فشار هستند، صحبت مي كنم و برخي از اعلاميه هايي كه نهادهاي فرهنگي و نهادهاي حقوق بشر و نهادهاي دفاع از آزادي بيان در زمينه دفاع از آزادي بيان و دموكراتيك در ايران مطرح مي شود، در اين زمينه هم صحبت كردم. ش. م.: فرج سركوهي در ادامه اين گفتگو مي گويد كه در ادامه اين نمايشگاه جهاني كتاب در شهر يوتوگوري سوئد، بازداشت روزنامه نگاران، دانشجويان و شخصيتهاي سياسي در ايران نيز مطرح شد. فرج سركوهي: مسئله روزنامه نگاران، نويسندگان و آزاديخواهان ايراني كه در زندان هستند يا تحت فشار قرار دارند و همچنين مسئله دانشجويان ايراني كه به دليل جنبش دانشجويي و يا آزادي و دموكراتيك در زندان هستند و با فشارهاي گوناگون روبرو هستند، مدام مطرح ميشود و سئوالهاي مختلفي مطرح مي شود راجع به وضعيت دانشجويان، وضعيت جنبش دانشجويي و وضعيت آزادي بيان و وضعيت سانسور و همچنين وضعيت نويسندگان، روزنامه نگاران و دانشجوياني كه در زندان هستند، مدام مطرح شد و در اين زمينه هم خوب دوستان پاسخ دادند و در مطبوعاتشان هم منعكس شد. ش. م.: علاوه بر فرج سركوهي، مهستي شاهرخي و منصور پوشان، نويسندگان خارج از كشور نيز در نمايشگاه جهاني كتاب در يوتوگوري، ضمن داستان خواني، به اوضاع و احوال اجتماعي ايران هم پرداختند. فرج سركوهي، نويسنده و روزنامه نگار ساكن فرانكفورت، ضمن انجام يك سخنراني تحت عنوان نقد عنوان سنت، مذهب و تاريخ در ايران، در حاشيه نمايشگاه عظيم كتاب يوتوگوري سوئد، به پرسشهاي حاضران در مورد دستگيري روزنامه نگاران، دانشجويان و شخصيتهاي سياسي نيز پاسخ داد. فرج سركوهي در مصاحبه با راديو فردا، مي گويد كتابهايي خاطرات در ايران اهميت پيدا كرده اند، چرا كه مردم با نگاه كردن به اين خاطرات و با خواندن رمانهاي تاريخي مي خواهند درباره گذشته خودشان داوري كنند و گذشته خودشان را بشناسند تا بدانند چرا به موقعيت كنوني گرفتار شدند. سركوهي مي افزايد اين نمايشگاه جهاني كتاب در شهر يوتوگوري سوئد، بازداشت روزنامه نگاران، دانشجويان و شخصيتهاي سياسي در ايران نيز مطرح شد. علاوه بر فرج سركوهي، مهستي شاهرخي و منصور پوشان، نويسندگان خارج از كشور نيز در نمايشگاه جهاني كتاب در يوتوگوري، ضمن داستان خواني، به اوضاع و احوال اجتماعي ايران هم پرداختند.
XS
SM
MD
LG