لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۳۲

چشم انداز تشكيل دادگاه اطفال، از ديد رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكان


(rm) صدا |
رئيس مركز مطالعات راهبردي و توسعه غذايي، از ارائه پيش نويس قانون تشكيل دادگاه اطفال به رئيس جمهوري خبر داد و گفت در اين قانون، از جمله تغيير در مجازاتها، شيوه اداره دادگاهها و تاسيس نهادهاي فراكيفري براي افراد زير 18 سال پيش بيني شده است. وي گفته است اصلاحات و تغييرات در اين قانون، در راستاي توجه هاي اسلامي و كنوانسيون ها و مقررات بين المللي صورت گرفته است. درباره چشم انداز تشكيل دادگاه اطفال در ايران، راديوفردا نظر دكتر شيوا دولت آبادي، استاد دانشگاه در تهران و رئيس انجمن حمايت از كودكان را جويا شده است. دكتر شيوا دولت آبادي (رئيس انجمن حمايت از كودكان، تهران): من محتواي اين مسئله را هنوز متاسفانه نمي دانم، ولي به عنوان يك روانشناس حامي كودكان، مي توانم بگويم كه ما هرگونه قوانيني كه داشته باشيم، كه بيش از حال، دوستار كودكان باشد، يعني واقعا مسائل كودكان را از زاويه ديد كودكي به معناي تعريفي كه كنوانسيون حقوق كودك از كودك دارد، يعني تا 18 سالگي آنها را هنوز به حساب كود ك و نوجوان آوردن، تصويب بشود يا حتي مطرح شوند، ما اين را استقبال مي كنيم. براي اينكه مطرح شدن حقوق كودكان، خودش قدم بسيار زيبايي است كه مي تواند در يك جامعه برداشته شود. حالا من باز با اطلاعات غير فني خودم مي توانم بگويم كه ما جاهايي از دنيا را ميشناسيم كه مثلا اولين جرم يك كودك را سعي ميكنند اصلا ثبت كيفري نكنند. يعني سعي بر اين است كه هرچه بيشتر شانس به كودك داده شود كه داغ باطل مجرم را نخورد و من اميدوارم كه محتواي قانوني كه عرضه خواهد شد، قانوني باشد بسيار به نفع كودكاني كه ناخواسته به طرف جرم كشيده مي شوند، قانوني باشد كه بتواند هرچه بيشتر اين فاصله بين مجرم شناخته شدن يا بي گناه در واقع در اين مسير قرار گرفتن را حمايت كند. گلناز اسفندياري (راديو فردا): يكي از مسائلي كه خودتان هم بارها در رابطه با كودكان در ايران اشاره كرديد، مسئله كودك آزاري است. آيا فكر ميكنيد تشكيل چنين دادگاههايي بتواند به نوعي با اين مسئله برخورد كند؟ دكتر شيوا دولت آبادي: اين قانون، مستقيما با آن كودك آزاري كه ما مطرحش مي كنيم، به معناي آزار مستقيم كودكان، حالا در خانه، در خانواده و يا در شكل جامعه اي آن، مستقيم ارتباط ندارد، اما هر نوع فشاري كه براي تحمل كودكانه كودكان باشد، به صورت غير مستقيم، يك كودك آزاري است. يعني اگر كه ما يك كودك نه ساله را كه مسئوليت كيفري پيدا ميكند در قوانين ما، مسئول اين بدانيم كه چه جرم و جنايتي از او سرزده، اما اگر كودكي بدون واجد شرايط بلوغ كامل بودن، مورد دادخواست و بازپس دادن جواب براي مسئوليتهاي كيفري براي سن خودش باشد، اين هم نوعي كودك آزاري است، بنابر اين با يك مفهوم كلي كودك آزاري مي توان گفت كه قوانين دوستار كودك كه به عنوان مجرم، وضعيت آنها را تسهيل كند و يا وضعيت آنها را بهتر كند و يا آنها را ديرتر مجرم شناسايي كند، غير مستقيم نوعي حمايت از كودكان به طور كلي است كه كودك آزاري هم مسلما يكي از آنها است. رئيس مركز مطالعات راهبردي و توسعه غذايي، از ارائه پيش نويس قانون تشكيل دادگاه اطفال به رئيس جمهوري خبر داد و گفت در اين قانون، از جمله تغيير در مجازاتها، شيوه اداره دادگاهها و تاسيس نهادهاي فراكيفري براي افراد زير 18 سال پيش بيني شده است. دكتر شيوا دولت آبادي، رئيس انجمن حمايت از كودكان، تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد مطرح شدن حقوق كودكان، خودش قدم بسيار زيبايي است كه مي تواند در يك جامعه برداشته شود. وي مي افزايد اميدوارم كه محتواي قانوني كه عرضه خواهد شد، قانوني باشد بسيار به نفع كودكاني كه ناخواسته به طرف جرم كشيده مي شوند. وي مي افزايد: اگر كودكي بدون واجد شرايط بلوغ كامل بودن، مورد دادخواست و بازپس دادن جواب براي مسئوليتهاي كيفري براي سن خودش باشد، اين هم نوعي كودك آزاري است.
XS
SM
MD
LG